ๆˆ‘|๐•ฏ๐–๐–†๐–œ๐–†๐–‰โšœ's profile icon

ๆˆ‘|๐•ฏ๐–๐–†๐–œ๐–†๐–‰โšœ

#GC22C2CCCreator Boost CodePremium

Sessions (196)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Jul 19th

25b
39m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Jul 19th

30b
55m

13W โ€ข 15L โ€ข 2D (43.3%)

Jul 18th

16b
36m

7W โ€ข 9L โ€ข 0D (43.8%)

Jul 18th

9b
16m

3W โ€ข 4L โ€ข 2D (33.3%)

Jul 18th

16b
26m

12W โ€ข 4L โ€ข 0D (75%)

Jul 17th

28b
42m

6W โ€ข 11L โ€ข 11D (21.4%)

Jul 17th

17b
28m

3W โ€ข 9L โ€ข 5D (17.6%)

Jul 16th

25b
37m

7W โ€ข 14L โ€ข 4D (28%)

Jul 15th

40b
1h 2m

12W โ€ข 24L โ€ข 4D (30%)

Jul 14th

35b
1h 2m

22W โ€ข 13L โ€ข 0D (62.9%)

Jul 13th

20b
32m

5W โ€ข 10L โ€ข 5D (25%)

Jul 13th

5b
10m

1W โ€ข 4L โ€ข 0D (20%)

Jul 11th

25b
47m

10W โ€ข 15L โ€ข 0D (40%)

Jul 11th

9b
16m

4W โ€ข 5L โ€ข 0D (44.4%)

Jul 10th

25b
44m

14W โ€ข 10L โ€ข 1D (56%)

Jul 10th

15b
28m

7W โ€ข 8L โ€ข 0D (46.7%)

Jul 9th

8b
13m

4W โ€ข 4L โ€ข 0D (50%)

Jul 8th

9b
17m

4W โ€ข 5L โ€ข 0D (44.4%)

Jul 7th

20b
33m

11W โ€ข 9L โ€ข 0D (55%)

Jul 7th

6b
12m

5W โ€ข 1L โ€ข 0D (83.3%)

Jul 6th

19b
31m

11W โ€ข 7L โ€ข 1D (57.9%)

Jul 1st

1b
2m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 1st

2b
4m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Jun 30th

23b
41m

4W โ€ข 19L โ€ข 0D (17.4%)

Jun 29th

52b
1h 16m

43W โ€ข 9L โ€ข 0D (82.7%)

Jun 26th

25b
44m

14W โ€ข 10L โ€ข 1D (56%)

Jun 26th

24b
39m

12W โ€ข 12L โ€ข 0D (50%)

Jun 24th

21b
34m

12W โ€ข 9L โ€ข 0D (57.1%)

Jun 24th

7b
13m

3W โ€ข 4L โ€ข 0D (42.9%)

Jun 23rd

25b
43m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Jun 21st

22b
37m

12W โ€ข 9L โ€ข 1D (54.5%)

Jun 20th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jun 20th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Jun 12th

4b
6m

1W โ€ข 3L โ€ข 0D (25%)

Jun 11th

21b
31m

12W โ€ข 9L โ€ข 0D (57.1%)

Jun 10th

12b
21m

7W โ€ข 5L โ€ข 0D (58.3%)

Jun 9th

25b
42m

10W โ€ข 15L โ€ข 0D (40%)

Jun 5th

25b
39m

8W โ€ข 8L โ€ข 9D (32%)

Jun 4th

25b
44m

11W โ€ข 14L โ€ข 0D (44%)

Jun 2nd

25b
45m

15W โ€ข 9L โ€ข 1D (60%)

May 31st

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

May 30th

24b
40m

10W โ€ข 14L โ€ข 0D (41.7%)

May 29th

25b
47m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

May 21st

14b
26m

8W โ€ข 4L โ€ข 2D (57.1%)

May 21st

35b
58m

18W โ€ข 15L โ€ข 2D (51.4%)

May 20th

29b
50m

15W โ€ข 13L โ€ข 1D (51.7%)

May 19th

2b
4m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

May 16th

8b
12m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

May 15th

3b
5m

2W โ€ข 0L โ€ข 1D (66.7%)

May 14th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 14th

4b
5m

0W โ€ข 4L โ€ข 0D (0%)

May 13th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

May 13th

17b
25m

6W โ€ข 7L โ€ข 4D (35.3%)

May 11th

5b
15m

3W โ€ข 2L โ€ข 0D (60%)

May 10th

8b
12m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

May 10th

7b
11m

3W โ€ข 4L โ€ข 0D (42.9%)

May 9th

5b
8m

4W โ€ข 1L โ€ข 0D (80%)

May 9th

25b
53m

10W โ€ข 15L โ€ข 0D (40%)

May 6th

12b
15m

9W โ€ข 3L โ€ข 0D (75%)

May 5th

5b
9m

2W โ€ข 3L โ€ข 0D (40%)

May 5th

2b
4m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

May 4th

25b
54m

10W โ€ข 15L โ€ข 0D (40%)

May 3rd

26b
43m

17W โ€ข 9L โ€ข 0D (65.4%)

May 2nd

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 2nd

16b
31m

6W โ€ข 10L โ€ข 0D (37.5%)

May 1st

8b
16m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

Apr 28th

13b
19m

5W โ€ข 7L โ€ข 1D (38.5%)

Apr 28th

2b
5m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Apr 27th

47b
1h 26m

18W โ€ข 28L โ€ข 1D (38.3%)

Apr 26th

5b
6m

3W โ€ข 2L โ€ข 0D (60%)

Apr 26th

10b
18m

5W โ€ข 2L โ€ข 3D (50%)

Apr 26th

2b
1m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Apr 25th

8b
18m

4W โ€ข 4L โ€ข 0D (50%)

Apr 25th

14b
30m

8W โ€ข 4L โ€ข 2D (57.1%)

Apr 22nd

11b
22m

9W โ€ข 1L โ€ข 1D (81.8%)

Apr 19th

25b
36m

9W โ€ข 5L โ€ข 11D (36%)

Apr 18th

11b
18m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Apr 17th

3b
5m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Apr 17th

3b
5m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Apr 16th

8b
14m

2W โ€ข 6L โ€ข 0D (25%)

Apr 15th

25b
41m

13W โ€ข 12L โ€ข 0D (52%)

Apr 13th

17b
30m

8W โ€ข 9L โ€ข 0D (47.1%)

Apr 13th

1b

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Apr 12th

7b
14m

5W โ€ข 2L โ€ข 0D (71.4%)

Apr 10th

1b
2m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Apr 10th

18b
29m

11W โ€ข 7L โ€ข 0D (61.1%)

Apr 10th

24b
53m

10W โ€ข 13L โ€ข 1D (41.7%)

Apr 9th

16b
26m

10W โ€ข 6L โ€ข 0D (62.5%)

Apr 8th

12b
19m

5W โ€ข 7L โ€ข 0D (41.7%)

Apr 7th

13b
22m

9W โ€ข 4L โ€ข 0D (69.2%)

Apr 7th

5b
10m

2W โ€ข 3L โ€ข 0D (40%)

Apr 6th

13b
21m

2W โ€ข 1L โ€ข 10D (15.4%)

Apr 6th

6b
13m

2W โ€ข 4L โ€ข 0D (33.3%)

Apr 6th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Apr 5th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Apr 5th

15b
22m

8W โ€ข 7L โ€ข 0D (53.3%)

Apr 4th

8b
13m

6W โ€ข 2L โ€ข 0D (75%)

Apr 2nd

8b
14m

6W โ€ข 2L โ€ข 0D (75%)

Apr 2nd

2b
2m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Apr 1st

5b
8m

0W โ€ข 5L โ€ข 0D (0%)

Apr 1st

15b
29m

6W โ€ข 9L โ€ข 0D (40%)

Mar 31st

6b
13m

3W โ€ข 3L โ€ข 0D (50%)

Mar 31st

10b
15m

3W โ€ข 7L โ€ข 0D (30%)

Mar 30th

15b
25m

5W โ€ข 8L โ€ข 2D (33.3%)

Mar 30th

6b
8m

2W โ€ข 3L โ€ข 1D (33.3%)

Mar 29th

2b
2m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Mar 29th

2b
4m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Mar 28th

4b
8m

3W โ€ข 1L โ€ข 0D (75%)

Mar 28th

37b
1h 4m

16W โ€ข 19L โ€ข 2D (43.2%)

Mar 27th

3b
4m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Mar 26th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 26th

3b
6m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Mar 25th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 24th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 24th

8b
15m

2W โ€ข 6L โ€ข 0D (25%)

Mar 24th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 24th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 23rd

45b
1h 9m

23W โ€ข 22L โ€ข 0D (51.1%)

Mar 22nd

9b
17m

3W โ€ข 6L โ€ข 0D (33.3%)

Mar 21st

41b
1h 8m

21W โ€ข 20L โ€ข 0D (51.2%)

Mar 21st

24b
43m

14W โ€ข 10L โ€ข 0D (58.3%)

Mar 17th

10b
16m

3W โ€ข 7L โ€ข 0D (30%)

Mar 17th

8b
10m

2W โ€ข 5L โ€ข 1D (25%)

Mar 16th

16b
27m

5W โ€ข 10L โ€ข 1D (31.3%)

Mar 13th

13b
22m

7W โ€ข 5L โ€ข 1D (53.8%)

Mar 12th

12b
22m

8W โ€ข 4L โ€ข 0D (66.7%)

Mar 10th

33b
1h 3m

11W โ€ข 18L โ€ข 4D (33.3%)

Mar 9th

25b
47m

10W โ€ข 12L โ€ข 3D (40%)

Mar 8th

9b
14m

8W โ€ข 1L โ€ข 0D (88.9%)

Mar 8th

10b
16m

6W โ€ข 4L โ€ข 0D (60%)

Mar 2nd

25b
42m

14W โ€ข 9L โ€ข 2D (56%)

Mar 1st

20b
33m

8W โ€ข 12L โ€ข 0D (40%)

Mar 1st

5b
10m

1W โ€ข 4L โ€ข 0D (20%)

Feb 28th

5b
7m

2W โ€ข 3L โ€ข 0D (40%)

Feb 27th

21b
35m

11W โ€ข 10L โ€ข 0D (52.4%)

Feb 26th

25b
35m

9W โ€ข 11L โ€ข 5D (36%)

Feb 26th

31b
51m

17W โ€ข 14L โ€ข 0D (54.8%)

Feb 22nd

40b
1h 11m

17W โ€ข 22L โ€ข 1D (42.5%)

Feb 19th

25b
36m

15W โ€ข 9L โ€ข 1D (60%)

Feb 8th

2b
3m

0W โ€ข 1L โ€ข 1D (0%)

Feb 8th

20b
37m

9W โ€ข 9L โ€ข 2D (45%)

Feb 7th

3b
6m

0W โ€ข 3L โ€ข 0D (0%)

Feb 6th

25b
42m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Feb 4th

25b
42m

19W โ€ข 5L โ€ข 1D (76%)

Jan 30th

4b
6m

0W โ€ข 4L โ€ข 0D (0%)

Jan 30th

2b
3m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Jan 29th

4b
5m

1W โ€ข 3L โ€ข 0D (25%)

Jan 28th

6b
9m

2W โ€ข 4L โ€ข 0D (33.3%)

Jan 28th

9b
15m

5W โ€ข 4L โ€ข 0D (55.6%)

Jan 27th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jan 27th

23b
43m

9W โ€ข 14L โ€ข 0D (39.1%)

Jan 26th

2b
4m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Jan 24th

10b
19m

5W โ€ข 5L โ€ข 0D (50%)

Jan 23rd

3b
5m

0W โ€ข 3L โ€ข 0D (0%)

Jan 23rd

12b
23m

7W โ€ข 5L โ€ข 0D (58.3%)

Jan 22nd

25b
36m

18W โ€ข 6L โ€ข 1D (72%)

Jan 12th

25b
40m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Dec 28th

25b
46m

11W โ€ข 9L โ€ข 5D (44%)

Dec 22nd

25b
37m

13W โ€ข 4L โ€ข 8D (52%)

Nov 22nd

25b
40m

11W โ€ข 12L โ€ข 2D (44%)

Nov 21st

25b
38m

10W โ€ข 13L โ€ข 2D (40%)

Nov 19th

7b
9m

3W โ€ข 3L โ€ข 1D (42.9%)

Nov 19th

6b
13m

2W โ€ข 4L โ€ข 0D (33.3%)

Nov 18th

12b
18m

5W โ€ข 4L โ€ข 3D (41.7%)

Nov 15th

25b
46m

9W โ€ข 10L โ€ข 6D (36%)

Nov 7th

10b
15m

0W โ€ข 1L โ€ข 9D (0%)

Nov 6th

25b
40m

12W โ€ข 12L โ€ข 1D (48%)

Nov 2nd

25b
42m

13W โ€ข 7L โ€ข 5D (52%)

Oct 24th

2b
3m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Oct 24th

25b
37m

16W โ€ข 4L โ€ข 5D (64%)

Oct 20th

25b
39m

15W โ€ข 7L โ€ข 3D (60%)

Oct 19th

17b
24m

11W โ€ข 6L โ€ข 0D (64.7%)

Oct 19th

8b
14m

4W โ€ข 3L โ€ข 1D (50%)

Oct 17th

25b
40m

8W โ€ข 7L โ€ข 10D (32%)

Oct 7th

40b
1h 20m

16W โ€ข 23L โ€ข 1D (40%)

Oct 6th

25b
42m

15W โ€ข 10L โ€ข 0D (60%)

Oct 3rd

25b
37m

16W โ€ข 9L โ€ข 0D (64%)

Oct 1st

25b
38m

11W โ€ข 10L โ€ข 4D (44%)

Sep 29th

2b
3m

1W โ€ข 0L โ€ข 1D (50%)

Sep 29th

43b
1h 5m

25W โ€ข 13L โ€ข 5D (58.1%)

Sep 29th

5b
7m

3W โ€ข 2L โ€ข 0D (60%)

Sep 26th

25b
37m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Sep 25th

25b
48m

7W โ€ข 17L โ€ข 1D (28%)

Sep 24th

25b
37m

16W โ€ข 9L โ€ข 0D (64%)

Sep 23rd

36b
53m

21W โ€ข 12L โ€ข 3D (58.3%)

Sep 19th

24b
39m

12W โ€ข 9L โ€ข 3D (50%)

Sep 18th

1b
2m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Sep 16th

25b
49m

12W โ€ข 12L โ€ข 1D (48%)

Sep 9th

12b
24m

7W โ€ข 5L โ€ข 0D (58.3%)

Sep 9th

13b
21m

7W โ€ข 6L โ€ข 0D (53.8%)

Sep 2nd

14b
22m

8W โ€ข 5L โ€ข 1D (57.1%)

Sep 2nd

2b
3m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Sep 1st

9b
13m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

Aug 29th

9b
13m

8W โ€ข 1L โ€ข 0D (88.9%)

Aug 28th

15b
21m

10W โ€ข 5L โ€ข 0D (66.7%)

Aug 27th

1b

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Recent Sessions (10)

Battles are grouped depending on the day you played them.

Jul 19th (25 battles)

39m
6h 21m ago

Jul 19th 20:31 - Jul 19th 23:09

Battle Time: 39m

Push Time: 2h 37m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Data Visualization

Challenge
0:0
โ†“โ†“โ†“
8:5
Dynamike +25
Brawl Ballx5
Brock +16
Solo Showdownx2 Knockoutx1
Frank +0
Brawl Ballx1

Jul 19th (30 battles)

55m
18h 33m ago

Jul 19th 06:58 - Jul 19th 10:57

Battle Time: 55m

Push Time: 3h 58m

13W โ€ข 15L โ€ข 2D (43.3%)

Data Visualization

Dynamike +8
Brawl Ballx3 Hot Zonex1
Meg +4
Knockoutx9 Brawl Ballx2
Solo League Byron +0
Bountyx2 | League 17
Solo LeagueSolo League +0
League 17 League 16> League 17
Solo League Larry & Lawrie +0
Hot Zonex2 | League 16
Solo League Leon +0
Gem Grabx2 | League 17
Frank +0
Solo Showdownx1
Mortis +0
Gem Grabx1
Colt +0
Bountyx1 Heistx1
Melodie -5
Knockoutx5

Jul 18th (16 battles)

36m
1d 6h ago

Jul 18th 22:13 - Jul 18th 22:57

Battle Time: 36m

Push Time: 43m

7W โ€ข 9L โ€ข 0D (43.8%)

Data Visualization

Dynamike -9
Brawl Ballx16

Jul 18th (9 battles)

16m
1d 13h ago

Jul 18th 15:23 - Jul 18th 16:16

Battle Time: 16m

Push Time: 52m

3W โ€ข 4L โ€ข 2D (33.3%)

Data Visualization

Spike +0
Heistx1
Poco +0
Solo Showdownx1
Rico +0
Gem Grabx2
Melodie -7
Gem Grabx1
Sandy -8
Gem Grabx1
Colt -38
Knockoutx2 Solo Showdownx1

Jul 18th (16 battles)

26m
1d 19h ago

Jul 18th 05:46 - Jul 18th 10:17

Battle Time: 26m

Push Time: 4h 31m

12W โ€ข 4L โ€ข 0D (75%)

Data Visualization

Solo League Gene +0
Knockoutx4 | League 16
Solo League Crow +0
Gem Grabx3 | League 16
Solo League Dynamike +0
Gem Grabx2 | League 16
Solo League Mr. P +0
Bountyx3 | League 16
Solo League Jessie +0
Hot Zonex3 | League 16
Colt -8
Knockoutx1

Jul 17th (28 battles)

42m
2d 5h ago

Jul 17th 20:57 - Jul 17th 23:36

Battle Time: 42m

Push Time: 2h 38m

6W โ€ข 11L โ€ข 11D (21.4%)

Data Visualization

Draco +8
Gem Grabx4
Squeak +3
Duo Showdownx2
Berry +1
Solo Showdownx1
Carl +0
Duo Showdownx3
Poco +0
Duo Showdownx4
Colette +0
Hot Zonex7 Duo Showdownx3
Bea -8
Duo Showdownx2
Spike -11
Duo Showdownx1 Solo Showdownx1

Jul 17th (17 battles)

28m
2d 20h ago

Jul 17th 03:53 - Jul 17th 09:10

Battle Time: 28m

Push Time: 5h 16m

3W โ€ข 9L โ€ข 5D (17.6%)

Data Visualization

Draco +19
Gem Grabx2 Solo Showdownx1
Solo League Gene +0
Knockoutx2 | League 16
Solo League Melodie +0
Bountyx2 | League 16
Darryl +0
Heistx2
Mortis +0
Solo Showdownx2
Spike +0
Solo Showdownx1
Dynamike +0
Solo Showdownx1
Colt +0
Solo Showdownx1
Pam +0
Brawl Ballx1
Byron -13
Duo Showdownx1 Brawl Ballx1