Search
Win Rate Trend

Win Rate over the last month.

Usage Trend

Usage Rate over the last month.

Graph unavailable.

Star Player Trend

Star Player Rate over the last month.

Về Bibi

Bibi is a tough punk with a baseball bat and an attitude to match. She's a bit of a nerd too, but she'd never show it. She's got an image to maintain!

Sức mạnh sao

Bibi's Star Power Home Run

Home Run

Bibi's movement speed is increased by x% when her Home Run bar is fully charged.

56% unlocks +28.5%
Bibi's Star Power Batting Stance

Batting Stance

When Bibi's Homerun bar is fully charged, she shields herself from all damage by x%.

44% unlocks -22.2%

Phụ kiện

Bibi's Gadget Vitamin Booster

Vitamin Booster

Bibi heals x health per second for x seconds.

53% unlocks +13.7%
Bibi's Gadget Extra Sticky

Extra Sticky

Bibi's next Spitball slows down enemies on hit for x seconds!

47% unlocks -12%

Gears

Gear TỐC ĐỘ

TỐC ĐỘ

TĂNG 15% TỐC ĐỘ khi di chuyển trong bụi rậm.

14% unlocks -15% avg Rare
Gear MÁU

MÁU

HỒI MÁU 50% hiệu quả hơn.

12% unlocks -27% avg Rare
Gear SÁT THƯƠNG

SÁT THƯƠNG

Gây THÊM 15% SÁT THƯƠNG khi máu Chiến binh Brawl của bạn còn dưới 50%.

29% unlocks +73% avg Rare
Gear TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

THẤY ĐƯỢC đối thủ trong 2 giây sau khi gây sát thương cho họ.

1% unlocks -97% avg Rare
Gear KHIÊN CHẮN

KHIÊN CHẮN

Nhận thêm 900 MÁU dưới dạng KHIÊN CHẮN tiêu hao. Khiên chắn khôi phục sau 10 giây khi chiến binh brawl đầy máu.

30% unlocks +82% avg Rare
Gear SẠC PHỤ KIỆN

SẠC PHỤ KIỆN

Tăng số lần sử dụng Phụ kiện trong mỗi trận chiến thêm 1 lượt.

14% unlocks -17% avg Rare
Game Mode Usage

Shows how many battles were played per game mode on a chart.

Game Type Usage

Shows how many battles were played per battle type on a chart.

Brawler Stats (All Stats)

Search

Check current best brawlers in Brawl Stars in the last 28 days!

# Brawler Win Rate Use Rate Star Rate
1
40%
2.6%(#10)
1.5%(#20)
2
39.7%
4.3%(#3)
5.2%(#4)
3
39.7%
0.9%(#38)
1%(#32)
4
39.3%
4.6%(#1)
6.3%(#1)
5
38.3%
1.1%(#32)
0.3%(#62)
6
38.1%
2.2%(#13)
3.5%(#7)
7
37.8%
2.3%(#12)
3.3%(#8)
8
37.8%
1.7%(#20)
1.9%(#16)
9
37.7%
1.8%(#15)
1.1%(#28)
10
37.5%
1.6%(#21)
1.4%(#21)
11
37.4%
4.6%(#2)
6%(#2)
12
37.4%
2.5%(#11)
2.9%(#9)
13
37.3%
0.8%(#42)
0.4%(#57)
14
37.2%
2.8%(#8)
2.1%(#12)
15
36.9%
1.2%(#28)
0.8%(#40)
16
36.8%
2.8%(#7)
2%(#14)
17
36.7%
4.2%(#4)
5.3%(#3)
18
36.6%
3.1%(#6)
2.3%(#11)
19
36.6%
0.8%(#43)
0.8%(#41)
20
36.4%
1.2%(#29)
1.3%(#23)
21
36.4%
0.4%(#69)
0.3%(#63)
22
36.3%
0.4%(#72)
0.4%(#58)
23
36.2%
1.8%(#16)
2.1%(#13)
24
36.1%
1.8%(#17)
1.1%(#29)
25
35.9%
1%(#33)
0.9%(#34)
26
35.7%
2%(#14)
2%(#15)
27
35.5%
0.7%(#52)
0.6%(#46)
28
35.5%
0.6%(#56)
0.5%(#52)
29
35.4%
0.3%(#75)
0.3%(#64)
30
35.3%
1.7%(#19)
1.9%(#17)
31
35.1%
0.8%(#44)
0.6%(#47)
32
34.9%
0.7%(#48)
0.4%(#59)
33
34.7%
0.9%(#39)
0.9%(#35)
34
34.6%
0.3%(#77)
0.3%(#65)
35
34.4%
1.8%(#18)
2.4%(#10)
36
34.4%
0.7%(#49)
0.9%(#36)
37
34.4%
0.5%(#62)
0.4%(#60)
38
34.4%
0.5%(#65)
0.3%(#66)
39
34.3%
0.7%(#47)
0.6%(#48)
40
34.3%
0.6%(#57)
0.5%(#53)
41
34.3%
0.8%(#46)
0.3%(#67)
42
34.1%
1.3%(#27)
0.8%(#42)
43
34%
1.4%(#23)
1.8%(#18)
44
33.8%
3.9%(#5)
3.7%(#6)
45
33.8%
0.3%(#76)
0.2%(#73)
46
33.8%
0.3%(#78)
0.2%(#74)
47
33.6%
0.5%(#63)
0.5%(#54)
48
33.6%
0.5%(#61)
0.2%(#75)
49
33.5%
0.4%(#70)
0.2%(#76)
50
33.4%
1%(#34)
1%(#33)
51
33.4%
0.6%(#55)
0.6%(#49)
52
33.4%
0.6%(#58)
0.3%(#68)
53
33.3%
1.5%(#22)
1.6%(#19)
54
33.3%
0.9%(#37)
0.9%(#37)
55
33.3%
0.4%(#71)
0.4%(#61)
56
33.3%
0.5%(#64)
0.3%(#69)
57
33.2%
1.3%(#26)
1.2%(#25)
58
33.1%
1.1%(#31)
1.1%(#30)
59
33.1%
0.5%(#68)
0.7%(#44)
60
33.1%
0.6%(#54)
0.3%(#70)
61
33.1%
0.3%(#74)
0.2%(#77)
62
33%
0.8%(#45)
0.8%(#43)
63
33%
0.9%(#40)
0.7%(#45)
64
32.9%
1.3%(#25)
1.2%(#26)
65
32.9%
0.7%(#51)
0.9%(#38)
66
32.7%
0.6%(#59)
0.6%(#50)
67
32.7%
0.7%(#53)
0.5%(#55)
68
32.7%
0.5%(#67)
0.3%(#71)
69
32.6%
1%(#36)
1.3%(#24)
70
32.5%
0.6%(#60)
0.6%(#51)
71
32.3%
2.8%(#9)
3.9%(#5)
72
32.3%
1%(#35)
1.1%(#31)
73
32.3%
0.4%(#73)
0.2%(#78)
74
32.2%
1.4%(#24)
0.9%(#39)
75
31.5%
0.7%(#50)
1.2%(#27)
76
30.6%
1.2%(#30)
1.4%(#22)
77
30.3%
0.5%(#66)
0.3%(#72)
78
29.1%
0.8%(#41)
0.5%(#56)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game