All Brawlers

List of all brawlers in Brawl Stars.
Check their stats and learn more about them.
Sorted by unlock rates by players in the last month!

Melodie is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Melodie

Unlocks (#1)

Unlocks (#1)

Angelo is a Epic brawler in Brawl Stars.

Angelo

Unlocks (#2)

Unlocks (#2)

Kit is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Kit

Unlocks (#3)

Unlocks (#3)

Pearl is a Epic brawler in Brawl Stars.

Pearl

Unlocks (#4)

Unlocks (#4)

Larry & Lawrie is a Epic brawler in Brawl Stars.

Larry & Lawrie

Unlocks (#5)

Unlocks (#5)

Charlie is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Charlie

Unlocks (#6)

Unlocks (#6)

Maisie is a Epic brawler in Brawl Stars.

Maisie

Unlocks (#7)

Unlocks (#7)

Mandy is a Epic brawler in Brawl Stars.

Mandy

Unlocks (#8)

Unlocks (#8)

Doug is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Doug

Unlocks (#9)

Unlocks (#9)

Sam is a Epic brawler in Brawl Stars.

Sam

Unlocks (#10)

Unlocks (#10)

Chuck is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Chuck

Unlocks (#11)

Unlocks (#11)

Spike is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Spike

Unlocks (#12)

Unlocks (#12)

Leon is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Leon

Unlocks (#13)

Unlocks (#13)

Cordelius is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Cordelius

Unlocks (#14)

Unlocks (#14)

Lola is a Epic brawler in Brawl Stars.

Lola

Unlocks (#15)

Unlocks (#15)

Ash is a Epic brawler in Brawl Stars.

Ash

Unlocks (#16)

Unlocks (#16)

Amber is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Amber

Unlocks (#17)

Unlocks (#17)

Willow is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Willow

Unlocks (#18)

Unlocks (#18)

Belle is a Epic brawler in Brawl Stars.

Belle

Unlocks (#19)

Unlocks (#19)

Meg is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Meg

Unlocks (#20)

Unlocks (#20)

Chester is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Chester

Unlocks (#21)

Unlocks (#21)

Crow is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Crow

Unlocks (#22)

Unlocks (#22)

R-T is a Mythic brawler in Brawl Stars.

R-T

Unlocks (#23)

Unlocks (#23)

Buster is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Buster

Unlocks (#24)

Unlocks (#24)

Hank is a Epic brawler in Brawl Stars.

Hank

Unlocks (#25)

Unlocks (#25)

Buzz is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Buzz

Unlocks (#26)

Unlocks (#26)

Sandy is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Sandy

Unlocks (#27)

Unlocks (#27)

Otis is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Otis

Unlocks (#28)

Unlocks (#28)

Janet is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Janet

Unlocks (#29)

Unlocks (#29)

Colette is a Epic brawler in Brawl Stars.

Colette

Unlocks (#30)

Unlocks (#30)

Bonnie is a Epic brawler in Brawl Stars.

Bonnie

Unlocks (#31)

Unlocks (#31)

Squeak is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Squeak

Unlocks (#32)

Unlocks (#32)

Nani is a Epic brawler in Brawl Stars.

Nani

Unlocks (#33)

Unlocks (#33)

Eve is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Eve

Unlocks (#34)

Unlocks (#34)

Grom is a Epic brawler in Brawl Stars.

Grom

Unlocks (#35)

Unlocks (#35)

Gale is a Epic brawler in Brawl Stars.

Gale

Unlocks (#36)

Unlocks (#36)

Gray is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Gray

Unlocks (#37)

Unlocks (#37)

Fang is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Fang

Unlocks (#38)

Unlocks (#38)

Byron is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Byron

Unlocks (#39)

Unlocks (#39)

Bibi is a Epic brawler in Brawl Stars.

Bibi

Unlocks (#40)

Unlocks (#40)

Sprout is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Sprout

Unlocks (#41)

Unlocks (#41)

Mr. P is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Mr. P

Unlocks (#42)

Unlocks (#42)

Piper is a Epic brawler in Brawl Stars.

Piper

Unlocks (#43)

Unlocks (#43)

Gene is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Gene

Unlocks (#44)

Unlocks (#44)

Griff is a Epic brawler in Brawl Stars.

Griff

Unlocks (#45)

Unlocks (#45)

Ruffs is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Ruffs

Unlocks (#46)

Unlocks (#46)

Max is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Max

Unlocks (#47)

Unlocks (#47)

Pam is a Epic brawler in Brawl Stars.

Pam

Unlocks (#48)

Unlocks (#48)

Tara is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Tara

Unlocks (#49)

Unlocks (#49)

Mortis is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Mortis

Unlocks (#50)

Unlocks (#50)

Stu is a Epic brawler in Brawl Stars.

Stu

Unlocks (#51)

Unlocks (#51)

8-Bit is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

8-Bit

Unlocks (#52)

Unlocks (#52)

Mico is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Mico

Unlocks (#53)

Unlocks (#53)

Emz is a Epic brawler in Brawl Stars.

Emz

Unlocks (#54)

Unlocks (#54)

Gus is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Gus

Unlocks (#55)

Unlocks (#55)

Edgar is a Epic brawler in Brawl Stars.

Edgar

Unlocks (#56)

Unlocks (#56)

Bo is a Epic brawler in Brawl Stars.

Bo

Unlocks (#57)

Unlocks (#57)

Lou is a Mythic brawler in Brawl Stars.

Lou

Unlocks (#58)

Unlocks (#58)

Bea is a Epic brawler in Brawl Stars.

Bea

Unlocks (#59)

Unlocks (#59)

Penny is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Penny

Unlocks (#60)

Unlocks (#60)

Darryl is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Darryl

Unlocks (#61)

Unlocks (#61)

Colt is a Rare brawler in Brawl Stars.

Colt

Unlocks (#62)

Unlocks (#62)

Frank is a Epic brawler in Brawl Stars.

Frank

Unlocks (#63)

Unlocks (#63)

Tick is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Tick

Unlocks (#64)

Unlocks (#64)

Dynamike is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Dynamike

Unlocks (#65)

Unlocks (#65)

Rico is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Rico

Unlocks (#66)

Unlocks (#66)

Carl is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Carl

Unlocks (#67)

Unlocks (#67)

Jacky is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Jacky

Unlocks (#68)

Unlocks (#68)

Brock is a Rare brawler in Brawl Stars.

Brock

Unlocks (#69)

Unlocks (#69)

Bull is a Rare brawler in Brawl Stars.

Bull

Unlocks (#70)

Unlocks (#70)

Barley is a Rare brawler in Brawl Stars.

Barley

Unlocks (#71)

Unlocks (#71)

Rosa is a Rare brawler in Brawl Stars.

Rosa

Unlocks (#72)

Unlocks (#72)

Surge is a Legendary brawler in Brawl Stars.

Surge

Unlocks (#73)

Unlocks (#73)

Jessie is a Super Rare brawler in Brawl Stars.

Jessie

Unlocks (#74)

Unlocks (#74)

Poco is a Rare brawler in Brawl Stars.

Poco

Unlocks (#75)

Unlocks (#75)

El Primo is a Rare brawler in Brawl Stars.

El Primo

Unlocks (#76)

Unlocks (#76)

Nita is a Rare brawler in Brawl Stars.

Nita

Unlocks (#77)

Unlocks (#77)

Shelly is a Common brawler in Brawl Stars.

Shelly

Unlocks (#78)

Unlocks (#78)

Gear Popularity

Gear TỐC ĐỘ

TỐC ĐỘ

TĂNG 15% TỐC ĐỘ khi di chuyển trong bụi rậm.

9% unlocks -44% avg Rare
Gear MÁU

MÁU

HỒI MÁU 50% hiệu quả hơn.

9% unlocks -44% avg Rare
Gear SÁT THƯƠNG

SÁT THƯƠNG

Gây THÊM 15% SÁT THƯƠNG khi máu Chiến binh Brawl của bạn còn dưới 50%.

29% unlocks +77% avg Rare
Gear TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

THẤY ĐƯỢC đối thủ trong 2 giây sau khi gây sát thương cho họ.

2% unlocks -87% avg Rare
Gear KHIÊN CHẮN

KHIÊN CHẮN

Nhận thêm 900 MÁU dưới dạng KHIÊN CHẮN tiêu hao. Khiên chắn khôi phục sau 10 giây khi chiến binh brawl đầy máu.

33% unlocks +99% avg Rare
Gear TỐC ĐỘ NẠP ĐẠN

TỐC ĐỘ NẠP ĐẠN

NẠP ĐẠN nhanh hơn 15%

44% unlocks +32% avg Super Rare
Gear SẠC TUYỆT CHIÊU

SẠC TUYỆT CHIÊU

Tuyệt chiêu SẠC NHANH HƠN 10%

36% unlocks +7% avg Super Rare
Gear CỨNG ĐẦU

CỨNG ĐẦU

Đầu của Tick có THÊM 1000 MÁU.

4% unlocks -61% avg Epic
Gear TAY DÀI

TAY DÀI

Tăng tầm với cho Bàn tay Thần kỳ của Thần đèn.

7% unlocks -34% avg Epic
Gear ĐỘC TỐ MẠNH HƠN

ĐỘC TỐ MẠNH HƠN

Sát thương do độc dược của Quạ gây ra tăng 30%.

19% unlocks +89% avg Epic
Gear NHỮNG CHIẾC GAI DÍNH

NHỮNG CHIẾC GAI DÍNH

Tuyệt chiêu của Spike làm chậm kẻ địch hiệu quả hơn 30%.

15% unlocks +55% avg Epic
Gear LÀN KHÓI KÉO DÀI

LÀN KHÓI KÉO DÀI

Bom khói của Leon có tác dụng lâu hơn 2 giây.

24% unlocks +140% avg Epic
Gear CƠN BÃO DỮ DỘI

CƠN BÃO DỮ DỘI

Đối thủ đứng trong phạm vi chiêu Bão cát của Sandy sẽ gây ra 20% sát thương ít hơn.

7% unlocks -32% avg Epic
Gear VỆT DẦU BÁM DÍNH

VỆT DẦU BÁM DÍNH

Hiện tại, những vết dầu loang do Amber gây ra cũng sẽ làm chậm tốc độ của kẻ địch 10%.

5% unlocks -48% avg Epic
Gear SỨC MẠNH THÚ CƯNG

SỨC MẠNH THÚ CƯNG

Sức mạnh thú cưng tăng 25%

20% unlocks -39% avg Super Rare
Gear BỐN THÚ CON

BỐN THÚ CON

Tuyệt chiêu của Eve triệu hồi thêm 1 thú con

3% unlocks -72% avg Epic
Gear TRỤ CỨU THƯƠNG SIÊU CẤP

TRỤ CỨU THƯƠNG SIÊU CẤP

Trụ cứu thương của Pam hồi thêm 20% máu

5% unlocks -54% avg Epic
Gear SẠC PHỤ KIỆN

SẠC PHỤ KIỆN

Tăng số lần sử dụng Phụ kiện trong mỗi trận chiến thêm 1 lượt.

17% unlocks -0% avg Rare
Gear BÃO DƠI

BÃO DƠI

Tốc độ của bầy dơi sẽ tăng thêm 50%

12% unlocks +16% avg Epic

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game