عمر وائل's profile icon

عمر وائل

#PG22PQ0UYCreator Boost CodePremium

Sessions (67)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Jul 24th

7b
13m

2W 4L 1D (28.6%)

Jul 23rd

10b
14m

5W 5L 0D (50%)

Jul 23rd

7b
10m

2W 2L 3D (28.6%)

Jul 22nd

1b
2m

0W 1L 0D (0%)

Jul 20th

15b
27m

1W 9L 5D (6.7%)

Jul 20th

15b
25m

5W 8L 2D (33.3%)

Jul 19th

22b
36m

3W 6L 13D (13.6%)

Jul 18th

3b
6m

2W 1L 0D (66.7%)

Jul 18th

1b

0W 1L 0D (0%)

Jul 17th

10b
18m

7W 3L 0D (70%)

Jul 17th

3b
4m

0W 1L 2D (0%)

Jul 16th

7b
10m

2W 1L 4D (28.6%)

Jul 16th

4b
4m

0W 4L 0D (0%)

Jul 14th

11b
23m

5W 6L 0D (45.5%)

Jul 13th

9b
13m

3W 2L 4D (33.3%)

Jul 13th

5b
4m

1W 4L 0D (20%)

Jul 11th

15b
23m

6W 9L 0D (40%)

Jul 10th

13b
20m

4W 8L 1D (30.8%)

Jul 10th

5b
9m

3W 2L 0D (60%)

Jul 9th

7b
10m

2W 5L 0D (28.6%)

Jun 28th

25b
39m

9W 14L 2D (36%)

Jun 26th

25b
35m

11W 13L 1D (44%)

Jun 23rd

25b
47m

9W 16L 0D (36%)

Jun 17th

10b
14m

5W 5L 0D (50%)

Jun 16th

13b
20m

6W 7L 0D (46.2%)

Jun 16th

1b
1m

0W 0L 1D (0%)

Jun 15th

1b
2m

0W 1L 0D (0%)

Jun 10th

14b
22m

8W 6L 0D (57.1%)

Jun 9th

8b
10m

4W 4L 0D (50%)

Jun 8th

2b
5m

0W 2L 0D (0%)

Jun 5th

14b
28m

7W 7L 0D (50%)

Jun 4th

9b
12m

2W 6L 1D (22.2%)

Jun 4th

1b
2m

1W 0L 0D (100%)

Jun 3rd

11b
19m

4W 7L 0D (36.4%)

Jun 3rd

14b
32m

9W 5L 0D (64.3%)

May 15th

25b
50m

15W 10L 0D (60%)

May 10th

6b
11m

4W 2L 0D (66.7%)

May 10th

19b
36m

7W 11L 1D (36.8%)

May 8th

18b
25m

6W 12L 0D (33.3%)

May 8th

7b
12m

4W 3L 0D (57.1%)

May 7th

9b
29m

7W 2L 0D (77.8%)

May 7th

16b
26m

8W 8L 0D (50%)

May 5th

20b
28m

11W 9L 0D (55%)

May 4th

5b
6m

4W 1L 0D (80%)

May 2nd

12b
16m

5W 7L 0D (41.7%)

May 2nd

13b
22m

10W 3L 0D (76.9%)

May 2nd

39b
1h 2m

19W 18L 2D (48.7%)

May 1st

11b
19m

6W 5L 0D (54.5%)

May 1st

23b
43m

17W 6L 0D (73.9%)

Apr 30th

25b
34m

12W 11L 2D (48%)

Apr 28th

4b
9m

0W 4L 0D (0%)

Apr 28th

15b
25m

5W 10L 0D (33.3%)

Apr 27th

11b
21m

4W 7L 0D (36.4%)

Apr 27th

9b
15m

3W 6L 0D (33.3%)

Apr 27th

5b
10m

3W 2L 0D (60%)

Apr 26th

40b
1h 10m

23W 17L 0D (57.5%)

Apr 26th

16b
38m

10W 6L 0D (62.5%)

Apr 25th

13b
22m

7W 6L 0D (53.8%)

Apr 15th

25b
44m

18W 7L 0D (72%)

Apr 6th

25b
46m

8W 17L 0D (32%)

Mar 31st

2b
1m

1W 1L 0D (50%)

Mar 31st

16b
27m

9W 7L 0D (56.3%)

Mar 31st

6b
9m

3W 3L 0D (50%)

Mar 24th

25b
36m

13W 12L 0D (52%)

Mar 19th

4b
4m

2W 2L 0D (50%)

Mar 18th

11b
17m

2W 2L 7D (18.2%)

Mar 18th

10b
15m

1W 1L 8D (10%)

Recent Sessions (10)

Battles are grouped depending on the day you played them.

Jul 24th (7 battles)

13m
6h 13m ago

Jul 24th 14:07 - Jul 24th 14:26

Battle Time: 13m

Push Time: 19m

2W 4L 1D (28.6%)

Data Visualization

Frank +0
Solo Showdownx1
Bo +0
Bountyx1
R-T -20
Brawl Ballx5

Jul 23rd (10 battles)

14m
22h 21m ago

Jul 23rd 22:06 - Jul 23rd 22:18

Battle Time: 14m

Push Time: 14m

5W 5L 0D (50%)

Data Visualization

Berry +26
Solo Showdownx6 Knockoutx2 Gem Grabx1 Heistx1

Jul 23rd (7 battles)

10m
1d 2h ago

Jul 23rd 17:43 - Jul 23rd 17:59

Battle Time: 10m

Push Time: 15m

2W 2L 3D (28.6%)

Data Visualization

El Primo +0
Brawl Ballx1
Nita +0
Solo Showdownx1
Darryl +0
Solo Showdownx1
Pam +0
Solo Showdownx1
Gray -6
Brawl Ballx3

Jul 22nd (1 battles)

2m
1d 23h ago

Jul 22nd 20:59 - Jul 22nd 20:59

Battle Time: 2m

Push Time: 2m

0W 1L 0D (0%)

Data Visualization

Grom -7
Hot Zonex1

Jul 20th (15 battles)

27m
3d 21h ago

Jul 20th 21:07 - Jul 20th 22:55

Battle Time: 27m

Push Time: 1h 47m

1W 9L 5D (6.7%)

Data Visualization

El Primo +0
Solo Showdownx4
Bibi +0
Solo Showdownx1
Bea -12
Wipeoutx2
Barley -41
Brawl Ballx8

Jul 20th (15 battles)

25m
4d 8h ago

Jul 20th 07:56 - Jul 20th 12:04

Battle Time: 25m

Push Time: 4h 8m

5W 8L 2D (33.3%)

Data Visualization

Challenge
0:0
↓↓↓
3:4
R-T +1
Brawl Ballx2
Bo +0
Gem Grabx1
Nita +0
Solo Showdownx1
Crow +0
Solo Showdownx1
Jessie +0
Heistx2

Jul 19th (22 battles)

36m
5d 11h ago

Jul 19th 08:46 - Jul 19th 09:37

Battle Time: 36m

Push Time: 51m

3W 6L 13D (13.6%)

Data Visualization

Bo +0
Solo Showdownx5
El Primo +0
Solo Showdownx2
Piper +0
Solo Showdownx3
Mortis +0
Gem Grabx2
Rico +0
Bountyx2 Solo Showdownx2
Frank +0
Solo Showdownx1
R-T -1
Hot Zonex3 Brawl Ballx1 Knockoutx1

Jul 18th (3 battles)

6m
6d ago

Jul 18th 19:48 - Jul 18th 19:54

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

2W 1L 0D (66.7%)

Data Visualization

R-T +14
Brawl Ballx3

Jul 18th (1 battles)

6d 12h ago

Jul 18th 07:51 - Jul 18th 07:51

Battle Time:

Push Time:

0W 1L 0D (0%)

Data Visualization

Dynamike +0
Heistx1

Jul 17th (10 battles)

18m
7d 3h ago

Jul 17th 16:10 - Jul 17th 16:46

Battle Time: 18m

Push Time: 35m

7W 3L 0D (70%)

Data Visualization

Surge +28
Brawl Ballx7
Bull +0
Heistx2

Sessions (67)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Jul 24th

7b
13m

2W 4L 1D (28.6%)

Jul 23rd

10b
14m

5W 5L 0D (50%)

Jul 23rd

7b
10m

2W 2L 3D (28.6%)

Jul 22nd

1b
2m

0W 1L 0D (0%)

Jul 20th

15b
27m

1W 9L 5D (6.7%)

Jul 20th

15b
25m

5W 8L 2D (33.3%)

Jul 19th

22b
36m

3W 6L 13D (13.6%)

Jul 18th

3b
6m

2W 1L 0D (66.7%)

Jul 18th

1b

0W 1L 0D (0%)

Jul 17th

10b
18m

7W 3L 0D (70%)

Jul 17th

3b
4m

0W 1L 2D (0%)

Jul 16th

7b
10m

2W 1L 4D (28.6%)

Jul 16th

4b
4m

0W 4L 0D (0%)

Jul 14th

11b
23m

5W 6L 0D (45.5%)

Jul 13th

9b
13m

3W 2L 4D (33.3%)

Jul 13th

5b
4m

1W 4L 0D (20%)

Jul 11th

15b
23m

6W 9L 0D (40%)

Jul 10th

13b
20m

4W 8L 1D (30.8%)

Jul 10th

5b
9m

3W 2L 0D (60%)

Jul 9th

7b
10m

2W 5L 0D (28.6%)

Jun 28th

25b
39m

9W 14L 2D (36%)

Jun 26th

25b
35m

11W 13L 1D (44%)

Jun 23rd

25b
47m

9W 16L 0D (36%)

Jun 17th

10b
14m

5W 5L 0D (50%)

Jun 16th

13b
20m

6W 7L 0D (46.2%)

Jun 16th

1b
1m

0W 0L 1D (0%)

Jun 15th

1b
2m

0W 1L 0D (0%)

Jun 10th

14b
22m

8W 6L 0D (57.1%)

Jun 9th

8b
10m

4W 4L 0D (50%)

Jun 8th

2b
5m

0W 2L 0D (0%)

Jun 5th

14b
28m

7W 7L 0D (50%)

Jun 4th

9b
12m

2W 6L 1D (22.2%)

Jun 4th

1b
2m

1W 0L 0D (100%)

Jun 3rd

11b
19m

4W 7L 0D (36.4%)

Jun 3rd

14b
32m

9W 5L 0D (64.3%)

May 15th

25b
50m

15W 10L 0D (60%)

May 10th

6b
11m

4W 2L 0D (66.7%)

May 10th

19b
36m

7W 11L 1D (36.8%)

May 8th

18b
25m

6W 12L 0D (33.3%)

May 8th

7b
12m

4W 3L 0D (57.1%)

May 7th

9b
29m

7W 2L 0D (77.8%)

May 7th

16b
26m

8W 8L 0D (50%)

May 5th

20b
28m

11W 9L 0D (55%)

May 4th

5b
6m

4W 1L 0D (80%)

May 2nd

12b
16m

5W 7L 0D (41.7%)

May 2nd

13b
22m

10W 3L 0D (76.9%)

May 2nd

39b
1h 2m

19W 18L 2D (48.7%)

May 1st

11b
19m

6W 5L 0D (54.5%)

May 1st

23b
43m

17W 6L 0D (73.9%)

Apr 30th

25b
34m

12W 11L 2D (48%)

Apr 28th

4b
9m

0W 4L 0D (0%)

Apr 28th

15b
25m

5W 10L 0D (33.3%)

Apr 27th

11b
21m

4W 7L 0D (36.4%)

Apr 27th

9b
15m

3W 6L 0D (33.3%)

Apr 27th

5b
10m

3W 2L 0D (60%)

Apr 26th

40b
1h 10m

23W 17L 0D (57.5%)

Apr 26th

16b
38m

10W 6L 0D (62.5%)

Apr 25th

13b
22m

7W 6L 0D (53.8%)

Apr 15th

25b
44m

18W 7L 0D (72%)

Apr 6th

25b
46m

8W 17L 0D (32%)

Mar 31st

2b
1m

1W 1L 0D (50%)

Mar 31st

16b
27m

9W 7L 0D (56.3%)

Mar 31st

6b
9m

3W 3L 0D (50%)

Mar 24th

25b
36m

13W 12L 0D (52%)

Mar 19th

4b
4m

2W 2L 0D (50%)

Mar 18th

11b
17m

2W 2L 7D (18.2%)

Mar 18th

10b
15m

1W 1L 8D (10%)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game