༒☬ sʜaͥϻeͣnͫ ☬༒'s profile icon

༒☬ sʜaͥϻeͣnͫ ☬༒

#QG2LLYC

Pushes (66)

Feb 6th (8 battles)

12m
1d ago

Feb 6th 11:49 - Feb 6th 12:05

Battle Time: 12m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +17

Emz +7
Rico +7
Sandy +3

4W 4L 0D (50%)

Brawl Ball Emz
Brawl Ball Emz
Brawl Ball Emz
Heist Rico
Heist Rico
Heist Rico
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy

Feb 4th (4 battles)

8m
2d 15h ago

Feb 4th 19:50 - Feb 4th 21:02

Battle Time: 8m

Push Time: 1h 11m

Trophy Gain: +10

Bull +7
Nani +3

2W 2L 0D (50%)

Heist Bull
Heist Bull
Knockout Nani
Knockout Nani

Feb 1st (3 battles)

6m
6d 1h ago

Feb 1st 11:08 - Feb 1st 11:13

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

Trophy Gain: +24

Gray +24

3W 0L 0D (100%)

Knockout Gray
Knockout Gray
Knockout Gray

Jan 31st (3 battles)

4m
7d 2h ago

Jan 31st 09:58 - Jan 31st 10:03

Battle Time: 4m

Push Time: 4m

Trophy Gain: +7

Janet +7

1W 0L 2D (33.3%)

Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet

Jan 30th (6 battles)

10m
7d 14h ago

Jan 30th 22:04 - Jan 30th 22:32

Battle Time: 10m

Push Time: 27m

Trophy Gain: +2

Crow +2

4W 2L 0D (66.7%)

Bounty Gray
Bounty Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow

Jan 30th (4 battles)

9m
8d 1h ago

Jan 30th 10:26 - Jan 30th 10:35

Battle Time: 9m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +20

Gray +20

3W 1L 0D (75%)

Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray

Jan 29th (5 battles)

10m
9d 2h ago

Jan 29th 09:29 - Jan 29th 09:41

Battle Time: 10m

Push Time: 12m

Trophy Gain: +20

Mandy +20

4W 1L 0D (80%)

Boss Fight Gray
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy

Jan 29th (4 battles)

7m
9d 11h ago

Jan 29th 00:49 - Jan 29th 00:57

Battle Time: 7m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +4

Janet +4

2W 2L 0D (50%)

Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet

Jan 27th (15 battles)

27m
11d 4h ago

Jan 27th 07:31 - Jan 27th 08:02

Battle Time: 27m

Push Time: 31m

Trophy Gain: -45

Mortis -53
Crow +8

4W 11L 0D (26.7%)

Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Crow

Jan 26th (10 battles)

15m
11d 20h ago

Jan 26th 15:43 - Jan 26th 15:58

Battle Time: 15m

Push Time: 15m

Trophy Gain: +37

Mandy +37

7W 2L 1D (70%)

Gem Grab Mandy
Gem Grab Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy

Jan 24th (9 battles)

13m
13d 14h ago

Jan 24th 21:40 - Jan 24th 22:25

Battle Time: 13m

Push Time: 45m

Trophy Gain: +46

Mandy +46

6W 3L 0D (66.7%)

Heist Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy

Jan 24th (6 battles)

9m
14d 1h ago

Jan 24th 11:13 - Jan 24th 11:24

Battle Time: 9m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +40

Mandy +40

6W 0L 0D (100%)

Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy
Duo Showdown Mandy

Jan 23rd (10 battles)

20m
15d 1h ago

Jan 23rd 10:53 - Jan 23rd 11:24

Battle Time: 20m

Push Time: 30m

Trophy Gain: +39

Mortis +7
Carl +7
Emz +7
Mandy +18

9W 1L 0D (90%)

Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Bounty Carl
Bounty Carl
Gem Grab Emz
Gem Grab Emz
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy

Jan 12th (3 battles)

5m
26d 3h ago

Jan 12th 09:28 - Jan 12th 09:32

Battle Time: 5m

Push Time: 5m

Trophy Gain: +24

Chester +24

3W 0L 0D (100%)

Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester

Jan 11th (21 battles)

35m
27d 1h ago

Jan 11th 10:32 - Jan 11th 11:20

Battle Time: 35m

Push Time: 47m

Trophy Gain: +58

Gray +8
Colt +50

12W 9L 0D (57.1%)

Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Gem Grab Gray
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Colt

Jan 8th (19 battles)

36m
29d 13h ago

Jan 8th 16:03 - Jan 8th 23:31

Battle Time: 36m

Push Time: 7h 27m

Trophy Gain: +12

Janet +10
Surge +3
Amber -1

8W 11L 0D (42.1%)

Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Knockout Janet
Knockout Janet
Knockout Janet
Knockout Janet
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Boss Fight Bea

Jan 8th (4 battles)

6m
30d 3h ago

Jan 8th 09:00 - Jan 8th 09:05

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

Trophy Gain: +0

4W 0L 0D (100%)

Boss Fight Pam
Boss Fight Pam
Boss Fight Pam
Boss Fight Pam

Jan 6th (6 battles)

15m
31d 14h ago

Jan 6th 22:00 - Jan 6th 22:16

Battle Time: 15m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +14

Amber +8
Barley +3
Grom +3

2W 4L 0D (33.3%)

Gem Grab Amber
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Knockout Grom
Knockout Grom

Jan 6th (4 battles)

3m
32d 4h ago

Jan 6th 07:54 - Jan 6th 07:57

Battle Time: 3m

Push Time: 3m

Trophy Gain: +32

Chester +32

4W 0L 0D (100%)

Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester

Jan 5th (6 battles)

9m
32d 21h ago

Jan 5th 14:49 - Jan 5th 14:58

Battle Time: 9m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +27

Chester +24
Nani +3

4W 2L 0D (66.7%)

Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Knockout Nani
Knockout Nani
Knockout Nani

Jan 4th (6 battles)

10m
33d 17h ago

Jan 4th 18:33 - Jan 4th 18:43

Battle Time: 10m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +24

Chester +24

4W 2L 0D (66.7%)

Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester

Jan 2nd (12 battles)

21m
36d 2h ago

Jan 2nd 09:52 - Jan 2nd 10:19

Battle Time: 21m

Push Time: 27m

Trophy Gain: +34

Poco +2
Chester +32

7W 5L 0D (58.3%)

Brawl Ball Poco
Brawl Ball Poco
Brawl Ball Poco
Brawl Ball Poco
Hot Zone Chester
Hot Zone Chester
Hot Zone Chester
Hot Zone Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester

Jan 1st (9 battles)

15m
37d 4h ago

Jan 1st 07:55 - Jan 1st 08:12

Battle Time: 15m

Push Time: 16m

Trophy Gain: +5

Gus +5

3W 4L 2D (33.3%)

Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus

Dec 31st (4 battles)

6m
37d 17h ago

Dec 31st 18:33 - Dec 31st 18:38

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

Trophy Gain: +8

Gus +8

2W 2L 0D (50%)

Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus
Duo Showdown Gus

Dec 30th (10 battles)

13m
38d 13h ago

Dec 30th 21:58 - Dec 30th 22:38

Battle Time: 13m

Push Time: 40m

Trophy Gain: +28

Meg +2
Gray +25
Rico +1

7W 3L 0D (70%)

Hot Zone Meg
Hot Zone Meg
Duo Showdown Gray
Duo Showdown Gray
Duo Showdown Gray
Duo Showdown Gray
Duo Showdown Gray
Duo Showdown Gray
Brawl Ball Rico
Brawl Ball Rico

Dec 29th (6 battles)

9m
39d 17h ago

Dec 29th 18:38 - Dec 29th 18:48

Battle Time: 9m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +20

Darryl +20

4W 2L 0D (66.7%)

Brawl Ball Darryl
Brawl Ball Darryl
Brawl Ball Darryl
Brawl Ball Darryl
Brawl Ball Darryl
Brawl Ball Darryl

Dec 28th (25 battles)

44m
40d 13h ago

Dec 28th 20:12 - Dec 28th 23:07

Battle Time: 44m

Push Time: 2h 55m

Trophy Gain: +0

12W 13L 0D (48%)

Bounty Nani
Bounty Nani
Heist Bull
Heist Bull
Hot Zone Gene
Hot Zone Gene
Heist Otis
Heist Otis
Hot Zone Janet
Hot Zone Janet
Hot Zone Janet
Brawl Ball Rico
Brawl Ball Rico
Knockout Nani
Knockout Nani
Heist Piper
Heist Piper
Gem Grab Gene
Gem Grab Gene
Gem Grab Gene
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Bounty Tick
Bounty Tick
Bounty Tick

Dec 25th (9 battles)

20m
43d 15h ago

Dec 25th 20:25 - Dec 25th 20:47

Battle Time: 20m

Push Time: 21m

Trophy Gain: +2

Bea +2

4W 5L 0D (44.4%)

Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea
Brawl Ball Bea

Dec 24th (7 battles)

7m
44d 15h ago

Dec 24th 20:29 - Dec 24th 20:41

Battle Time: 7m

Push Time: 11m

Trophy Gain: +0

0W 0L 7D (0%)

Big Game Gale
Big Game Gale
Big Game Gale
Big Game Gale
Big Game Gale
Big Game Gale
Big Game Gale

Dec 24th (16 battles)

21m
45d 2h ago

Dec 24th 09:51 - Dec 24th 10:17

Battle Time: 21m

Push Time: 26m

Trophy Gain: +44

El Primo +44

10W 6L 0D (62.5%)

Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo
Heist El Primo

Dec 19th (25 battles)

44m
50d ago

Dec 19th 08:30 - Dec 19th 12:06

Battle Time: 44m

Push Time: 3h 35m

Trophy Gain: -10

8-Bit +12
Lou -22

10W 15L 0D (40%)

Solo Showdown 8-Bit
Solo Showdown 8-Bit
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou
Hot Zone Lou

Dec 17th (16 battles)

28m
52d 9h ago

Dec 17th 02:19 - Dec 17th 02:51

Battle Time: 28m

Push Time: 32m

Trophy Gain: +19

Sam +19

8W 8L 0D (50%)

Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam

Dec 15th (9 battles)

13m
54d 3h ago

Dec 15th 08:45 - Dec 15th 09:07

Battle Time: 13m

Push Time: 21m

Trophy Gain: +20

Gray +20

8W 1L 0D (88.9%)

Bounty Nani
Bounty Nani
Bounty Nani
Knockout Grom
Knockout Grom
Knockout Tick
Knockout Tick
Knockout Gray
Knockout Gray

Dec 14th (8 battles)

16m
55d 3h ago

Dec 14th 08:48 - Dec 14th 09:07

Battle Time: 16m

Push Time: 19m

Trophy Gain: +46

Gray +46

6W 2L 0D (75%)

Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray

Dec 13th (25 battles)

43m
55d 13h ago

Dec 13th 21:45 - Dec 13th 22:44

Battle Time: 43m

Push Time: 59m

Trophy Gain: +106

Gray +40
Sam +66

17W 8L 0D (68%)

Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Heist Gray
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam

Dec 11th (4 battles)

6m
58d 7h ago

Dec 11th 04:31 - Dec 11th 04:36

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

Trophy Gain: +8

Sprout +8

2W 1L 1D (50%)

Duo Showdown Sprout
Duo Showdown Sprout
Duo Showdown Sprout
Duo Showdown Sprout

Dec 10th (4 battles)

5m
58d 16h ago

Dec 10th 19:58 - Dec 10th 20:04

Battle Time: 5m

Push Time: 6m

Trophy Gain: +12

Jacky +5
Barley +7

2W 2L 0D (50%)

Brawl Ball Jacky
Brawl Ball Jacky
Bounty Barley
Bounty Barley

Dec 10th (25 battles)

43m
59d 1h ago

Dec 10th 10:00 - Dec 10th 11:03

Battle Time: 43m

Push Time: 1h 3m

Trophy Gain: +40

Sprout -12
Penny +9
Bibi +8
Pam +2
Stu +9
Gale +8
Bea +9
Max +7

13W 11L 1D (52%)

Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Brawl Ball Sprout
Duo Showdown Penny
Brawl Ball Bibi
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Brawl Ball Gale
Duo Showdown Bea
Duo Showdown Max

Dec 9th (25 battles)

37m
60d 12h ago

Dec 8th 23:22 - Dec 9th 00:09

Battle Time: 37m

Push Time: 47m

Trophy Gain: +56

Edgar +4
Shelly +52

13W 12L 0D (52%)

Hot Zone Edgar
Hot Zone Edgar
Hot Zone Edgar
Hot Zone Edgar
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly
Solo Showdown Shelly

Dec 7th (10 battles)

15m
62d ago

Dec 7th 11:33 - Dec 7th 11:48

Battle Time: 15m

Push Time: 15m

Trophy Gain: +19

Jacky +19

5W 3L 2D (50%)

Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky
Duo Showdown Jacky

Dec 5th (9 battles)

13m
63d 17h ago

Dec 5th 17:18 - Dec 5th 19:00

Battle Time: 13m

Push Time: 1h 41m

Trophy Gain: +31

Max +31

5W 1L 3D (55.6%)

Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max

Dec 4th (18 battles)

25m
64d 18h ago

Dec 4th 17:21 - Dec 4th 17:57

Battle Time: 25m

Push Time: 36m

Trophy Gain: +55

Ruffs +55

14W 4L 0D (77.8%)

Brawl Ball Max
Brawl Ball Max
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs
Solo Showdown Ruffs

Dec 4th (7 battles)

10m
65d 1h ago

Dec 4th 11:13 - Dec 4th 11:22

Battle Time: 10m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +7

Gus +7

4W 3L 0D (57.1%)

Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus

Nov 30th (16 battles)

26m
69d 1h ago

Nov 30th 10:00 - Nov 30th 10:37

Battle Time: 26m

Push Time: 36m

Trophy Gain: +74

Max +16
Gus +58

12W 4L 0D (75%)

Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Duo Showdown Max
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Gus

Nov 30th (3 battles)

5m
69d 11h ago

Nov 30th 00:42 - Nov 30th 00:51

Battle Time: 5m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +8

Gus +8

3W 0L 0D (100%)

Brawl Ball Gus
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis

Nov 27th (5 battles)

9m
71d 17h ago

Nov 27th 18:59 - Nov 27th 19:10

Battle Time: 9m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +0

1W 4L 0D (20%)

Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Bounty Grom
Bounty Grom

Nov 27th (20 battles)

33m
72d ago

Nov 27th 11:03 - Nov 27th 11:44

Battle Time: 33m

Push Time: 41m

Trophy Gain: +33

Gus +7
Colt +26

11W 9L 0D (55%)

Duo Showdown Gus
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt
Knockout Colt

Nov 26th (14 battles)

22m
72d 21h ago

Nov 26th 14:48 - Nov 26th 15:18

Battle Time: 22m

Push Time: 30m

Trophy Gain: +50

Byron +50

11W 3L 0D (78.6%)

Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Hot Zone Byron
Hot Zone Byron
Hot Zone Byron
Hot Zone Byron
Hot Zone Byron
Boss Fight Byron
Boss Fight Byron

Nov 26th (5 battles)

8m
73d 1h ago

Nov 26th 10:28 - Nov 26th 10:37

Battle Time: 8m

Push Time: 9m

Trophy Gain: +8

Brock +8

4W 1L 0D (80%)

Boss Fight Darryl
Boss Fight Darryl
Boss Fight Darryl
Boss Fight Darryl
Bounty Brock

Nov 23rd (13 battles)

19m
75d 22h ago

Nov 23rd 10:47 - Nov 23rd 13:48

Battle Time: 19m

Push Time: 3h

Trophy Gain: +37

Sam +13
Surge +24

8W 5L 0D (61.5%)

Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Gem Grab Sam
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge

Nov 22nd (12 battles)

22m
76d 22h ago

Nov 22nd 09:57 - Nov 22nd 13:51

Battle Time: 22m

Push Time: 3h 53m

Trophy Gain: +6

Surge -13
Tick +1
Jessie +9
Emz +9

6W 6L 0D (50%)

Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Bounty Tick
Bounty Tick
Heist Jessie
Heist Jessie
Heist Jessie
Brawl Ball Emz
Brawl Ball Emz
Brawl Ball Emz

Oct 29th (9 battles)

14m
101d 1h ago

Oct 29th 10:10 - Oct 29th 10:37

Battle Time: 14m

Push Time: 26m

Trophy Gain: +4

Jessie +2
Crow +2

4W 0L 5D (44.4%)

Heist Jessie
Heist Jessie
Gem Grab Crow
Gem Grab Crow
Robo Rumble Poco
Robo Rumble Poco
Robo Rumble Pam
Robo Rumble Pam
Robo Rumble Pam

Oct 28th (16 battles)

28m
101d 15h ago

Oct 28th 17:00 - Oct 28th 21:23

Battle Time: 28m

Push Time: 4h 22m

Trophy Gain: +4

Colette -11
Sam +6
Janet +9

6W 8L 2D (37.5%)

Heist Colette
Heist Colette
Duo Showdown Dynamike
Brawl Ball Sam
Heist Sam
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Gem Grab Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet

Oct 10th (25 battles)

50m
120d 2h ago

Oct 10th 09:16 - Oct 10th 10:16

Battle Time: 50m

Push Time: 1h

Trophy Gain: +24

Barley +6
Pam +18

12W 12L 1D (48%)

Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Hot Zone Barley
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam
Brawl Ball Pam

Oct 4th (17 battles)

28m
125d 21h ago

Oct 4th 09:55 - Oct 4th 14:43

Battle Time: 28m

Push Time: 4h 48m

Trophy Gain: +84

Nani +18
Bonnie +24
Griff +8
Carl +34

13W 4L 0D (76.5%)

Bounty Nani
Bounty Nani
Bounty Nani
Bounty Nani
Hot Zone Bonnie
Hot Zone Bonnie
Hot Zone Bonnie
Brawl Ball Griff
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl
Solo Showdown Carl

Oct 1st (25 battles)

43m
129d ago

Oct 1st 10:53 - Oct 1st 11:45

Battle Time: 43m

Push Time: 51m

Trophy Gain: +60

Nani +8
Brock +52

12W 6L 7D (48%)

Bounty Nani
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Bounty Brock
Big Game Bo
Big Game Bo
Big Game Shelly
Big Game Bo
Big Game Bo
Big Game Bo
Big Game Shelly

Sep 28th (25 battles)

49m
131d 23h ago

Sep 28th 12:10 - Sep 28th 13:13

Battle Time: 49m

Push Time: 1h 3m

Trophy Gain: +22

Grom +9
Surge +9
Amber +4

13W 12L 0D (52%)

Bounty Grom
Bounty Grom
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber
Gem Grab Amber

Sep 23rd (25 battles)

50m
137d 1h ago

Sep 23rd 09:31 - Sep 23rd 11:28

Battle Time: 50m

Push Time: 1h 57m

Trophy Gain: +80

Sandy +8
Rosa +56
Gene +16

17W 8L 0D (68%)

Brawl Ball Sandy
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Gem Grab Gene
Gem Grab Gene

Sep 20th (7 battles)

10m
140d 1h ago

Sep 20th 10:52 - Sep 20th 11:00

Battle Time: 10m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +5

Otis +5

3W 4L 0D (42.9%)

Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis
Solo Showdown Otis

Sep 19th (8 battles)

18m
140d 18h ago

Sep 19th 17:39 - Sep 19th 17:59

Battle Time: 18m

Push Time: 19m

Trophy Gain: +19

Sandy +19

5W 3L 0D (62.5%)

Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy

Sep 19th (10 battles)

18m
141d 2h ago

Sep 19th 10:02 - Sep 19th 10:31

Battle Time: 18m

Push Time: 29m

Trophy Gain: +5

Tick +1
Tara +4

5W 5L 0D (50%)

Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara
Gem Grab Tara

Sep 17th (25 battles)

49m
142d 20h ago

Sep 17th 14:35 - Sep 17th 15:36

Battle Time: 49m

Push Time: 1h

Trophy Gain: +15

Rosa +2
Nita -5
Pam +18

12W 13L 0D (48%)

Gem Grab Rosa
Gem Grab Rosa
Gem Grab Rosa
Gem Grab Rosa
Brawl Ball Nita
Brawl Ball Nita
Brawl Ball Nita
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam
Hot Zone Pam

Sep 13th (23 battles)

47m
147d 2h ago

Sep 13th 09:21 - Sep 13th 10:23

Battle Time: 47m

Push Time: 1h 1m

Trophy Gain: +67

Rico +8
Stu +30
Frank +29

15W 8L 0D (65.2%)

Brawl Ball Rico
Brawl Ball Rico
Brawl Ball Rico
Heist Rico
Heist Rico
Heist Rico
Heist Rico
Heist Rico
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank
Brawl Ball Frank

Sep 11th (25 battles)

40m
149d 2h ago

Sep 11th 09:05 - Sep 11th 09:54

Battle Time: 40m

Push Time: 48m

Trophy Gain: -51

Piper -6
Barley -60
Janet +15

7W 17L 1D (28%)

Heist Piper
Heist Piper
Heist Piper
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Heist Barley
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet

Sep 9th (24 battles)

43m
151d 2h ago

Sep 9th 09:28 - Sep 9th 10:21

Battle Time: 43m

Push Time: 53m

Trophy Gain: +27

Surge +12
Sandy +15

13W 11L 0D (54.2%)

Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Brawl Ball Surge
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy
Gem Grab Sandy

Sep 6th (5 battles)

8m
154d 2h ago

Sep 6th 09:56 - Sep 6th 10:05

Battle Time: 8m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +12

8-Bit +12

3W 2L 0D (60%)

Knockout 8-Bit
Knockout 8-Bit
Knockout 8-Bit
Knockout 8-Bit
Knockout 8-Bit

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify