Creator Boost 在遊戲內商店輸入創作者代碼Brawlify來支持我們
Club Icon

<c3>T</c>oxics

#2PPUL9R2G

8. Kulübümüz Olan OnlyGoodPlayers'e taşınıyoruz. Bulamayan Oyuncular için Kulüp Etiketi:#2LQLRPUQ0

戰隊總盃圖

戰隊總盃數的發展情形。總盃數是所有成員的盃數總和。

載入中...

載入中...

一般資料
Trophy盃數 0
Rank需求所需獎盃 0
Brawl News成員數 1 / 100
職位資料
隊員 0 = 0%
資深隊員 0 = 0%
副隊長 0 = 0%