đ‘Žđ’†đ’Žđ’†đ’đ’đŸŒ·'s profile icon

đ‘Žđ’†đ’Žđ’†đ’đ’đŸŒ·

đŸ‡ČđŸ‡œ #220PGLU02Creator Boost CodePremium

Sessions (251)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Apr 17th

4b
7m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Apr 16th

41b
1h 9m

28W ‱ 13L ‱ 0D (68.3%)

Apr 15th

28b
47m

18W ‱ 10L ‱ 0D (64.3%)

Apr 14th

7b
9m

6W ‱ 1L ‱ 0D (85.7%)

Apr 13th

52b
1h 30m

38W ‱ 13L ‱ 1D (73.1%)

Apr 12th

25b
37m

7W ‱ 0L ‱ 18D (28%)

Apr 11th

7b
8m

4W ‱ 3L ‱ 0D (57.1%)

Apr 11th

23b
42m

15W ‱ 8L ‱ 0D (65.2%)

Apr 10th

8b
12m

8W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Apr 8th

7b
10m

5W ‱ 2L ‱ 0D (71.4%)

Apr 8th

28b
44m

25W ‱ 3L ‱ 0D (89.3%)

Apr 7th

42b
1h 11m

35W ‱ 7L ‱ 0D (83.3%)

Apr 7th

25b
36m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Apr 6th

25b
39m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Apr 6th

25b
42m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Apr 4th

25b
33m

22W ‱ 2L ‱ 1D (88%)

Apr 4th

47b
1h 18m

40W ‱ 7L ‱ 0D (85.1%)

Apr 2nd

6b
13m

4W ‱ 2L ‱ 0D (66.7%)

Apr 2nd

13b
24m

7W ‱ 6L ‱ 0D (53.8%)

Apr 2nd

3b
5m

2W ‱ 1L ‱ 0D (66.7%)

Apr 1st

16b
29m

7W ‱ 9L ‱ 0D (43.8%)

Apr 1st

1b

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Mar 31st

7b
9m

5W ‱ 2L ‱ 0D (71.4%)

Mar 31st

4b
8m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Mar 31st

25b
46m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Mar 30th

26b
47m

20W ‱ 6L ‱ 0D (76.9%)

Mar 30th

25b
46m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Mar 29th

25b
47m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Mar 29th

25b
40m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Mar 28th

1b
1m

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Mar 28th

24b
41m

18W ‱ 6L ‱ 0D (75%)

Mar 27th

25b
51m

19W ‱ 4L ‱ 2D (76%)

Mar 26th

35b
1h 2m

24W ‱ 10L ‱ 1D (68.6%)

Mar 26th

24b
37m

12W ‱ 12L ‱ 0D (50%)

Mar 25th

123b
3h 40m

85W ‱ 36L ‱ 2D (69.1%)

Mar 24th

77b
2h 23m

53W ‱ 24L ‱ 0D (68.8%)

Mar 24th

9b
13m

4W ‱ 5L ‱ 0D (44.4%)

Mar 23rd

26b
47m

24W ‱ 2L ‱ 0D (92.3%)

Mar 22nd

17b
30m

13W ‱ 4L ‱ 0D (76.5%)

Mar 22nd

14b
20m

13W ‱ 1L ‱ 0D (92.9%)

Mar 21st

25b
41m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Mar 20th

25b
40m

24W ‱ 1L ‱ 0D (96%)

Mar 19th

25b
52m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Mar 19th

82b
2h 33m

59W ‱ 23L ‱ 0D (72%)

Mar 18th

19b
33m

13W ‱ 6L ‱ 0D (68.4%)

Mar 17th

25b
37m

10W ‱ 5L ‱ 10D (40%)

Mar 17th

24b
43m

16W ‱ 8L ‱ 0D (66.7%)

Mar 15th

23b
37m

22W ‱ 1L ‱ 0D (95.7%)

Mar 15th

31b
48m

31W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Mar 15th

25b
40m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Mar 14th

49b
1h 22m

33W ‱ 16L ‱ 0D (67.3%)

Mar 13th

49b
1h 29m

34W ‱ 14L ‱ 1D (69.4%)

Mar 12th

25b
39m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Mar 11th

10b
19m

8W ‱ 2L ‱ 0D (80%)

Mar 11th

25b
41m

24W ‱ 1L ‱ 0D (96%)

Mar 10th

25b
42m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Mar 9th

3b
5m

1W ‱ 2L ‱ 0D (33.3%)

Mar 9th

63b
2h

35W ‱ 28L ‱ 0D (55.6%)

Mar 8th

3b
7m

1W ‱ 2L ‱ 0D (33.3%)

Mar 8th

25b
34m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Mar 5th

25b
41m

19W ‱ 1L ‱ 5D (76%)

Mar 4th

25b
30m

24W ‱ 1L ‱ 0D (96%)

Mar 3rd

25b
40m

24W ‱ 1L ‱ 0D (96%)

Mar 2nd

25b
40m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Feb 29th

13b
26m

7W ‱ 6L ‱ 0D (53.8%)

Feb 28th

12b
19m

11W ‱ 1L ‱ 0D (91.7%)

Feb 28th

49b
1h 12m

38W ‱ 11L ‱ 0D (77.6%)

Feb 26th

25b
43m

12W ‱ 13L ‱ 0D (48%)

Feb 25th

25b
45m

20W ‱ 4L ‱ 1D (80%)

Feb 24th

25b
42m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Feb 23rd

34b
1h

27W ‱ 7L ‱ 0D (79.4%)

Feb 22nd

2b
4m

1W ‱ 1L ‱ 0D (50%)

Feb 22nd

41b
59m

36W ‱ 5L ‱ 0D (87.8%)

Feb 21st

50b
1h 20m

48W ‱ 2L ‱ 0D (96%)

Feb 20th

25b
43m

16W ‱ 9L ‱ 0D (64%)

Feb 19th

25b
45m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Feb 17th

49b
1h 22m

35W ‱ 14L ‱ 0D (71.4%)

Feb 16th

69b
1h 54m

49W ‱ 20L ‱ 0D (71%)

Feb 14th

54b
1h 24m

42W ‱ 11L ‱ 1D (77.8%)

Feb 13th

49b
1h 24m

39W ‱ 10L ‱ 0D (79.6%)

Feb 13th

6b
13m

0W ‱ 6L ‱ 0D (0%)

Feb 12th

25b
45m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Feb 12th

25b
35m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Feb 11th

38b
1h 5m

36W ‱ 2L ‱ 0D (94.7%)

Feb 10th

25b
47m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Feb 10th

25b
48m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Feb 8th

70b
1h 57m

58W ‱ 11L ‱ 1D (82.9%)

Feb 7th

2b
4m

2W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Feb 7th

23b
35m

22W ‱ 1L ‱ 0D (95.7%)

Feb 6th

25b
46m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Feb 5th

12b
18m

10W ‱ 2L ‱ 0D (83.3%)

Feb 5th

24b
49m

17W ‱ 6L ‱ 1D (70.8%)

Feb 4th

7b
10m

5W ‱ 2L ‱ 0D (71.4%)

Feb 4th

2b
3m

2W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Feb 3rd

25b
36m

24W ‱ 1L ‱ 0D (96%)

Feb 2nd

20b
19m

17W ‱ 3L ‱ 0D (85%)

Feb 2nd

25b
35m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Feb 2nd

35b
52m

31W ‱ 4L ‱ 0D (88.6%)

Feb 1st

25b
41m

15W ‱ 9L ‱ 1D (60%)

Jan 31st

26b
51m

20W ‱ 6L ‱ 0D (76.9%)

Jan 30th

23b
41m

13W ‱ 10L ‱ 0D (56.5%)

Jan 29th

26b
38m

19W ‱ 7L ‱ 0D (73.1%)

Jan 28th

49b
1h 38m

28W ‱ 21L ‱ 0D (57.1%)

Jan 27th

56b
1h 30m

45W ‱ 11L ‱ 0D (80.4%)

Jan 27th

9b
18m

7W ‱ 2L ‱ 0D (77.8%)

Jan 26th

25b
38m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Jan 25th

4b
7m

1W ‱ 3L ‱ 0D (25%)

Jan 25th

25b
45m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Jan 24th

3b
4m

2W ‱ 1L ‱ 0D (66.7%)

Jan 24th

96b
2h 35m

58W ‱ 38L ‱ 0D (60.4%)

Jan 23rd

35b
1h 7m

29W ‱ 6L ‱ 0D (82.9%)

Jan 22nd

25b
44m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Jan 21st

10b
16m

5W ‱ 5L ‱ 0D (50%)

Jan 20th

19b
29m

17W ‱ 2L ‱ 0D (89.5%)

Jan 18th

37b
1h 8m

27W ‱ 10L ‱ 0D (73%)

Jan 18th

30b
52m

22W ‱ 8L ‱ 0D (73.3%)

Jan 17th

46b
1h 25m

38W ‱ 8L ‱ 0D (82.6%)

Jan 16th

25b
42m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Jan 14th

21b
32m

14W ‱ 7L ‱ 0D (66.7%)

Jan 14th

26b
45m

18W ‱ 8L ‱ 0D (69.2%)

Jan 13th

25b
44m

19W ‱ 5L ‱ 1D (76%)

Jan 12th

31b
51m

28W ‱ 3L ‱ 0D (90.3%)

Jan 11th

25b
43m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Jan 10th

21b
40m

7W ‱ 14L ‱ 0D (33.3%)

Jan 9th

52b
1h 10m

45W ‱ 7L ‱ 0D (86.5%)

Jan 9th

75b
1h 57m

51W ‱ 24L ‱ 0D (68%)

Jan 7th

8b
15m

6W ‱ 2L ‱ 0D (75%)

Jan 7th

23b
39m

18W ‱ 5L ‱ 0D (78.3%)

Jan 6th

9b
13m

9W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Jan 6th

51b
1h 37m

36W ‱ 14L ‱ 1D (70.6%)

Jan 3rd

50b
1h 38m

27W ‱ 21L ‱ 2D (54%)

Jan 1st

60b
1h 31m

52W ‱ 8L ‱ 0D (86.7%)

Dec 30th

13b
24m

13W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Dec 27th

49b
1h 34m

34W ‱ 15L ‱ 0D (69.4%)

Dec 26th

25b
30m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Dec 26th

4b
6m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Dec 25th

25b
42m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Dec 24th

25b
45m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Dec 24th

25b
30m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Dec 22nd

25b
43m

15W ‱ 10L ‱ 0D (60%)

Dec 22nd

9b
14m

8W ‱ 1L ‱ 0D (88.9%)

Dec 21st

16b
40m

13W ‱ 3L ‱ 0D (81.3%)

Dec 19th

25b
44m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Dec 19th

23b
37m

16W ‱ 7L ‱ 0D (69.6%)

Dec 18th

2b
3m

2W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Dec 16th

25b
44m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Dec 14th

25b
40m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Dec 12th

47b
1h 38m

29W ‱ 17L ‱ 1D (61.7%)

Dec 11th

4b
8m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Dec 11th

19b
35m

12W ‱ 7L ‱ 0D (63.2%)

Dec 11th

15b
29m

12W ‱ 3L ‱ 0D (80%)

Dec 10th

25b
44m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Dec 7th

54b
1h 41m

35W ‱ 18L ‱ 1D (64.8%)

Dec 6th

18b
36m

8W ‱ 10L ‱ 0D (44.4%)

Dec 6th

7b
11m

5W ‱ 2L ‱ 0D (71.4%)

Dec 5th

31b
55m

26W ‱ 5L ‱ 0D (83.9%)

Dec 4th

8b
14m

4W ‱ 4L ‱ 0D (50%)

Dec 4th

25b
45m

14W ‱ 11L ‱ 0D (56%)

Dec 2nd

24b
49m

12W ‱ 11L ‱ 1D (50%)

Dec 1st

1b

0W ‱ 1L ‱ 0D (0%)

Nov 29th

31b
43m

20W ‱ 11L ‱ 0D (64.5%)

Nov 28th

5b
8m

5W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Nov 28th

20b
42m

13W ‱ 7L ‱ 0D (65%)

Nov 27th

1b
2m

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Nov 27th

22b
39m

18W ‱ 4L ‱ 0D (81.8%)

Nov 26th

25b
47m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Nov 25th

50b
1h 36m

33W ‱ 17L ‱ 0D (66%)

Nov 24th

1b
1m

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Nov 23rd

25b
45m

18W ‱ 6L ‱ 1D (72%)

Nov 22nd

25b
47m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Nov 20th

25b
39m

10W ‱ 15L ‱ 0D (40%)

Nov 19th

1b
1m

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Nov 19th

29b
53m

23W ‱ 6L ‱ 0D (79.3%)

Nov 18th

22b
38m

15W ‱ 5L ‱ 2D (68.2%)

Nov 18th

17b
27m

8W ‱ 9L ‱ 0D (47.1%)

Nov 16th

31b
54m

20W ‱ 10L ‱ 1D (64.5%)

Nov 15th

25b
42m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Nov 14th

24b
44m

20W ‱ 4L ‱ 0D (83.3%)

Nov 11th

14b
25m

6W ‱ 8L ‱ 0D (42.9%)

Nov 11th

11b
23m

7W ‱ 4L ‱ 0D (63.6%)

Nov 10th

35b
47m

26W ‱ 9L ‱ 0D (74.3%)

Nov 9th

13b
27m

6W ‱ 7L ‱ 0D (46.2%)

Nov 9th

4b
6m

0W ‱ 4L ‱ 0D (0%)

Nov 8th

28b
45m

20W ‱ 8L ‱ 0D (71.4%)

Nov 7th

4b
7m

2W ‱ 2L ‱ 0D (50%)

Nov 7th

45b
1h 25m

20W ‱ 8L ‱ 17D (44.4%)

Nov 5th

30b
48m

17W ‱ 13L ‱ 0D (56.7%)

Nov 5th

21b
40m

11W ‱ 10L ‱ 0D (52.4%)

Nov 4th

4b
6m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Nov 3rd

25b
41m

23W ‱ 1L ‱ 0D (95.8%)

Nov 2nd

20b
35m

9W ‱ 11L ‱ 0D (45%)

Nov 1st

6b
12m

4W ‱ 2L ‱ 0D (66.7%)

Nov 1st

11b
21m

6W ‱ 5L ‱ 0D (54.5%)

Oct 31st

25b
51m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Oct 29th

2b
5m

2W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Oct 29th

23b
42m

16W ‱ 7L ‱ 0D (69.6%)

Oct 28th

29b
51m

14W ‱ 9L ‱ 1D (58.3%)

Oct 26th

25b
44m

16W ‱ 9L ‱ 0D (64%)

Oct 23rd

25b
43m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Oct 22nd

12b
23m

10W ‱ 1L ‱ 1D (83.3%)

Oct 20th

78b
2h 3m

58W ‱ 20L ‱ 0D (74.4%)

Oct 18th

1b
1m

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Oct 17th

7b
13m

4W ‱ 3L ‱ 0D (57.1%)

Oct 17th

2b
4m

2W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Oct 16th

16b
27m

11W ‱ 5L ‱ 0D (68.8%)

Oct 15th

6b
8m

1W ‱ 5L ‱ 0D (16.7%)

Oct 15th

1b

1W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Oct 10th

25b
47m

16W ‱ 9L ‱ 0D (64%)

Oct 10th

25b
43m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Oct 8th

2b
4m

1W ‱ 1L ‱ 0D (50%)

Oct 7th

2b
2m

1W ‱ 1L ‱ 0D (50%)

Oct 7th

25b
44m

13W ‱ 12L ‱ 0D (52%)

Oct 5th

30b
49m

25W ‱ 5L ‱ 0D (83.3%)

Oct 4th

43b
1h 15m

28W ‱ 13L ‱ 2D (65.1%)

Oct 3rd

22b
42m

16W ‱ 6L ‱ 0D (72.7%)

Oct 2nd

25b
48m

20W ‱ 4L ‱ 1D (80%)

Oct 1st

51b
1h 29m

33W ‱ 15L ‱ 3D (64.7%)

Sep 30th

1b
1m

0W ‱ 1L ‱ 0D (0%)

Sep 30th

60b
1h 58m

33W ‱ 24L ‱ 3D (55%)

Sep 29th

44b
1h 20m

39W ‱ 5L ‱ 0D (88.6%)

Sep 28th

2b
2m

1W ‱ 1L ‱ 0D (50%)

Sep 28th

35b
1h 3m

21W ‱ 14L ‱ 0D (60%)

Sep 28th

8b
11m

7W ‱ 1L ‱ 0D (87.5%)

Sep 27th

7b
11m

4W ‱ 3L ‱ 0D (57.1%)

Sep 26th

25b
42m

19W ‱ 6L ‱ 0D (76%)

Sep 25th

18b
33m

14W ‱ 4L ‱ 0D (77.8%)

Sep 25th

20b
35m

13W ‱ 7L ‱ 0D (65%)

Sep 25th

3b
4m

2W ‱ 1L ‱ 0D (66.7%)

Sep 23rd

22b
37m

17W ‱ 5L ‱ 0D (77.3%)

Sep 22nd

17b
29m

10W ‱ 7L ‱ 0D (58.8%)

Sep 21st

25b
50m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Sep 20th

15b
22m

13W ‱ 2L ‱ 0D (86.7%)

Sep 20th

25b
47m

17W ‱ 8L ‱ 0D (68%)

Sep 19th

13b
22m

11W ‱ 2L ‱ 0D (84.6%)

Sep 18th

23b
41m

16W ‱ 7L ‱ 0D (69.6%)

Sep 17th

25b
43m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Sep 17th

25b
50m

13W ‱ 12L ‱ 0D (52%)

Sep 16th

72b
2h 12m

50W ‱ 22L ‱ 0D (69.4%)

Sep 12th

24b
43m

18W ‱ 6L ‱ 0D (75%)

Sep 11th

25b
33m

14W ‱ 11L ‱ 0D (56%)

Sep 10th

25b
44m

20W ‱ 5L ‱ 0D (80%)

Sep 10th

25b
39m

15W ‱ 10L ‱ 0D (60%)

Sep 9th

46b
1h 31m

30W ‱ 15L ‱ 1D (65.2%)

Sep 8th

50b
1h 36m

43W ‱ 7L ‱ 0D (86%)

Sep 4th

10b
12m

8W ‱ 2L ‱ 0D (80%)

Sep 4th

15b
28m

10W ‱ 5L ‱ 0D (66.7%)

Sep 4th

25b
48m

14W ‱ 11L ‱ 0D (56%)

Sep 3rd

25b
44m

18W ‱ 7L ‱ 0D (72%)

Sep 3rd

25b
48m

21W ‱ 4L ‱ 0D (84%)

Sep 1st

8b
14m

6W ‱ 2L ‱ 0D (75%)

Aug 31st

25b
41m

22W ‱ 3L ‱ 0D (88%)

Recent Sessions (10)

Battles are grouped depending on the day you played them.

Apr 17th (4 battles)

7m
2h 2m ago

Apr 17th 05:53 - Apr 17th 06:04

Battle Time: 7m

Push Time: 11m

4W ‱ 0L ‱ 0D (100%)

Data Visualization

Gus +0
Bountyx1
Kit +0
Bountyx2
Cordelius +0
Bountyx1

Apr 16th (41 battles)

1h 9m
1d 1h ago

Apr 16th 00:34 - Apr 16th 06:09

Battle Time: 1h 9m

Push Time: 5h 35m

28W ‱ 13L ‱ 0D (68.3%)

Data Visualization

Chester +27
Brawl Ballx15
Buzz +7
Gem Grabx2
El Primo -11
Gem Grabx4
Frank -13
Gem Grabx10
Nani -24
Gem Grabx8 Knockoutx2

Apr 15th (28 battles)

47m
1d 23h ago

Apr 15th 03:15 - Apr 15th 08:50

Battle Time: 47m

Push Time: 5h 35m

18W ‱ 10L ‱ 0D (64.3%)

Data Visualization

Angelo +0
Brawl Ballx1 Hot Zonex1 Gem Grabx1
Rico +0
Gem Grabx1
Mandy +0
Knockoutx1
Spike +0
Brawl Ballx1
Stu +0
Gem Grabx1
Leon +0
Gem Grabx1
Otis +0
Gem Grabx2
Amber +0
Gem Grabx2
Stu +0
Gem Grabx3
Kit +0
Brawl Ballx3
Cordelius +0
Brawl Ballx2
Spike +0
Heistx5
Buzz +0
Bountyx2
Gus +0
Bountyx1

Apr 14th (7 battles)

9m
2d 10h ago

Apr 14th 19:56 - Apr 14th 21:27

Battle Time: 9m

Push Time: 1h 30m

6W ‱ 1L ‱ 0D (85.7%)

Data Visualization

Charlie +0
Gem Grabx4
Frank +0
Gem Grabx1
Solo League Melodie +0
Heistx2 | League 17

Apr 13th (52 battles)

1h 30m
4d ago

Apr 12th 23:11 - Apr 13th 08:01

Battle Time: 1h 30m

Push Time: 8h 49m

38W ‱ 13L ‱ 1D (73.1%)

Data Visualization

Melodie +87
Gem Grabx15
Ruffs +48
Gem Grabx6
Mr. P +18
Wipeoutx4
Buzz +16
Gem Grabx2
Surge +8
Gem Grabx1
Stu +0
Bountyx1
El Primo -2
Heistx5
Barley -6
Heistx5
Tick -12
Wipeoutx1
Carl -12
Gem Grabx1
Gene -17
Wipeoutx9
Chester -24
Gem Grabx2

Apr 12th (25 battles)

37m
4d 22h ago

Apr 12th 08:19 - Apr 12th 09:39

Battle Time: 37m

Push Time: 1h 20m

7W ‱ 0L ‱ 18D (28%)