Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Mua Premium 5$ / mo

Tính năng

Tắt quảng cáo

• Loại bỏ quảng cáo trên toàn website!

Tự động hóa cập nhật dữ liệu

• Cập nhật dữ liệu và biểu đồ cúp thường xuyên hơn!

History CollectionNEW

• The entire history of your profile will be collected automatically and periodically.

• You will get more reliable data graphs and logs combined with automatic updates.

• The club you are in will be automatically tracked for club log events and all updates.

Quản lý Câu lạc bộ được ưu tiên

• CLB bạn đang tham gia được cập nhật cứ mỗi vài phút!

Xác thực

Hỗ trợ đa thiết bị

• Hỗ trợ tất cả thiết bị bạn truy cập.

Liên kết trực tiếp vào Game

• Liên kết thẳng vào Thẻ người chơi của bạn trong trò chơi.

Trạng thái: Chưa kích hoạt

Có sự cố ư? Liên hệ với chúng tôi!

contact@brawlify.com
discord.gg/ABrDq8n
Thiết lập nhanh

Cookie và JavaScript phải được bật để tính năng này có thể hoạt động.

×

Hồ sơ

Link your profile to ad-free experience!

#

Tính năng

Tắt quảng cáo

• Loại bỏ quảng cáo trên toàn website!

Tự động hóa cập nhật dữ liệu

• Cập nhật dữ liệu và biểu đồ cúp thường xuyên hơn!

History CollectionNEW

• The entire history of your profile will be collected automatically and periodically.

• You will get more reliable data graphs and logs combined with automatic updates.

• The club you are in will be automatically tracked for club log events and all updates.

Quản lý Câu lạc bộ được ưu tiên

• CLB bạn đang tham gia được cập nhật cứ mỗi vài phút!

Xác thực

Hỗ trợ đa thiết bị

• Hỗ trợ tất cả thiết bị bạn truy cập.

Liên kết trực tiếp vào Game

• Liên kết thẳng vào Thẻ người chơi của bạn trong trò chơi.