onunco's profile icon

onunco

#JG09Q0P

Pushes (34)

Feb 5th (7 battles)

13m
1d 4h ago

Feb 5th 17:31 - Feb 5th 17:48

Battle Time: 13m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +13

Grom +3
Squeak +7
Ruffs +3

3W 4L 0D (42.9%)

Knockout Grom
Knockout Grom
Knockout Grom
Heist Squeak
Heist Squeak
Bounty Ruffs
Bounty Ruffs

Feb 4th (7 battles)

13m
2d 4h ago

Feb 4th 17:05 - Feb 4th 17:19

Battle Time: 13m

Push Time: 13m

Trophy Gain: +15

Bea +9
Penny +6

4W 3L 0D (57.1%)

Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Hot Zone Penny
Hot Zone Penny
Gem Grab Penny
Gem Grab Penny

Feb 4th (10 battles)

17m
2d 13h ago

Feb 4th 08:23 - Feb 4th 08:47

Battle Time: 17m

Push Time: 24m

Trophy Gain: +7

Poco +1
Ruffs +2
Gene +1
Bea +3

7W 3L 0D (70%)

Brawl Ball Poco
Brawl Ball Poco
Brawl Ball Poco
Gem Grab Ruffs
Gem Grab Ruffs
Gem Grab Gene
Gem Grab Gene
Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Hot Zone Bea

Feb 3rd (8 battles)

12m
3d ago

Feb 3rd 18:40 - Feb 3rd 21:24

Battle Time: 12m

Push Time: 2h 44m

Trophy Gain: +26

Ruffs +8
Lola +1
Buzz +17

5W 3L 0D (62.5%)

Gem Grab Ruffs
Heist Lola
Heist Lola
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz

Jan 29th (19 battles)

37m
8d 5h ago

Jan 29th 16:15 - Jan 29th 17:06

Battle Time: 37m

Push Time: 51m

Trophy Gain: +51

Penny +18
Bea +1
Chester +8
Gray +8
Ruffs +16

13W 6L 0D (68.4%)

Gem Grab Bea
Gem Grab Bea
Gem Grab Bea
Brawl Ball Carl
Brawl Ball Carl
Brawl Ball Carl
Heist Eve
Heist Eve
Heist Eve
Knockout Penny
Knockout Penny
Gem Grab Penny
Gem Grab Penny
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Hot Zone Chester
Knockout Gray
Gem Grab Ruffs
Brawl Ball Ruffs

Jan 28th (23 battles)

40m
9d 1h ago

Jan 28th 19:27 - Jan 28th 20:23

Battle Time: 40m

Push Time: 55m

Trophy Gain: +68

Bea +24
Chester +24
Colt +20

16W 7L 0D (69.6%)

Heist Eve
Heist Eve
Hot Zone Squeak
Hot Zone Squeak
Hot Zone Belle
Hot Zone Belle
Hot Zone Belle
Gem Grab Max
Gem Grab Max
Gem Grab Max
Gem Grab Bea
Gem Grab Bea
Heist Bea
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Heist Colt
Heist Colt
Heist Colt
Brawl Ball Colt
Heist Colt
Heist Colt

Jan 24th (19 battles)

38m
13d 2h ago

Jan 24th 17:20 - Jan 24th 19:56

Battle Time: 38m

Push Time: 2h 35m

Trophy Gain: +98

Grom +16
Penny +2
Otis +8
Mandy +8
Colt +16
Eve +8
Brock +8
Rico +8
Meg +16
Buster +8

16W 3L 0D (84.2%)

Heist Grom
Heist Grom
Heist Penny
Heist Penny
Heist Otis
Heist Mandy
Heist Colt
Heist Eve
Knockout Bonnie
Knockout Bonnie
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Heist Brock
Heist Rico
Heist Colt
Gem Grab Meg
Gem Grab Meg
Gem Grab Buster

Jan 23rd (11 battles)

19m
14d 2h ago

Jan 23rd 16:11 - Jan 23rd 20:11

Battle Time: 19m

Push Time: 4h

Trophy Gain: +44

Mandy +12
Lola +8
Buster +24

8W 3L 0D (72.7%)

Gem Grab Mandy
Gem Grab Lola
Hot Zone Squeak
Hot Zone Squeak
Hot Zone Squeak
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Brawl Ball Buster
Brawl Ball Buster
Brawl Ball Buster

Jan 22nd (11 battles)

17m
15d 1h ago

Jan 22nd 20:12 - Jan 22nd 20:39

Battle Time: 17m

Push Time: 27m

Trophy Gain: +17

Carl +3
Griff +7
Janet +7

8W 3L 0D (72.7%)

Knockout Carl
Knockout Carl
Gem Grab Griff
Gem Grab Griff
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Bounty Mr. P
Bounty Mr. P
Bounty Mr. P
Hot Zone Buzz
Hot Zone Buzz

Jan 4th (5 battles)

10m
33d 10h ago

Jan 4th 11:25 - Jan 4th 11:44

Battle Time: 10m

Push Time: 18m

Trophy Gain: +28

Jessie +8
Chester +20

3W 2L 0D (60%)

Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Gem Grab Jessie
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester

Jan 3rd (16 battles)

25m
34d 4h ago

Jan 3rd 16:55 - Jan 3rd 17:29

Battle Time: 25m

Push Time: 34m

Trophy Gain: +56

Chester +8
Buster +16
Grom +8
Colt +8
Dynamike +16

10W 5L 1D (62.5%)

Heist Belle
Heist Belle
Heist Belle
Gem Grab Chester
Gem Grab Buster
Hot Zone Buster
Knockout Grom
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike
Duo Showdown Dynamike

Dec 24th (6 battles)

12m
44d 10h ago

Dec 24th 09:20 - Dec 24th 11:28

Battle Time: 12m

Push Time: 2h 7m

Trophy Gain: +30

Belle +16
Gene +7
Surge +7

6W 0L 0D (100%)

Heist Belle
Heist Belle
Bounty Gene
Bounty Gene
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge

Dec 23rd (11 battles)

16m
45d 12h ago

Dec 23rd 08:10 - Dec 23rd 09:23

Battle Time: 16m

Push Time: 1h 12m

Trophy Gain: +0

4W 7L 0D (36.4%)

Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Knockout Max
Knockout Max
Knockout Max
Knockout Gene
Knockout Gene
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet

Dec 22nd (11 battles)

21m
46d 11h ago

Dec 22nd 09:17 - Dec 22nd 11:03

Battle Time: 21m

Push Time: 1h 45m

Trophy Gain: +64

Belle +4
Chester +8
Gene +16
Gray +24
Gus +12

9W 2L 0D (81.8%)

Heist Belle
Gem Grab Belle
Gem Grab Chester
Bounty Gene
Bounty Gene
Heist Gray
Heist Gray
Bounty Gray
Bounty Gus
Bounty Gus
Bounty Gus

Dec 21st (8 battles)

13m
46d 23h ago

Dec 21st 22:46 - Dec 21st 23:02

Battle Time: 13m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +49

Dynamike +32
Chester +9
Buster +4
Nita +4

8W 0L 0D (100%)

Brawl Ball Dynamike
Brawl Ball Dynamike
Brawl Ball Dynamike
Brawl Ball Dynamike
Heist Chester
Heist Chester
Gem Grab Buster
Gem Grab Nita

Dec 20th (6 battles)

9m
47d 23h ago

Dec 20th 22:26 - Dec 20th 22:40

Battle Time: 9m

Push Time: 13m

Trophy Gain: +0

2W 4L 0D (33.3%)

Brawl Ball Sam
Brawl Ball Sam
Heist Buster
Heist Buster
Hot Zone Chester
Hot Zone Chester

Dec 4th (12 battles)

19m
64d 12h ago

Dec 4th 09:17 - Dec 4th 09:43

Battle Time: 19m

Push Time: 25m

Trophy Gain: +81

Janet +8
Nita -8
Max +8
Barley +9
Gene +36
Edgar +20
Gus +8

11W 1L 0D (91.7%)

Gem Grab Janet
Gem Grab Nita
Gem Grab Max
Duo Showdown Barley
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus

Dec 3rd (5 battles)

8m
65d 14h ago

Dec 3rd 07:46 - Dec 3rd 07:55

Battle Time: 8m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +13

Belle -7
Buster +8
Gus -4
Max +16

3W 2L 0D (60%)

Gem Grab Belle
Hot Zone Buster
Knockout Gus
Gem Grab Max
Gem Grab Max

Dec 2nd (5 battles)

8m
66d 8h ago

Dec 2nd 13:11 - Dec 2nd 13:21

Battle Time: 8m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +24

Max +16
Carl -8
Barley +8
Lola +8

4W 1L 0D (80%)

Gem Grab Max
Gem Grab Carl
Heist Max
Heist Barley
Heist Lola

Dec 1st (3 battles)

6m
67d ago

Dec 1st 21:29 - Dec 1st 21:33

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

Trophy Gain: -6

Lola -7
Otis +8
Brock -7

1W 2L 0D (33.3%)

Heist Lola
Heist Otis
Heist Brock

Nov 28th (3 battles)

4m
70d 6h ago

Nov 28th 15:30 - Nov 28th 15:34

Battle Time: 4m

Push Time: 4m

Trophy Gain: +0

Sam -6
Buster +6

1W 2L 0D (33.3%)

Hot Zone Sam
Hot Zone Buster
Hot Zone Buster

Nov 27th (15 battles)

26m
71d ago

Nov 27th 19:00 - Nov 27th 21:42

Battle Time: 26m

Push Time: 2h 41m

Trophy Gain: +78

Janet +9
Surge +9
Otis +9
Barley -6
Lola +32
Buster +25

14W 1L 0D (93.3%)

Hot Zone Janet
Hot Zone Janet
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Otis
Brawl Ball Otis
Heist Barley
Heist Lola
Heist Lola
Heist Lola
Gem Grab Lola
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster

Nov 25th (5 battles)

7m
73d 11h ago

Nov 25th 08:49 - Nov 25th 10:30

Battle Time: 7m

Push Time: 1h 41m

Trophy Gain: +24

Buster +8
Fang +16

4W 1L 0D (80%)

Gem Grab Buster
Knockout Fang
Knockout Fang
Knockout Fang
Knockout Fang

Oct 24th (24 battles)

44m
105d 5h ago

Oct 24th 13:12 - Oct 24th 17:00

Battle Time: 44m

Push Time: 3h 47m

Trophy Gain: +7

Belle -7
Crow +25
Pam +1
Frank -12

10W 14L 0D (41.7%)

Knockout Carl
Knockout Carl
Knockout Carl
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Knockout Bonnie
Knockout Bonnie
Heist Belle
Heist Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Brawl Ball Emz
Brawl Ball Emz
Knockout Belle
Hot Zone Crow
Gem Grab Crow
Knockout Crow
Hot Zone Crow
Hot Zone Crow
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank

Oct 23rd (4 battles)

8m
106d 7h ago

Oct 23rd 14:29 - Oct 23rd 14:37

Battle Time: 8m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +0

2W 2L 0D (50%)

Knockout Bonnie
Knockout Bonnie
Heist Rico
Heist Rico

Oct 23rd (20 battles)

34m
106d 11h ago

Oct 23rd 06:51 - Oct 23rd 10:23

Battle Time: 34m

Push Time: 3h 31m

Trophy Gain: +36

Stu +8
Max -7
Bonnie +10
Sam +25

10W 10L 0D (50%)

Gem Grab Stu
Gem Grab Max
Knockout Bonnie
Knockout Bonnie
Hot Zone Janet
Hot Zone Janet
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Heist Belle
Heist Belle
Gem Grab Bonnie
Bounty Bonnie
Gem Grab Bonnie
Gem Grab Bonnie
Gem Grab Bonnie
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Duo Showdown Sam
Duo Showdown Sam

Oct 11th (3 battles)

4m
118d 5h ago

Oct 11th 16:40 - Oct 11th 16:44

Battle Time: 4m

Push Time: 4m

Trophy Gain: +24

Otis +24

3W 0L 0D (100%)

Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis

Oct 10th (17 battles)

28m
119d 4h ago

Oct 10th 17:10 - Oct 10th 17:47

Battle Time: 28m

Push Time: 37m

Trophy Gain: +36

Darryl +8
Penny +8
Sam +16
Griff +0
Bo -4
Tick +2
Grom +6

10W 7L 0D (58.8%)

Heist Darryl
Heist Penny
Heist Sam
Heist Griff
Heist Sam
Heist Griff
Heist Bo
Gem Grab Bo
Gem Grab Bo
Bounty Tick
Bounty Tick
Gem Grab Grom
Gem Grab Grom
Gem Grab Grom
Bounty Grom
Heist Grom
Heist Grom

Oct 9th (3 battles)

5m
120d 3h ago

Oct 9th 18:51 - Oct 9th 18:56

Battle Time: 5m

Push Time: 5m

Trophy Gain: +9

Belle -7
Amber +8
Gale +8

2W 1L 0D (66.7%)

Hot Zone Belle
Hot Zone Amber
Hot Zone Gale

Sep 25th (8 battles)

14m
134d 3h ago

Sep 25th 18:07 - Sep 25th 18:23

Battle Time: 14m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +34

Sam +8
Carl -8
Janet +8
Sandy +8
Nita +8
Penny +10

6W 2L 0D (75%)

Gem Grab Sam
Brawl Ball Carl
Gem Grab Janet
Gem Grab Sandy
Gem Grab Nita
Hot Zone Penny
Hot Zone Penny
Hot Zone Penny

Sep 25th (3 battles)

5m
134d 9h ago

Sep 25th 12:13 - Sep 25th 12:18

Battle Time: 5m

Push Time: 5m

Trophy Gain: -6

El Primo -6

2W 1L 0D (66.7%)

Last Stand El Primo
Last Stand El Primo
Brawl Ball El Primo

Sep 24th (25 battles)

38m
135d 7h ago

Sep 24th 11:42 - Sep 24th 14:16

Battle Time: 38m

Push Time: 2h 34m

Trophy Gain: +167

Gus +61
Otis +82
Nita +16
Poco +8

21W 3L 1D (84%)

Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Gem Grab Nita
Gem Grab Nita
Gem Grab Nita
Gem Grab Nita
Gem Grab Poco

Sep 6th (9 battles)

18m
153d 8h ago

Sep 6th 13:48 - Sep 6th 14:07

Battle Time: 18m

Push Time: 18m

Trophy Gain: +9

Griff +9
Surge +0

5W 4L 0D (55.6%)

Gem Grab Griff
Gem Grab Griff
Gem Grab Griff
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge

Sep 5th (14 battles)

22m
154d 6h ago

Sep 5th 14:34 - Sep 5th 15:51

Battle Time: 22m

Push Time: 1h 17m

Trophy Gain: +81

Gale -7
Surge +48
Carl +0
Grom +24
Bonnie +8
Lola +8

12W 2L 0D (85.7%)

Brawl Ball Gale
Knockout Surge
Knockout Surge
Knockout Surge
Knockout Surge
Knockout Surge
Knockout Surge
Brawl Ball Carl
Brawl Ball Carl
Gem Grab Grom
Gem Grab Bonnie
Gem Grab Grom
Gem Grab Grom
Gem Grab Lola

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify