NaVi|Xron1kšŸŒŖļø's profile icon

NaVi|Xron1kšŸŒŖļø

#QYYUR2JCreator Boost CodePremium

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+152 recently
+245 vandaag
+1,840 deze week
+2,436 dit seizoen

Laden..

Laden..

Unknown

Knokker:

Algemene Statistieken
TrofeeƫnTrofeeƫn 58,164
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 58,164
InfoLevel 230
ClubClub MassacrešŸ”Ŗ
League 11Seizoen Reset 55,488
Star PointsKnokkers Beloning 3,110
XP PointsBrawler Progress
72%
Power PointPoints to MAX 84,640
CoinsCoins to MAX 169,200
Persoonlijke Records
Unlocked Brawl Stars Ontgrendelde Knokkers Knokkers 80 / 80
3v3 Wins3 vs 3 Overwinningen 10,082
Solo ShowdownSolo Overwinningen 2,673
Duo ShowdownDuo Overwinningen 1,546
Robo RumbleRoborommel Waanzinnig VIII
Big BrawlerMegagevecht -
Power PlaySeizoensrecord 142

Personal Log (3)

Club (8)

Profile Icon (2)

Name Color (1)

Knokkers (80/80)

Draco

Draco

(11)

Brawlers' Rank 22600 Rank600 (2/1/2)
(8) +534

Gadgets

UPPER CUT
UPPER CUT
LAST STAND
LAST STAND

Star Powers

SHREDDING
SHREDDING
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 600
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 600
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+45 recently
+0 vandaag
+75 deze week
+534 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (8)

Jacky

Jacky

(11)

Brawlers' Rank 351,427 Rank1,427 (2/2/1)
+290

Gadgets

PNEUMATIC BOOSTER
PNEUMATIC BOOSTER
REBUILD
REBUILD

Star Powers

COUNTER CRUSH
COUNTER CRUSH
HARDY HARD HAT
HARDY HARD HAT

Gears

Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,427
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,427
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+12 recently
+12 vandaag
+298 deze week
+290 dit seizoen

Laden..

Laden..

Rosa

Rosa

(11)

Brawlers' Rank 351,253 Rank1,253 (2/2/2)
+254

Gadgets

GROW LIGHT
GROW LIGHT
UNFRIENDLY BUSHES
UNFRIENDLY BUSHES

Star Powers

PLANT LIFE
PLANT LIFE
THORNY GLOVES
THORNY GLOVES

Gears

Gear SPEED Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,253
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,253
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+152 recently
+219 vandaag
+0 deze week
+254 dit seizoen

Laden..

Laden..

Piper

Piper

(11)

Brawlers' Rank 351,501 Rank1,501 (2/2/2)
+152

Gadgets

AUTO AIMER
AUTO AIMER
HOMEMADE RECIPE
HOMEMADE RECIPE

Star Powers

AMBUSH
AMBUSH
SNAPPY SNIPING
SNAPPY SNIPING

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,501
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,501
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+153 recently
+0 vandaag
+149 deze week
+152 dit seizoen

Laden..

Laden..

Lily

Lily

(9)

Brawlers' Rank 18452 Rank452 (2/1/0)
(5) +147

Gadgets

VANISH
VANISH
REPOT
REPOT

Star Powers

VIGILANCE
VIGILANCE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 18Trofeeƫn 452
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 452
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+106 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+147 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (5)

Surge

Surge

(9)

Brawlers' Rank 24704 Rank709 (2/1/0)
+138

Gadgets

POWER SURGE
POWER SURGE
POWER SHIELD
POWER SHIELD

Star Powers

SERVE ICE COLD
SERVE ICE COLD
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 24Trofeeƫn 704
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 709
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+104 recently
+0 vandaag
+97 deze week
+138 dit seizoen

Laden..

Laden..

Max

Max

(9)

Brawlers' Rank 21592 Rank594 (2/2/0)
(1) +54

Gadgets

PHASE SHIFTER
PHASE SHIFTER
SNEAKY SNEAKERS
SNEAKY SNEAKERS

Star Powers

SUPER CHARGED
SUPER CHARGED
RUN N GUN
RUN N GUN

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 592
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 594
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+60 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+54 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (1)

R-T

R-T

(11)

Brawlers' Rank 25754 Rank754 (2/2/2)
(1) +52

Gadgets

OUT OF LINE
OUT OF LINE
HACKS!
HACKS!

Star Powers

QUICK MATHS
QUICK MATHS
RECORDING
RECORDING

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 754
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 754
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+52 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+52 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (1)

Buzz

Buzz

(11)

Brawlers' Rank 26821 Rank842 (2/1/2)
(2) +50

Gadgets

RESERVE BUOY
RESERVE BUOY
X-RAY-SHADES
X-RAY-SHADES

Star Powers

EYES SHARP
EYES SHARP
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 821
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 842
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+62 recently
+0 vandaag
+62 deze week
+50 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (2)

Amber

Amber

(11)

Brawlers' Rank 351,531 Rank1,571 (2/1/6)
+44

Gadgets

FIRE STARTERS
FIRE STARTERS
DANCING FLAMES
DANCING FLAMES

Star Powers

SCORCHIN' SIPHON
SCORCHIN' SIPHON
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED Gear HEALTH Gear SHIELD Gear RELOAD SPEED
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,531
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,571
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+14 recently
+14 vandaag
+52 deze week
+44 dit seizoen

Laden..

Laden..

Leon

Leon

(11)

Brawlers' Rank 22611 Rank632 (2/1/2)
(3) +29

Gadgets

CLONE PROJECTOR
CLONE PROJECTOR
LOLLIPOP DROP
LOLLIPOP DROP

Star Powers

INVISIHEAL
INVISIHEAL
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear LINGERING SMOKE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 611
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 632
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+29 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+29 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (3)

Mandy

Mandy

(11)

Brawlers' Rank 26756 Rank839 (2/1/2)
+15

Gadgets

CARAMELIZE
CARAMELIZE
COOKIE CRUMBS
COOKIE CRUMBS

Star Powers

IN MY SIGHTS
IN MY SIGHTS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 756
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 839
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-8 recently
+0 vandaag
-8 deze week
+15 dit seizoen

Laden..

Laden..

Ash

Ash

(11)

Brawlers' Rank 26664 Rank803 (2/1/6)
+14

Gadgets

CHILL PILL
CHILL PILL
ROTTEN BANANA
ROTTEN BANANA

Star Powers

MAD AS HECK
MAD AS HECK
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED Gear HEALTH Gear SUPER CHARGE Gear SHIELD
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 664
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 803
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+14 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+14 dit seizoen

Laden..

Laden..

Chuck

Chuck

(11)

Brawlers' Rank 20506 Rank512 (1/2/2)
(3) +11

Gadgets

GHOST TRAIN
GHOST TRAIN
No Gadget
NOT UNLOCKED

Star Powers

PIT STOP
PIT STOP
TICKETS PLEASE!
TICKETS PLEASE!

Gears

Gear DAMAGE Gear HEALTH No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 506
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 512
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+11 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+11 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (3)

Hank

Hank

(9)

Brawlers' Rank 24695 Rank704 (2/1/0)
+10

Gadgets

WATER BALLOONS
WATER BALLOONS
BARRICADE
BARRICADE

Star Powers

IT'S GONNA BLOW
IT'S GONNA BLOW
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 24Trofeeƫn 695
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 704
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+2 recently
+0 vandaag
+2 deze week
+10 dit seizoen

Laden..

Laden..

Stu

Stu

(9)

Brawlers' Rank 22604 Rank617 (2/1/0)
+7

Gadgets

SPEED ZONE
SPEED ZONE
BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH

Star Powers

ZERO DRAG
ZERO DRAG
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 604
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 617
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+7 recently
+0 vandaag
+7 deze week
+7 dit seizoen

Laden..

Laden..

Spike

Spike

(11)

Brawlers' Rank 351,505 Rank1,505 (2/1/0)
+6

Gadgets

POPPING PINCUSHION
POPPING PINCUSHION
LIFE PLANT
LIFE PLANT

Star Powers

CURVEBALL
CURVEBALL
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,505
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,505
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+6 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+6 dit seizoen

Laden..

Laden..

Melodie

Melodie

(11)

Brawlers' Rank 351,504 Rank1,514 (2/1/2)
(1) +5

Gadgets

PERFECT PITCH
PERFECT PITCH
INTERLUDE
INTERLUDE

Star Powers

FAST BEATS
FAST BEATS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,504
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,514
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+5 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+5 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (1)

Shelly

Shelly

(11)

Brawlers' Rank 351,503 Rank1,512 (2/2/2)
+4

Gadgets

FAST FORWARD
FAST FORWARD
CLAY PIGEONS
CLAY PIGEONS

Star Powers

SHELL SHOCK
SHELL SHOCK
BAND-AID
BAND-AID

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,503
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,512
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+4 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+4 dit seizoen

Laden..

Laden..

Cordelius

Cordelius

(11)

Brawlers' Rank 351,502 Rank1,513 (2/2/2)
+3

Gadgets

REPLANTING
REPLANTING
POISON MUSHROOM
POISON MUSHROOM

Star Powers

COMBOSHROOMS
COMBOSHROOMS
MUSHROOM KINGDOM
MUSHROOM KINGDOM

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 35Trofeeƫn 1,502
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 1,513
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+3 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+3 dit seizoen

Laden..

Laden..

Bo

Bo

(11)

Brawlers' Rank 27707 Rank873 (2/2/6)
+3

Gadgets

SUPER TOTEM
SUPER TOTEM
TRIPWIRE
TRIPWIRE

Star Powers

CIRCLING EAGLE
CIRCLING EAGLE
SNARE A BEAR
SNARE A BEAR

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED Gear HEALTH Gear SHIELD Gear RELOAD SPEED
Algemene Statistieken
Rank 27Trofeeƫn 707
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 873
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+3 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+3 dit seizoen

Laden..

Laden..

Kit

Kit

(11)

Brawlers' Rank 28879 Rank934 (2/2/2)
+1

Gadgets

CARDBOARD BOX
CARDBOARD BOX
CHEESEBURGER
CHEESEBURGER

Star Powers

POWER HUNGRY
POWER HUNGRY
OVERLY ATTACHED
OVERLY ATTACHED

Gears

Gear GADGET CHARGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 28Trofeeƫn 879
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 934
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-1 recently
+0 vandaag
-1 deze week
+1 dit seizoen

Laden..

Laden..

Belle

Belle

(9)

Brawlers' Rank 23638 Rank658 (2/2/0)
+1

Gadgets

NEST EGG
NEST EGG
REVERSE POLARITY
REVERSE POLARITY

Star Powers

POSITIVE FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
GROUNDED
GROUNDED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 638
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 658
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+1 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+1 dit seizoen

Laden..

Laden..

Gale

Gale

(10)

Brawlers' Rank 25757 Rank765 (2/1/1)
+0

Gadgets

SPRING EJECTOR
SPRING EJECTOR
TWISTER
TWISTER

Star Powers

FREEZING SNOW
FREEZING SNOW
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 757
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 765
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+237 recently
+0 vandaag
+237 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Meg

Meg

(9)

Brawlers' Rank 22604 Rank604 (2/2/0)
+0

Gadgets

JOLTING VOLTS
JOLTING VOLTS
TOOLBOX
TOOLBOX

Star Powers

FORCE FIELD
FORCE FIELD
HEAVY METAL
HEAVY METAL

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 604
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 604
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+28 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Lou

Lou

(9)

Brawlers' Rank 20548 Rank548 (2/2/0)
+0

Gadgets

ICE BLOCK
ICE BLOCK
CRYO SYRUP
CRYO SYRUP

Star Powers

SUPERCOOL
SUPERCOOL
HYPOTHERMIA
HYPOTHERMIA

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 548
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 548
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+37 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Rico

Rico

(11)

Brawlers' Rank 28849 Rank907 (2/1/1)
+0

Gadgets

MULTIBALL LAUNCHER
MULTIBALL LAUNCHER
BOUNCY CASTLE
BOUNCY CASTLE

Star Powers

SUPER BOUNCY
SUPER BOUNCY
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 28Trofeeƫn 849
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 907
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-29 recently
+0 vandaag
-29 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Eve

Eve

(9)

Brawlers' Rank 21554 Rank554 (2/1/0)
+0

Gadgets

GOTTA GO!
GOTTA GO!
MOTHERLY LOVE
MOTHERLY LOVE

Star Powers

HAPPY SURPRISE
HAPPY SURPRISE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 554
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 554
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+44 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Willow

Willow

(9)

Brawlers' Rank 21556 Rank556 (2/1/0)
+0

Gadgets

SPELLBOUND
SPELLBOUND
DIVE
DIVE

Star Powers

LOVE IS BLIND
LOVE IS BLIND
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 556
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 556
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+31 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Carl

Carl

(10)

Brawlers' Rank 23660 Rank681 (2/2/1)
+0

Gadgets

HEAT EJECTOR
HEAT EJECTOR
FLYING HOOK
FLYING HOOK

Star Powers

POWER THROW
POWER THROW
PROTECTIVE PIROUETTE
PROTECTIVE PIROUETTE

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 660
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 681
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+28 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Frank

Frank

(11)

Brawlers' Rank 22608 Rank620 (2/2/2)
+0

Gadgets

ACTIVE NOISE CANCELING
ACTIVE NOISE CANCELING
IRRESISTIBLE ATTRACTION
IRRESISTIBLE ATTRACTION

Star Powers

POWER GRAB
POWER GRAB
SPONGE
SPONGE

Gears

Gear HEALTH Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 608
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 620
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+16 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Byron

Byron

(10)

Brawlers' Rank 22514 Rank602 (2/2/1)
+0

Gadgets

SHOT IN THE ARM
SHOT IN THE ARM
BOOSTER SHOTS
BOOSTER SHOTS

Star Powers

MALAISE
MALAISE
INJECTION
INJECTION

Gears

Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 514
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 602
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+12 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

El Primo

El Primo

(10)

Brawlers' Rank 22607 Rank625 (2/1/0)
+0

Gadgets

SUPLEX SUPPLEMENT
SUPLEX SUPPLEMENT
ASTEROID BELT
ASTEROID BELT

Star Powers

EL FUEGO
EL FUEGO
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 607
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 625
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+7 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Dynamike

Dynamike

(11)

Brawlers' Rank 25758 Rank766 (2/2/2)
+0

Gadgets

FIDGET SPINNER
FIDGET SPINNER
SATCHEL CHARGE
SATCHEL CHARGE

Star Powers

DYNA-JUMP
DYNA-JUMP
DEMOLITION
DEMOLITION

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 758
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 766
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+10 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Maisie

Maisie

(9)

Brawlers' Rank 22604 Rank616 (2/1/0)
+0

Gadgets

DISENGAGE!
DISENGAGE!
FINISH THEM!
FINISH THEM!

Star Powers

TREMORS
TREMORS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 604
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 616
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+8 recently
+0 vandaag
+8 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Ruffs

Ruffs

(10)

Brawlers' Rank 24612 Rank710 (2/2/1)
+0

Gadgets

TAKE COVER
TAKE COVER
AIR SUPPORT
AIR SUPPORT

Star Powers

AIR SUPERIORITY
AIR SUPERIORITY
FIELD PROMOTION
FIELD PROMOTION

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 24Trofeeƫn 612
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 710
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+1 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Edgar

Edgar

(11)

Brawlers' Rank 26813 Rank829 (2/2/2)
+0

Gadgets

LET'S FLY
LET'S FLY
HARDCORE
HARDCORE

Star Powers

HARD LANDING
HARD LANDING
FISTICUFFS
FISTICUFFS

Gears

Gear DAMAGE Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 813
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 829
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+5 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Pam

Pam

(9)

Brawlers' Rank 21500 Rank553 (2/1/0)
+0

Gadgets

PULSE MODULATOR
PULSE MODULATOR
SCRAPSUCKER
SCRAPSUCKER

Star Powers

MAMA'S HUG
MAMA'S HUG
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 500
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 553
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+5 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Tara

Tara

(11)

Brawlers' Rank 27746 Rank856 (2/1/5)
+0

Gadgets

PSYCHIC ENHANCER
PSYCHIC ENHANCER
SUPPORT FROM BEYOND
SUPPORT FROM BEYOND

Star Powers

BLACK PORTAL
BLACK PORTAL
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED Gear HEALTH Gear SHIELD No Gear
Algemene Statistieken
Rank 27Trofeeƫn 746
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 856
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-8 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Colette

Colette

(9)

Brawlers' Rank 20502 Rank529 (2/2/0)
(1) +0

Gadgets

NA-AH!
NA-AH!
GOTCHA!
GOTCHA!

Star Powers

PUSH IT
PUSH IT
MASS TAX
MASS TAX

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 502
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 529
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-3 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Log (1)

Brock

Brock

(11)

Brawlers' Rank 23655 Rank669 (2/2/3)
+0

Gadgets

ROCKET LACES
ROCKET LACES
ROCKET FUEL
ROCKET FUEL

Star Powers

MORE ROCKETS!
MORE ROCKETS!
ROCKET NO. 4
ROCKET NO. 4

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 655
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 669
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-7 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Buster

Buster

(11)

Brawlers' Rank 25756 Rank781 (2/1/2)
+0

Gadgets

UTILITY BELT
UTILITY BELT
SLO-MO REPLAY
SLO-MO REPLAY

Star Powers

BLOCKBUSTER
BLOCKBUSTER
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 756
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 781
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-8 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Charlie

Charlie

(11)

Brawlers' Rank 27790 Rank858 (2/1/2)
+0

Gadgets

SPIDERS
SPIDERS
PERSONAL SPACE
PERSONAL SPACE

Star Powers

DIGESTIVE
DIGESTIVE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear GADGET CHARGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 27Trofeeƫn 790
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 858
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-9 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Mico

Mico

(9)

Brawlers' Rank 22616 Rank627 (1/2/0)
+0

Gadgets

CLIPPING SCREAM
CLIPPING SCREAM
No Gadget
NOT UNLOCKED

Star Powers

MONKEY BUSINESS
MONKEY BUSINESS
RECORD SMASH
RECORD SMASH

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 616
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 627
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

+1 recently
+0 vandaag
+0 deze week
+0 dit seizoen

Laden..

Laden..

Bull

Bull

(11)

Brawlers' Rank 28849 Rank911 (2/1/2)
-5

Gadgets

T-BONE INJECTOR
T-BONE INJECTOR
STOMPER
STOMPER

Star Powers

TOUGH GUY
TOUGH GUY
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear SPEED Gear SUPER CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 28Trofeeƫn 849
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 911
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-5 recently
+0 vandaag
+0 deze week
-5 dit seizoen

Laden..

Laden..

Gene

Gene

(11)

Brawlers' Rank 22611 Rank618 (2/2/2)
-7

Gadgets

LAMP BLOWOUT
LAMP BLOWOUT
VENGEFUL SPIRITS
VENGEFUL SPIRITS

Star Powers

MAGIC PUFFS
MAGIC PUFFS
SPIRIT SLAP
SPIRIT SLAP

Gears

Gear SHIELD Gear TALK TO THE HAND No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 611
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 618
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-7 recently
+0 vandaag
+0 deze week
-7 dit seizoen

Laden..

Laden..

Larry & Lawrie

Larry & Lawrie

(11)

Brawlers' Rank 29758 Rank973 (2/1/2)
-8

Gadgets

ORDER: SWAP
ORDER: SWAP
ORDER: FALL BACK
ORDER: FALL BACK

Star Powers

PROTOCOL: PROTECT
PROTOCOL: PROTECT
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear HEALTH No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 29Trofeeƫn 758
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 973
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

-8 recently
+0 vandaag
+0 deze week
-8 dit seizoen

Laden..

Laden..

Doug

Doug

(11)

Brawlers' Rank 26812 Rank812 (2/2/2)
(2) +0

Gadgets

DOUBLE SAUSAGE
DOUBLE SAUSAGE
EXTRA MUSTARD
EXTRA MUSTARD

Star Powers

FAST FOOD
FAST FOOD
SELF SERVICE
SELF SERVICE

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 812
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 812
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Log (2)

Bibi

Bibi

(11)

Brawlers' Rank 26800 Rank838 (2/2/2)
+0

Gadgets

VITAMIN BOOSTER
VITAMIN BOOSTER
EXTRA STICKY
EXTRA STICKY

Star Powers

HOME RUN
HOME RUN
BATTING STANCE
BATTING STANCE

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 800
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 838
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Gray

Gray

(9)

Brawlers' Rank 26799 Rank816 (2/1/1)
+0

Gadgets

WALKING CANE
WALKING CANE
GRAND PIANO
GRAND PIANO

Star Powers

NEW PERSPECTIVE
NEW PERSPECTIVE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear GADGET CHARGE
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 26Trofeeƫn 799
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 816
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Colt

Colt

(11)

Brawlers' Rank 25758 Rank786 (2/2/1)
+0

Gadgets

SPEEDLOADER
SPEEDLOADER
SILVER BULLET
SILVER BULLET

Star Powers

SLICK BOOTS
SLICK BOOTS
MAGNUM SPECIAL
MAGNUM SPECIAL

Gears

Gear RELOAD SPEED No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 758
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 786
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Pearl

Pearl

(11)

Brawlers' Rank 25756 Rank775 (2/1/2)
+0

Gadgets

OVERCOOKED
OVERCOOKED
MADE WITH LOVE
MADE WITH LOVE

Star Powers

HEAT RETENTION
HEAT RETENTION
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 756
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 775
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Crow

Crow

(11)

Brawlers' Rank 25752 Rank788 (2/1/1)
+0

Gadgets

DEFENSE BOOSTER
DEFENSE BOOSTER
SLOWING TOXIN
SLOWING TOXIN

Star Powers

EXTRA TOXIC
EXTRA TOXIC
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear ENDURING TOXINS No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 752
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 788
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Fang

Fang

(11)

Brawlers' Rank 25751 Rank759 (2/2/2)
(1) +0

Gadgets

CORN-FU
CORN-FU
ROUNDHOUSE KICK
ROUNDHOUSE KICK

Star Powers

FRESH KICKS
FRESH KICKS
DIVINE SOLES
DIVINE SOLES

Gears

Gear DAMAGE Gear GADGET CHARGE No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 751
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 759
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Log (1)

Angelo

Angelo

(11)

Brawlers' Rank 25751 Rank751 (2/1/2)
(1) +0

Gadgets

STINGING FLIGHT
STINGING FLIGHT
MASTER FLETCHER
MASTER FLETCHER

Star Powers

EMPOWER
EMPOWER
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear GADGET CHARGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 751
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 751
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Log (1)

Chester

Chester

(11)

Brawlers' Rank 25750 Rank759 (2/2/2)
(1) +0

Gadgets

SPICY DICE
SPICY DICE
CANDY BEANS
CANDY BEANS

Star Powers

BELL'O'MANIA
BELL'O'MANIA
SNEAK PEEK
SNEAK PEEK

Gears

Gear DAMAGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 750
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 759
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Log (1)

Emz

Emz

(11)

Brawlers' Rank 25750 Rank752 (2/2/5)
+0

Gadgets

FRIENDZONER
FRIENDZONER
ACID SPRAY
ACID SPRAY

Star Powers

BAD KARMA
BAD KARMA
HYPE
HYPE

Gears

Gear DAMAGE Gear VISION Gear SPEED Gear HEALTH Gear SHIELD No Gear
Algemene Statistieken
Rank 25Trofeeƫn 750
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 752
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Otis

Otis

(9)

Brawlers' Rank 23689 Rank689 (2/1/1)
+0

Gadgets

DORMANT STAR
DORMANT STAR
PHAT SPLATTER
PHAT SPLATTER

Star Powers

INK REFILLS
INK REFILLS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear GADGET CHARGE
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 689
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 689
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Penny

Penny

(11)

Brawlers' Rank 23642 Rank656 (2/2/2)
+0

Gadgets

SALTY BARREL
SALTY BARREL
TRUSTY SPYGLASS
TRUSTY SPYGLASS

Star Powers

HEAVY COFFERS
HEAVY COFFERS
MASTER BLASTER
MASTER BLASTER

Gears

Gear DAMAGE Gear PET POWER No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 642
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 656
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Sam

Sam

(9)

Brawlers' Rank 22622 Rank624 (2/1/0)
+0

Gadgets

MAGNETIC FIELD
MAGNETIC FIELD
PULSE REPELLENT
PULSE REPELLENT

Star Powers

HEARTY RECOVERY
HEARTY RECOVERY
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 622
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 624
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Darryl

Darryl

(9)

Brawlers' Rank 22616 Rank630 (2/1/0)
+0

Gadgets

RECOILING ROTATOR
RECOILING ROTATOR
TAR BARREL
TAR BARREL

Star Powers

STEEL HOOPS
STEEL HOOPS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 616
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 630
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Griff

Griff

(9)

Brawlers' Rank 22608 Rank608 (2/1/0)
+0

Gadgets

PIGGY BANK
PIGGY BANK
COIN SHOWER
COIN SHOWER

Star Powers

BUSINESS RESILIENCE
BUSINESS RESILIENCE
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 608
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 608
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Lola

Lola

(9)

Brawlers' Rank 22605 Rank605 (2/2/0)
+0

Gadgets

FREEZE FRAME
FREEZE FRAME
STUNT DOUBLE
STUNT DOUBLE

Star Powers

IMPROVISE
IMPROVISE
SEALED WITH A KISS
SEALED WITH A KISS

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 605
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 605
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Mortis

Mortis

(9)

Brawlers' Rank 22600 Rank600 (2/1/0)
+0

Gadgets

COMBO SPINNER
COMBO SPINNER
SURVIVAL SHOVEL
SURVIVAL SHOVEL

Star Powers

CREEPY HARVEST
CREEPY HARVEST
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 22Trofeeƫn 600
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 600
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Bea

Bea

(9)

Brawlers' Rank 21576 Rank590 (2/2/0)
+0

Gadgets

HONEY MOLASSES
HONEY MOLASSES
RATTLED HIVE
RATTLED HIVE

Star Powers

INSTA BEALOAD
INSTA BEALOAD
HONEYCOMB
HONEYCOMB

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 576
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 590
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Nani

Nani

(9)

Brawlers' Rank 21559 Rank571 (2/2/0)
+0

Gadgets

WARP BLAST
WARP BLAST
RETURN TO SENDER
RETURN TO SENDER

Star Powers

AUTOFOCUS
AUTOFOCUS
TEMPERED STEEL
TEMPERED STEEL

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 559
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 571
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Nita

Nita

(9)

Brawlers' Rank 21556 Rank561 (2/1/0)
+0

Gadgets

BEAR PAWS
BEAR PAWS
FAUX FUR
FAUX FUR

Star Powers

HYPER BEAR
HYPER BEAR
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 556
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 561
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Sandy

Sandy

(9)

Brawlers' Rank 21553 Rank570 (2/1/0)
+0

Gadgets

SLEEP STIMULATOR
SLEEP STIMULATOR
SWEET DREAMS
SWEET DREAMS

Star Powers

HEALING WINDS
HEALING WINDS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 553
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 570
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Bonnie

Bonnie

(9)

Brawlers' Rank 21551 Rank557 (2/1/0)
+0

Gadgets

SUGAR RUSH
SUGAR RUSH
CRASH TEST
CRASH TEST

Star Powers

WISDOM TOOTH
WISDOM TOOTH
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 551
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 557
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Jessie

Jessie

(11)

Brawlers' Rank 23539 Rank656 (2/2/1)
+0

Gadgets

SPARK PLUG
SPARK PLUG
RECOIL SPRING
RECOIL SPRING

Star Powers

ENERGIZE
ENERGIZE
SHOCKY
SHOCKY

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 23Trofeeƫn 539
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 656
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Barley

Barley

(9)

Brawlers' Rank 20538 Rank541 (2/2/0)
+0

Gadgets

STICKY SYRUP MIXER
STICKY SYRUP MIXER
HERBAL TONIC
HERBAL TONIC

Star Powers

MEDICAL USE
MEDICAL USE
EXTRA NOXIOUS
EXTRA NOXIOUS

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 538
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 541
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Sprout

Sprout

(11)

Brawlers' Rank 21537 Rank575 (2/1/2)
+0

Gadgets

GARDEN MULCHER
GARDEN MULCHER
TRANSPLANT
TRANSPLANT

Star Powers

PHOTOSYNTHESIS
PHOTOSYNTHESIS
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear SUPER CHARGE Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 537
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 575
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

8-Bit

8-Bit

(9)

Brawlers' Rank 20528 Rank540 (2/2/0)
+0

Gadgets

CHEAT CARTRIDGE
CHEAT CARTRIDGE
EXTRA CREDITS
EXTRA CREDITS

Star Powers

BOOSTED BOOSTER
BOOSTED BOOSTER
PLUGGED IN
PLUGGED IN

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 528
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 540
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Poco

Poco

(10)

Brawlers' Rank 21526 Rank557 (2/2/1)
+0

Gadgets

TUNING FORK
TUNING FORK
PROTECTIVE TUNES
PROTECTIVE TUNES

Star Powers

DA CAPO!
DA CAPO!
SCREECHING SOLO
SCREECHING SOLO

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 526
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 557
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Mr. P

Mr. P

(9)

Brawlers' Rank 21526 Rank553 (2/2/0)
+0

Gadgets

SERVICE BELL
SERVICE BELL
PORTER REINFORCEMENTS
PORTER REINFORCEMENTS

Star Powers

HANDLE WITH CARE
HANDLE WITH CARE
REVOLVING DOOR
REVOLVING DOOR

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 526
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 553
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Janet

Janet

(9)

Brawlers' Rank 21525 Rank551 (2/1/0)
+0

Gadgets

DROP THE BASS
DROP THE BASS
BACKSTAGE PASS
BACKSTAGE PASS

Star Powers

VOCAL WARM UP
VOCAL WARM UP
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 525
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 551
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Squeak

Squeak

(11)

Brawlers' Rank 21524 Rank553 (2/1/1)
+0

Gadgets

WINDUP
WINDUP
RESIDUE
RESIDUE

Star Powers

SUPER STICKY
SUPER STICKY
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear SHIELD No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 21Trofeeƫn 524
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 553
Power PointPower 11
Power PointPoints to MAX 0
CoinsCoins to MAX 0

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Tick

Tick

(9)

Brawlers' Rank 20522 Rank528 (2/1/0)
+0

Gadgets

MINE MANIA
MINE MANIA
LAST HURRAH
LAST HURRAH

Star Powers

AUTOMA-TICK RELOAD
AUTOMA-TICK RELOAD
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 522
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 528
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Gus

Gus

(10)

Brawlers' Rank 20506 Rank506 (2/1/1)
+0

Gadgets

KOOKY POPPER
KOOKY POPPER
SOUL SWITCHER
SOUL SWITCHER

Star Powers

HEALTH BONANZA
HEALTH BONANZA
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Gear DAMAGE No Gear No Gear No Gear No Gear No Gear
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 506
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 506
Power PointPower 10
Power PointPoints to MAX 1,440
CoinsCoins to MAX 2,800

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Grom

Grom

(9)

Brawlers' Rank 20501 Rank524 (2/1/0)
+0

Gadgets

WATCHTOWER
WATCHTOWER
RADIO CHECK
RADIO CHECK

Star Powers

X-FACTOR
X-FACTOR
No Star Power
NOT UNLOCKED

Gears

Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Locked
Algemene Statistieken
Rank 20Trofeeƫn 501
RankHoogste TrofeeƫnHoogste 524
Power PointPower 9
Power PointPoints to MAX 2,330
CoinsCoins to MAX 4,675

Trofeeprogressie

De grafiek toont hoe de trofeeƫn voor deze speler elke dag evolueerden.

Laden..

Laden..

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify