driveğŸš—ãœã™ã¨ğŸ˜ƒğŸ‘Ž's profile icon

driveğŸš—ãœã™ã¨ğŸ˜ƒğŸ‘Ž

#PYJL0YU2YCreator Boost CodePremium

Sessions (64)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Apr 19th

25b
37m

0W • 25L • 0D (0%)

Apr 16th

5b
10m

3W • 2L • 0D (60%)

Apr 15th

25b
46m

16W • 9L • 0D (64%)

Apr 14th

14b
21m

9W • 5L • 0D (64.3%)

Apr 14th

11b
16m

9W • 2L • 0D (81.8%)

Apr 12th

13b
20m

11W • 2L • 0D (84.6%)

Apr 12th

6b
9m

5W • 1L • 0D (83.3%)

Apr 11th

1b
2m

0W • 1L • 0D (0%)

Apr 10th

5b
6m

4W • 1L • 0D (80%)

Apr 6th

16b
25m

12W • 4L • 0D (75%)

Apr 5th

6b
8m

6W • 0L • 0D (100%)

Apr 4th

6b
9m

3W • 3L • 0D (50%)

Apr 3rd

6b
5m

6W • 0L • 0D (100%)

Apr 2nd

13b
19m

10W • 3L • 0D (76.9%)

Mar 31st

10b
15m

7W • 3L • 0D (70%)

Mar 31st

15b
23m

6W • 8L • 1D (40%)

Mar 29th

5b
7m

0W • 0L • 5D (0%)

Mar 28th

26b
37m

10W • 15L • 1D (38.5%)

Mar 25th

25b
37m

13W • 12L • 0D (52%)

Mar 25th

25b
38m

17W • 8L • 0D (68%)

Mar 24th

64b
1h 36m

41W • 23L • 0D (64.1%)

Mar 23rd

25b
37m

14W • 11L • 0D (56%)

Mar 22nd

2b
3m

2W • 0L • 0D (100%)

Mar 21st

16b
24m

12W • 4L • 0D (75%)

Mar 21st

7b
10m

5W • 2L • 0D (71.4%)

Mar 20th

25b
37m

17W • 8L • 0D (68%)

Mar 19th

76b
1h 54m

9W • 66L • 1D (11.8%)

Mar 18th

22b
37m

17W • 5L • 0D (77.3%)

Mar 18th

2b
3m

1W • 1L • 0D (50%)

Mar 17th

23b
34m

10W • 13L • 0D (43.5%)

Mar 17th

19b
28m

7W • 11L • 1D (36.8%)

Mar 16th

6b
9m

0W • 0L • 6D (0%)

Mar 15th

25b
37m

20W • 3L • 2D (80%)

Mar 12th

26b
40m

22W • 4L • 0D (84.6%)

Mar 11th

16b
24m

13W • 3L • 0D (81.3%)

Mar 9th

4b
7m

3W • 1L • 0D (75%)

Mar 8th

21b
31m

18W • 3L • 0D (85.7%)

Mar 4th

12b
18m

7W • 5L • 0D (58.3%)

Mar 3rd

13b
19m

9W • 4L • 0D (69.2%)

Feb 24th

25b
37m

15W • 10L • 0D (60%)

Feb 19th

12b
17m

6W • 5L • 1D (50%)

Feb 18th

13b
19m

7W • 6L • 0D (53.8%)

Feb 16th

25b
53m

16W • 8L • 1D (64%)

Feb 15th

25b
37m

16W • 5L • 4D (64%)

Feb 4th

21b
36m

14W • 6L • 1D (66.7%)

Feb 4th

4b
6m

0W • 4L • 0D (0%)

Jan 31st

25b
37m

13W • 12L • 0D (52%)

Jan 24th

5b
7m

3W • 2L • 0D (60%)

Jan 23rd

4b
6m

4W • 0L • 0D (100%)

Jan 22nd

8b
12m

5W • 3L • 0D (62.5%)

Jan 20th

11b
16m

8W • 3L • 0D (72.7%)

Jan 19th

12b
21m

9W • 3L • 0D (75%)

Jan 16th

25b
37m

22W • 3L • 0D (88%)

Jan 9th

20b
30m

16W • 4L • 0D (80%)

Jan 9th

5b
7m

5W • 0L • 0D (100%)

Jan 1st

25b
37m

19W • 4L • 2D (76%)

Dec 20th

17b
25m

12W • 5L • 0D (70.6%)

Dec 19th

4b
6m

3W • 1L • 0D (75%)

Dec 19th

4b
5m

4W • 0L • 0D (100%)

Dec 12th

5b
7m

3W • 2L • 0D (60%)

Dec 11th

7b
10m

3W • 4L • 0D (42.9%)

Dec 10th

7b
10m

3W • 4L • 0D (42.9%)

Dec 10th

6b
9m

4W • 2L • 0D (66.7%)

Nov 25th

25b
38m

17W • 5L • 3D (68%)

Recent Sessions (10)

Battles are grouped depending on the day you played them.

Apr 19th (25 battles)

37m
16m ago

Apr 19th 15:25 - Apr 19th 17:41

Battle Time: 37m

Push Time: 2h 15m

0W • 25L • 0D (0%)

Data Visualization

Colt +0
Big Gamex23

Apr 16th (5 battles)

10m
3d 9h ago

Apr 16th 08:33 - Apr 16th 08:45

Battle Time: 10m

Push Time: 12m

3W • 2L • 0D (60%)

Data Visualization

Frank +0
Bountyx2
Angelo +0
Bountyx1
Willow +0
Bountyx2

Apr 15th (25 battles)

46m
4d 2h ago

Apr 15th 11:19 - Apr 15th 15:57

Battle Time: 46m

Push Time: 4h 37m

16W • 9L • 0D (64%)

Data Visualization

Chester +30
Knockoutx14
Solo League Gray +0
Knockoutx2 | League 10
Solo League Carl +0
Gem Grabx3 | League 10
Solo League Mico +0
Hot Zonex2 | League 10
Solo League Colt +0
Gem Grabx2 | League 10
Solo League Mandy +0
Heistx2 | League 10

Apr 14th (14 battles)

21m
5d 9h ago

Apr 14th 07:24 - Apr 14th 08:32

Battle Time: 21m

Push Time: 1h 8m

9W • 5L • 0D (64.3%)

Data Visualization

Piper +19
Duo Showdownx12
Chester +1
Duo Showdownx2

Apr 14th (11 battles)

16m
5d 15h ago

Apr 14th 00:58 - Apr 14th 02:17

Battle Time: 16m

Push Time: 1h 18m

9W • 2L • 0D (81.8%)

Data Visualization

Solo LeagueSolo League +1
League 9> League 10
Solo League Mico +1
Knockoutx2 Heistx1 | League 9> League 10
Solo League Mandy +0
Heistx1 | League 9
Solo League Chester +0
Brawl Ballx1 | League 9
Solo League Gray +0
Hot Zonex3 | League 10
Piper +0
Bountyx3

Apr 12th (13 battles)

20m
6d 20h ago

Apr 12th 21:22 - Apr 12th 21:51

Battle Time: 20m

Push Time: 29m

11W • 2L • 0D (84.6%)

Data Visualization

Solo League Colt +2
Hot Zonex4 Gem Grabx3 Brawl Ballx1 Bountyx1 Knockoutx1 Heistx1 | League 3> League 4> League 5
Solo LeagueSolo League +2
League 3> League 4> League 5
Solo League Chuck +0
Knockoutx1 Gem Grabx1 | League 5

Apr 12th (6 battles)

9m
7d 9h ago

Apr 12th 07:52 - Apr 12th 08:06

Battle Time: 9m

Push Time: 14m

5W • 1L • 0D (83.3%)

Data Visualization

Nani +38
Solo Showdownx6

Apr 11th (1 battles)

2m
8d 12h ago

Apr 11th 05:14 - Apr 11th 05:14

Battle Time: 2m

Push Time: 2m

0W • 1L • 0D (0%)

Data Visualization

Tara -2
Brawl Ballx1

Apr 10th (5 battles)

6m
9d 1h ago

Apr 10th 16:08 - Apr 10th 16:19

Battle Time: 6m

Push Time: 11m

4W • 1L • 0D (80%)

Data Visualization

Solo League Colt +1
Bountyx2 Knockoutx1 Heistx1 Gem Grabx1 | League 2> League 3
Solo LeagueSolo League +1
League 2> League 3

Apr 6th (16 battles)

25m
12d 23h ago

Apr 6th 17:34 - Apr 6th 18:18

Battle Time: 25m

Push Time: 44m

12W • 4L • 0D (75%)

Data Visualization

Challenge
0:0
↓↓↓
12:3

Sessions (64)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Apr 19th

25b
37m

0W • 25L • 0D (0%)

Apr 16th

5b
10m

3W • 2L • 0D (60%)

Apr 15th

25b
46m

16W • 9L • 0D (64%)

Apr 14th

14b
21m

9W • 5L • 0D (64.3%)

Apr 14th

11b
16m

9W • 2L • 0D (81.8%)

Apr 12th

13b
20m

11W • 2L • 0D (84.6%)

Apr 12th

6b
9m

5W • 1L • 0D (83.3%)

Apr 11th

1b
2m

0W • 1L • 0D (0%)

Apr 10th

5b
6m

4W • 1L • 0D (80%)

Apr 6th

16b
25m

12W • 4L • 0D (75%)

Apr 5th

6b
8m

6W • 0L • 0D (100%)

Apr 4th

6b
9m

3W • 3L • 0D (50%)

Apr 3rd

6b
5m

6W • 0L • 0D (100%)

Apr 2nd

13b
19m

10W • 3L • 0D (76.9%)

Mar 31st

10b
15m

7W • 3L • 0D (70%)

Mar 31st

15b
23m

6W • 8L • 1D (40%)

Mar 29th

5b
7m

0W • 0L • 5D (0%)

Mar 28th

26b
37m

10W • 15L • 1D (38.5%)

Mar 25th

25b
37m

13W • 12L • 0D (52%)

Mar 25th

25b
38m

17W • 8L • 0D (68%)

Mar 24th

64b
1h 36m

41W • 23L • 0D (64.1%)

Mar 23rd

25b
37m

14W • 11L • 0D (56%)

Mar 22nd

2b
3m

2W • 0L • 0D (100%)

Mar 21st

16b
24m

12W • 4L • 0D (75%)

Mar 21st

7b
10m

5W • 2L • 0D (71.4%)

Mar 20th

25b
37m

17W • 8L • 0D (68%)

Mar 19th

76b
1h 54m

9W • 66L • 1D (11.8%)

Mar 18th

22b
37m

17W • 5L • 0D (77.3%)

Mar 18th

2b
3m

1W • 1L • 0D (50%)

Mar 17th

23b
34m

10W • 13L • 0D (43.5%)

Mar 17th

19b
28m

7W • 11L • 1D (36.8%)

Mar 16th

6b
9m

0W • 0L • 6D (0%)

Mar 15th

25b
37m

20W • 3L • 2D (80%)

Mar 12th

26b
40m

22W • 4L • 0D (84.6%)

Mar 11th

16b
24m

13W • 3L • 0D (81.3%)

Mar 9th

4b
7m

3W • 1L • 0D (75%)

Mar 8th

21b
31m

18W • 3L • 0D (85.7%)

Mar 4th

12b
18m

7W • 5L • 0D (58.3%)

Mar 3rd

13b
19m

9W • 4L • 0D (69.2%)

Feb 24th

25b
37m

15W • 10L • 0D (60%)

Feb 19th

12b
17m

6W • 5L • 1D (50%)

Feb 18th

13b
19m

7W • 6L • 0D (53.8%)

Feb 16th

25b
53m

16W • 8L • 1D (64%)

Feb 15th

25b
37m

16W • 5L • 4D (64%)

Feb 4th

21b
36m

14W • 6L • 1D (66.7%)

Feb 4th

4b
6m

0W • 4L • 0D (0%)

Jan 31st

25b
37m

13W • 12L • 0D (52%)

Jan 24th

5b
7m

3W • 2L • 0D (60%)

Jan 23rd

4b
6m

4W • 0L • 0D (100%)

Jan 22nd

8b
12m

5W • 3L • 0D (62.5%)

Jan 20th

11b
16m

8W • 3L • 0D (72.7%)

Jan 19th

12b
21m

9W • 3L • 0D (75%)

Jan 16th

25b
37m

22W • 3L • 0D (88%)

Jan 9th

20b
30m

16W • 4L • 0D (80%)

Jan 9th

5b
7m

5W • 0L • 0D (100%)

Jan 1st

25b
37m

19W • 4L • 2D (76%)

Dec 20th

17b
25m

12W • 5L • 0D (70.6%)

Dec 19th

4b
6m

3W • 1L • 0D (75%)

Dec 19th

4b
5m

4W • 0L • 0D (100%)

Dec 12th

5b
7m

3W • 2L • 0D (60%)

Dec 11th

7b
10m

3W • 4L • 0D (42.9%)

Dec 10th

7b
10m

3W • 4L • 0D (42.9%)

Dec 10th

6b
9m

4W • 2L • 0D (66.7%)

Nov 25th

25b
38m

17W • 5L • 3D (68%)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game