Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Meta Hàng ngày Tùy chỉnh

Win Rates shown are based on battles played today. Win Rates are based on recent battles.

Personal Picks

#
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sát thương gấp bốn

Sát thương gấp bốn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Đại Tá Ruffs 73.6% 0.8% 0.4%
Janet 72.3% 2.5% 4.4%
Rô Bốt Rau Mầm 70.5% 2.5% 3.0%
Mr. P 68.8% 2.1% 1.5%
Tick 68.5% 6.4% 5.8%
8-Bit 68.0% 1.1% 1.6%
Rosa 67.7% 0.5% 0.3%
Nani 67.2% 2.6% 3.3%
Fang 66.8% 2.0% 3.2%
Rico 66.6% 2.7% 3.6%
Piper 65.9% 10.2% 11.0%
Sandy 65.7% 0.3% 0.4%
Eve 65.6% 4.7% 5.3%
Grom 65.1% 1.9% 2.3%
Brock 63.7% 6.3% 6.7%
Meg 61.6% 0.5% 0.5%
Nita 61.4% 0.6% 0.6%
Leon 61.0% 1.7% 1.9%
Ash 61.0% 0.4% 0.9%
Gale 60.8% 0.7% 0.6%
Lola 60.8% 0.9% 1.2%
Dynamike 60.7% 2.3% 2.1%
Darryl 60.5% 0.8% 0.9%
Byron 60.4% 4.6% 2.7%
Poco 59.8% 1.0% 1.1%
Belle 58.7% 3.6% 3.3%
Amber 58.7% 0.7% 0.7%
Jessie 58.6% 1.5% 1.4%
Squeak 58.5% 1.9% 2.3%
Bo 58.5% 2.5% 3.5%
Penny 58.1% 1.9% 2.5%
Colette 57.3% 0.7% 0.6%
Bull 56.4% 0.5% 0.3%
Spike 56.0% 1.9% 1.7%
Mortis 55.7% 2.1% 2.9%
Bea 55.5% 3.2% 2.6%
Max 55.5% 1.1% 1.0%
Barley 54.6% 1.1% 0.6%
Stu 54.0% 1.1% 0.9%
Carl 53.9% 0.9% 0.7%
El Primo 53.3% 0.6% 0.3%
Colt 53.3% 3.1% 2.9%
Shelly 52.2% 0.6% 0.2%
Buzz 52.0% 0.5% 0.3%
Thần Đèn 51.9% 1.0% 0.7%
Quạ 51.5% 2.0% 1.0%
Griff 50.0% 0.8% 0.9%
Emz 47.6% 1.4% 1.5%
Edgar 46.3% 1.4% 1.1%
Lou 46.0% 0.8% 0.3%
Surge 45.7% 1.0% 0.7%
Tara 44.4% 0.5% 0.2%
Frank 44.1% 0.3% 0.5%
Pam 32.6% 0.4% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

KHÔNG ĐẦU HÀNG

KHÔNG ĐẦU HÀNG

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Ash 69.8% 0.5%
Sandy 65.9% 0.3%
Grom 65.7% 0.5%
Tick 63.1% 0.6%
Barley 62.6% 0.5%
Griff 61.5% 1.0%
Meg 61.3% 1.2%
Lola 61.2% 1.9%
Rô Bốt Rau Mầm 60.8% 0.4%
Đại Tá Ruffs 60.4% 0.8%
Eve 60.3% 2.0%
Fang 59.9% 1.7%
Colette 59.9% 1.3%
Janet 59.9% 1.8%
Bull 59.7% 0.5%
Penny 59.7% 0.7%
Jessie 59.6% 1.0%
Max 59.5% 2.7%
Squeak 58.6% 1.0%
Belle 58.5% 3.2%
Surge 58.3% 1.1%
Mr. P 58.2% 0.7%
Lou 58.1% 0.9%
Amber 57.8% 1.0%
Pam 57.4% 2.7%
Carl 57.4% 0.8%
Colt 57.2% 3.9%
Emz 57.2% 1.1%
Nani 57.1% 5.4%
Bea 57.1% 5.5%
Gale 57.1% 1.9%
8-Bit 57.0% 1.4%
Piper 57.0% 10.4%
Frank 56.9% 0.8%
Bo 56.5% 1.3%
Byron 56.4% 4.5%
Rosa 56.3% 0.4%
Thần Đèn 56.3% 3.5%
Darryl 56.2% 1.2%
El Primo 56.2% 0.6%
Rico 56.2% 1.0%
Bibi 56.0% 1.0%
Buzz 55.9% 1.0%
Edgar 55.9% 2.1%
Shelly 55.7% 1.1%
Stu 55.4% 2.4%
Dynamike 55.0% 1.0%
Tara 55.0% 1.8%
Quạ 54.9% 3.0%
Spike 54.9% 4.0%
Mortis 54.3% 1.8%
Brock 54.2% 3.7%
Leon 52.8% 2.3%
Poco 51.2% 0.6%
Nita 50.0% 0.5%
Jacky 46.0% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mộng mơ Bay bổng

Mộng mơ Bay bổng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Janet 52.6% 2.9% 4.7
Rosa 48.2% 0.7% 4.9
Eve 46.7% 2.3% 5.1
Darryl 46.3% 1.7% 5.1
Ash 45.4% 0.7% 5.1
Lola 44.3% 1.2% 5.2
Max 44.3% 3.9% 5.2
Sandy 43.3% 0.6% 5.3
Griff 43.3% 1.5% 5.3
Jacky 43.2% 0.6% 5.3
8-Bit 43.0% 0.9% 5.3
Fang 43.0% 2.7% 5.4
Bull 42.9% 1.0% 5.3
Frank 42.6% 1.0% 5.3
Pam 42.5% 0.8% 5.4
El Primo 42.5% 2.1% 5.4
Bibi 42.3% 1.9% 5.4
Gale 42.3% 2.4% 5.4
Leon 42.0% 3.6% 5.4
Thần Đèn 42.0% 0.9% 5.4
Colt 41.6% 8.2% 5.2
Carl 41.6% 1.1% 5.4
Buzz 41.4% 2.3% 5.5
Lou 40.8% 1.0% 5.5
Spike 40.5% 2.5% 5.5
Nita 40.2% 0.9% 5.5
Amber 39.9% 0.8% 5.5
Quạ 39.6% 3.6% 5.6
Bo 39.5% 1.5% 5.5
Nani 39.5% 1.2% 5.6
Squeak 39.3% 1.0% 5.6
Piper 39.2% 2.4% 5.6
Edgar 39.2% 4.4% 5.7
Colette 39.1% 1.3% 5.5
Tara 38.8% 1.5% 5.5
Shelly 38.6% 2.5% 5.7
Mortis 38.5% 4.4% 5.7
Đại Tá Ruffs 38.5% 0.9% 5.6
Meg 37.9% 0.5% 5.7
Stu 37.8% 2.9% 5.7
Bea 37.7% 2.2% 5.6
Emz 37.3% 1.6% 5.7
Poco 37.2% 1.0% 5.7
Belle 37.0% 1.2% 5.7
Mr. P 36.8% 0.7% 5.8
Surge 36.2% 3.4% 5.8
Rô Bốt Rau Mầm 36.1% 0.4% 5.9
Brock 35.9% 2.7% 5.8
Byron 35.8% 1.4% 5.9
Grom 35.1% 0.5% 5.9
Penny 34.8% 0.9% 5.8
Jessie 34.2% 1.1% 6.0
Rico 33.7% 1.1% 5.9
Dynamike 32.1% 1.9% 6.0
Barley 27.4% 0.7% 6.5
Tick 24.9% 0.7% 6.6
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mộng mơ Bay bổng

Mộng mơ Bay bổng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Janet 52.8% 3.1%
Eve 50.1% 3.7%
Lola 44.9% 1.5%
Max 44.4% 2.4%
Mr. P 44.0% 1.5%
Ash 43.3% 0.7%
Quạ 43.1% 4.2%
Leon 42.8% 3.1%
Spike 42.7% 3.0%
Amber 42.6% 1.0%
Sandy 42.0% 0.7%
Đại Tá Ruffs 41.9% 1.3%
Griff 41.8% 1.5%
Carl 41.7% 1.1%
Squeak 41.7% 1.7%
Brock 41.6% 4.4%
Piper 41.5% 3.6%
Belle 41.3% 2.2%
Meg 41.2% 0.8%
Fang 41.1% 2.2%
Thần Đèn 40.9% 1.6%
Gale 40.6% 1.6%
Nani 40.5% 1.4%
Pam 40.3% 0.9%
Byron 40.1% 3.2%
Lou 40.1% 1.2%
Grom 39.5% 0.8%
Bo 39.4% 2.2%
Bea 39.4% 3.3%
Colette 39.3% 1.3%
Colt 39.3% 3.8%
Rô Bốt Rau Mầm 39.3% 0.8%
Jessie 39.0% 1.9%
Edgar 39.0% 2.9%
Penny 38.9% 1.5%
Mortis 38.8% 2.3%
Tara 38.7% 1.4%
Emz 38.5% 2.0%
Stu 38.2% 2.1%
Surge 38.2% 2.6%
Darryl 38.2% 1.2%
Bibi 38.0% 0.9%
Poco 38.0% 1.4%
8-Bit 37.6% 0.9%
Frank 37.5% 0.5%
Buzz 37.2% 1.2%
Rosa 37.0% 0.6%
Nita 36.5% 1.0%
Dynamike 35.8% 2.4%
Rico 35.6% 1.3%
Jacky 35.2% 0.6%
Bull 35.1% 0.7%
Tick 34.5% 1.3%
El Primo 34.4% 0.9%
Shelly 33.8% 1.6%
Barley 31.5% 0.9%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Máy arcade pha lê

Máy arcade pha lê

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 71.7% 2.8% 4.4%
Ash 65.9% 1.7% 3.8%
Eve 63.8% 2.0% 1.7%
Sandy 63.8% 2.4% 3.8%
Nita 62.3% 1.4% 1.6%
Mr. P 61.5% 1.3% 1.0%
Griff 61.4% 1.9% 3.1%
Rosa 61.3% 1.9% 2.7%
Meg 61.3% 1.0% 1.2%
Jacky 60.6% 0.8% 0.9%
Grom 60.6% 1.2% 1.0%
Amber 60.0% 1.0% 1.2%
Lola 59.7% 1.4% 1.5%
Penny 59.6% 1.7% 1.6%
Đại Tá Ruffs 59.5% 1.5% 1.1%
Bibi 59.0% 1.1% 1.3%
Fang 58.9% 2.0% 2.5%
Tara 58.2% 3.5% 3.6%
Jessie 58.1% 2.4% 2.6%
Squeak 58.1% 2.2% 2.0%
Belle 58.1% 1.7% 1.5%
Frank 57.8% 0.8% 1.6%
Buzz 57.7% 1.3% 1.3%
Colette 57.6% 1.2% 1.0%
Pam 57.6% 1.9% 2.7%
Emz 57.4% 3.1% 4.1%
Lou 56.8% 1.1% 0.6%
Stu 56.5% 1.9% 1.6%
Gale 56.3% 1.2% 1.2%
8-Bit 56.0% 1.3% 1.3%
El Primo 55.7% 1.0% 0.8%
Mortis 55.6% 5.0% 6.3%
Darryl 55.4% 1.3% 1.5%
Spike 55.1% 1.9% 1.7%
Poco 55.1% 3.2% 4.8%
Carl 54.7% 1.2% 1.0%
Max 54.3% 1.4% 1.1%
Quạ 54.2% 2.5% 1.1%
Surge 54.1% 2.1% 2.6%
Rico 53.8% 1.8% 1.3%
Piper 53.5% 2.2% 1.6%
Bo 53.5% 2.6% 3.0%
Leon 52.7% 1.6% 1.7%
Edgar 52.4% 1.2% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 52.4% 1.0% 0.5%
Thần Đèn 52.0% 2.2% 1.0%
Colt 51.3% 1.7% 1.3%
Bull 51.3% 0.9% 0.7%
Byron 51.2% 3.3% 1.2%
Dynamike 50.4% 2.1% 1.4%
Bea 50.3% 1.4% 1.0%
Shelly 49.9% 1.1% 0.8%
Tick 49.1% 2.4% 1.1%
Nani 48.3% 0.8% 0.4%
Barley 48.2% 1.2% 0.4%
Brock 47.3% 2.0% 1.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Điểm cao

Điểm cao

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 71.1% 2.3% 3.9%
Ash 67.6% 1.3% 2.8%
Eve 67.5% 1.5% 1.2%
Jacky 63.9% 1.0% 1.5%
Sandy 63.1% 1.2% 1.7%
Rosa 63.0% 0.6% 0.8%
Griff 62.9% 2.2% 3.6%
Nita 62.4% 1.1% 1.5%
Fang 62.4% 2.9% 4.3%
Lola 62.3% 1.1% 1.1%
Meg 62.3% 0.8% 0.8%
Đại Tá Ruffs 60.6% 1.1% 0.7%
Grom 60.2% 0.9% 0.8%
Gale 59.7% 2.3% 2.0%
Mr. P 59.6% 0.7% 0.5%
Frank 59.5% 2.4% 4.5%
Lou 58.7% 1.0% 0.4%
8-Bit 58.5% 0.6% 0.7%
Tara 58.3% 2.0% 1.8%
Max 58.0% 2.1% 1.4%
Squeak 57.8% 1.7% 1.7%
Buzz 57.8% 2.0% 2.3%
Bibi 57.8% 2.9% 4.2%
Emz 57.6% 1.8% 2.2%
Darryl 57.5% 1.7% 1.9%
Bea 57.5% 2.1% 1.9%
Jessie 57.4% 1.5% 1.8%
Colette 57.3% 1.0% 1.1%
Poco 57.2% 1.9% 2.6%
Bull 57.0% 1.3% 1.4%
Surge 56.7% 3.2% 3.6%
Quạ 56.6% 2.2% 0.8%
Pam 56.6% 1.0% 1.2%
Amber 56.3% 0.7% 0.8%
El Primo 56.2% 2.4% 2.5%
Leon 56.1% 1.2% 1.2%
Bo 55.9% 1.6% 1.6%
Belle 55.9% 1.1% 0.8%
Spike 55.8% 2.0% 1.9%
Stu 55.0% 3.6% 3.0%
Rico 54.8% 2.4% 2.5%
Edgar 54.2% 1.6% 1.7%
Shelly 53.9% 1.4% 1.3%
Penny 53.3% 1.0% 1.0%
Carl 53.0% 1.0% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 51.6% 0.7% 0.3%
Tick 51.4% 1.8% 1.0%
Colt 50.9% 3.1% 2.1%
Mortis 50.4% 11.4% 11.9%
Byron 50.3% 1.8% 0.7%
Barley 49.8% 0.8% 0.5%
Thần Đèn 49.8% 0.8% 0.4%
Brock 49.0% 2.0% 1.3%
Dynamike 48.5% 3.0% 1.9%
Nani 46.4% 0.5% 0.2%
Piper 45.6% 1.0% 0.4%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vòng lốc xoáy

Vòng lốc xoáy

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Leon 71.4% 0.5% 0.5%
Rosa 70.6% 1.0% 0.8%
Janet 70.3% 1.5% 2.0%
Ash 70.2% 0.8% 1.0%
Tara 68.5% 3.3% 2.3%
Frank 68.1% 1.0% 1.2%
Stu 65.5% 0.7% 0.1%
Nita 65.0% 5.2% 8.2%
Fang 64.6% 1.1% 1.6%
Bo 64.0% 1.1% 0.9%
Edgar 63.6% 3.1% 3.7%
Bibi 63.3% 5.4% 7.7%
Griff 63.1% 2.5% 2.8%
Buzz 62.9% 1.6% 1.6%
Lola 62.3% 1.6% 1.5%
Darryl 62.2% 3.1% 4.0%
Belle 61.5% 0.6% 0.3%
Pam 61.3% 1.1% 0.7%
Emz 60.8% 5.6% 4.8%
Bull 60.4% 4.6% 7.2%
Đại Tá Ruffs 60.0% 0.6% 0.4%
Eve 59.8% 1.5% 0.7%
Colette 59.5% 1.4% 1.2%
Barley 58.6% 2.6% 3.2%
Jessie 56.9% 7.6% 8.8%
Spike 56.7% 2.9% 2.4%
Colt 56.3% 6.6% 7.7%
Carl 56.3% 1.1% 1.3%
Max 54.5% 0.7% 0.5%
Dynamike 54.2% 3.9% 4.3%
8-Bit 53.5% 1.5% 1.6%
El Primo 52.0% 2.9% 4.0%
Quạ 50.9% 1.1% 0.3%
Poco 50.0% 1.0% 0.2%
Squeak 49.5% 1.6% 1.5%
Brock 48.9% 2.9% 2.4%
Shelly 48.8% 0.6% 0.3%
Penny 48.4% 2.6% 2.7%
Amber 46.4% 1.6% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 45.7% 0.5% 0.2%
Nani 44.1% 0.6% 0.1%
Meg 42.9% 0.6% 0.5%
Grom 41.3% 0.7% 0.1%
Byron 38.6% 0.8% 0.1%
Piper 37.8% 0.6% 0.2%
Rico 35.7% 1.5% 0.4%
Tick 33.3% 1.2% 0.2%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sóng nhiệt

Sóng nhiệt

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Bo 82.6% 5.2% 9.1%
Janet 75.7% 3.5% 5.8%
Tara 70.6% 3.1% 3.5%
Amber 69.0% 0.5% 0.3%
Max 68.9% 1.2% 0.8%
Meg 68.8% 0.4% 0.3%
Belle 67.9% 1.3% 0.8%
Sandy 67.4% 1.0% 1.5%
Thần Đèn 67.2% 1.0% 0.6%
Fang 67.2% 2.6% 4.0%
Grom 67.1% 2.0% 1.5%
Jessie 67.1% 1.9% 1.9%
Lola 66.7% 1.3% 1.4%
8-Bit 66.7% 1.1% 0.8%
Lou 66.7% 0.7% 0.5%
Đại Tá Ruffs 66.0% 1.4% 1.3%
Colette 65.9% 0.7% 0.2%
Bea 65.3% 1.3% 0.4%
Mr. P 64.9% 1.4% 1.2%
Squeak 64.7% 2.3% 2.2%
Eve 64.6% 2.0% 1.6%
Buzz 64.5% 2.0% 2.7%
Nita 64.5% 1.3% 1.3%
Stu 63.0% 1.8% 1.6%
Piper 62.1% 1.5% 0.6%
Penny 61.1% 1.9% 2.2%
Jacky 60.5% 1.2% 1.2%
Mortis 60.5% 4.3% 5.7%
Byron 59.5% 1.7% 0.5%
Bull 58.9% 1.3% 0.9%
Carl 58.7% 0.9% 0.5%
Ash 58.5% 1.7% 3.1%
Rosa 57.0% 2.0% 2.9%
Griff 56.8% 1.4% 2.5%
Edgar 56.6% 2.2% 2.9%
Poco 56.0% 1.5% 1.4%
Darryl 55.9% 1.5% 1.3%
Rô Bốt Rau Mầm 55.5% 1.7% 1.0%
Surge 55.1% 2.3% 2.3%
Leon 54.9% 1.6% 1.7%
Emz 54.2% 1.6% 1.8%
Colt 53.8% 1.4% 0.7%
El Primo 53.5% 1.2% 1.2%
Rico 53.1% 5.2% 5.3%
Quạ 52.0% 1.3% 0.5%
Bibi 51.8% 1.3% 2.1%
Nani 51.6% 0.8% 0.4%
Spike 51.3% 1.4% 1.5%
Tick 50.5% 5.2% 1.7%
Gale 50.0% 0.9% 0.9%
Pam 48.8% 0.7% 0.9%
Brock 48.6% 2.8% 1.5%
Barley 46.2% 1.4% 0.6%
Dynamike 45.3% 3.0% 1.4%
Shelly 41.8% 1.6% 1.8%

Sự kiện sắp tới

Ever wondered which maps are coming next?

×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Yến tiệc hay đói kém

Yến tiệc hay đói kém

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Janet 56.4% 1.7% 4.5
Ash 46.6% 1.2% 5.0
Darryl 46.4% 2.0% 5.1
El Primo 46.2% 6.1% 5.2
Rosa 45.8% 2.8% 5.2
Lola 45.0% 1.1% 5.2
Gale 44.0% 2.1% 5.2
Eve 43.7% 1.2% 5.3
Bull 43.6% 3.1% 5.3
8-Bit 43.4% 0.8% 5.2
Jacky 43.2% 2.5% 5.4
Griff 42.5% 1.6% 5.3
Fang 42.5% 2.9% 5.3
Shelly 42.5% 7.5% 5.5
Sandy 42.4% 0.7% 5.3
Leon 41.9% 2.3% 5.4
Max 41.7% 1.3% 5.3
Nita 41.7% 1.1% 5.4
Thần Đèn 41.6% 0.6% 5.4
Bibi 41.6% 3.3% 5.5
Amber 41.6% 0.7% 5.4
Carl 41.4% 1.0% 5.4
Pam 41.4% 0.8% 5.4
Lou 41.1% 0.9% 5.4
Colette 41.1% 1.2% 5.4
Mortis 40.7% 3.7% 5.6
Nani 40.5% 0.9% 5.5
Frank 40.3% 1.9% 5.5
Quạ 39.8% 2.1% 5.5
Buzz 39.6% 3.1% 5.6
Edgar 39.2% 5.5% 5.8
Emz 39.2% 2.1% 5.6
Spike 39.0% 1.5% 5.6
Bea 39.0% 1.0% 5.6
Đại Tá Ruffs 39.0% 0.8% 5.6
Squeak 38.9% 1.1% 5.6
Tara 38.8% 2.6% 5.6
Meg 38.7% 0.5% 5.7
Bo 38.5% 2.4% 5.6
Stu 37.7% 2.0% 5.7
Surge 37.6% 3.3% 5.7
Poco 37.5% 1.0% 5.7
Piper 37.4% 0.7% 5.8
Belle 37.4% 0.8% 5.7
Mr. P 36.9% 0.7% 5.8
Penny 36.6% 0.9% 5.8
Byron 35.7% 1.1% 5.9
Colt 35.6% 1.8% 5.8
Brock 34.9% 1.7% 5.9
Rô Bốt Rau Mầm 34.7% 0.4% 6.0
Jessie 34.4% 1.0% 5.9
Grom 34.3% 0.6% 6.0
Rico 34.1% 1.0% 5.9
Dynamike 32.0% 1.6% 6.0
Barley 29.1% 0.8% 6.3
Tick 24.4% 0.7% 6.7
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Yến tiệc hay đói kém

Yến tiệc hay đói kém

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Janet 55.1% 1.3%
Ash 45.7% 1.2%
Jacky 44.6% 2.9%
Sandy 44.6% 1.1%
Emz 44.1% 3.9%
Eve 44.1% 1.7%
Lola 44.0% 1.3%
Rosa 44.0% 3.0%
Quạ 43.0% 2.8%
Leon 43.0% 2.3%
Griff 42.9% 1.6%
Tara 42.6% 3.4%
Bo 42.4% 4.7%
Fang 42.4% 2.5%
Max 42.2% 1.3%
Edgar 41.9% 4.1%
Bibi 41.8% 2.1%
Meg 41.8% 0.7%
Mr. P 41.6% 1.1%
Đại Tá Ruffs 41.3% 1.1%
Gale 41.2% 1.6%
Spike 41.2% 2.1%
Lou 40.8% 0.9%
Buzz 40.8% 2.2%
Darryl 40.3% 1.6%
Squeak 40.3% 1.6%
Surge 40.1% 2.8%
Bull 40.0% 2.2%
Shelly 40.0% 4.6%
Amber 39.9% 1.0%
Mortis 39.5% 2.1%
Bea 39.5% 1.5%
Belle 39.3% 1.1%
Colette 39.2% 1.0%
Thần Đèn 39.2% 1.0%
Frank 39.1% 1.4%
Carl 38.9% 1.0%
Poco 38.8% 1.6%
Nani 38.8% 0.9%
Piper 38.7% 1.0%
Pam 38.5% 0.9%
Stu 38.5% 1.6%
Byron 38.4% 1.9%
Brock 38.1% 2.5%
Nita 38.0% 1.3%
Grom 38.0% 0.9%
El Primo 37.3% 1.7%
Rô Bốt Rau Mầm 37.3% 0.7%
Penny 37.2% 1.3%
8-Bit 36.7% 0.8%
Jessie 36.7% 1.7%
Colt 35.8% 2.1%
Rico 35.8% 1.1%
Dynamike 33.9% 2.1%
Tick 33.6% 1.3%
Barley 32.2% 1.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Trao đổi ngọc

Trao đổi ngọc

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 77.6% 2.3% 4.2%
Ash 69.2% 1.6% 4.0%
Eve 66.9% 2.0% 1.6%
Lola 62.9% 1.6% 1.7%
Meg 62.7% 1.2% 1.3%
Mr. P 62.6% 1.4% 0.9%
Fang 62.0% 2.2% 3.4%
Griff 61.4% 1.8% 3.0%
Jacky 61.0% 1.1% 1.6%
Nita 60.9% 1.8% 2.4%
Tara 60.6% 3.1% 3.8%
Sandy 60.5% 1.8% 2.8%
Frank 59.8% 0.9% 1.8%
Đại Tá Ruffs 59.7% 1.4% 1.1%
Rosa 59.3% 1.5% 2.3%
8-Bit 59.0% 1.3% 1.4%
Grom 59.0% 1.6% 0.9%
Jessie 58.1% 2.8% 3.3%
Emz 57.8% 2.9% 4.1%
Max 57.8% 1.1% 0.8%
Quạ 57.7% 2.3% 0.9%
Bull 57.7% 1.1% 1.2%
Bo 57.4% 2.5% 2.8%
Penny 57.1% 1.9% 1.8%
Belle 57.0% 1.6% 1.1%
Pam 56.9% 2.5% 3.3%
Amber 56.7% 1.0% 1.1%
Buzz 56.4% 1.5% 1.7%
Surge 56.3% 2.5% 3.0%
Squeak 56.2% 2.2% 1.9%
Bibi 55.9% 1.3% 1.8%
Leon 55.7% 1.5% 1.6%
Poco 55.4% 3.8% 5.3%
Stu 55.2% 1.7% 1.3%
Spike 55.1% 1.8% 1.6%
Darryl 55.1% 1.4% 1.6%
Lou 54.9% 1.3% 0.6%
Gale 54.6% 1.3% 1.2%
El Primo 54.0% 1.2% 1.3%
Thần Đèn 53.4% 2.0% 1.0%
Carl 53.3% 1.3% 1.0%
Colette 52.9% 1.2% 0.9%
Mortis 52.0% 4.0% 4.4%
Bea 51.5% 1.4% 0.9%
Edgar 51.4% 1.4% 1.5%
Shelly 51.3% 1.3% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 50.7% 1.1% 0.4%
Nani 50.6% 0.8% 0.5%
Byron 50.6% 3.6% 1.1%
Rico 50.5% 1.4% 1.0%
Barley 49.7% 1.4% 0.5%
Brock 49.1% 2.0% 1.0%
Piper 48.8% 1.4% 0.5%
Tick 47.9% 2.4% 0.9%
Dynamike 47.4% 1.9% 1.0%
Colt 46.7% 1.6% 0.9%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sân bóng

Sân bóng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 78.7% 1.8% 3.7%
Ash 66.9% 1.5% 3.1%
Eve 66.6% 1.6% 1.3%
Lola 63.8% 1.4% 1.3%
Jacky 62.0% 1.2% 1.8%
Sandy 61.5% 1.8% 2.6%
Fang 61.3% 3.1% 4.4%
Meg 60.7% 1.0% 0.9%
Grom 60.6% 0.9% 0.7%
Griff 60.2% 2.1% 3.5%
Nita 60.0% 1.3% 1.6%
Rosa 59.8% 1.1% 1.5%
Mr. P 58.8% 0.7% 0.5%
Emz 58.5% 2.4% 3.2%
Amber 58.5% 1.0% 1.1%
Quạ 57.9% 3.0% 1.2%
Gale 57.9% 2.3% 1.9%
Lou 57.8% 1.1% 0.5%
Frank 57.7% 2.3% 4.3%
Đại Tá Ruffs 57.1% 1.1% 0.7%
Pam 56.9% 1.4% 1.8%
Tara 56.9% 2.5% 2.5%
Bibi 56.8% 2.6% 3.9%
Squeak 56.8% 1.6% 1.5%
Darryl 56.6% 1.8% 2.0%
8-Bit 56.6% 0.7% 0.7%
Buzz 56.3% 1.8% 1.9%
Jessie 56.2% 1.6% 1.8%
Leon 56.1% 1.5% 1.4%
Max 56.1% 1.9% 1.1%
Spike 55.3% 2.0% 1.7%
Belle 55.1% 1.1% 0.7%
Bo 54.8% 1.6% 1.5%
Poco 54.7% 2.4% 3.4%
El Primo 54.6% 2.1% 2.2%
Bea 54.5% 2.1% 1.7%
Colette 54.0% 1.2% 1.1%
Bull 53.8% 1.3% 1.3%
Penny 52.9% 0.9% 0.7%
Carl 52.9% 1.1% 1.0%
Shelly 52.4% 1.5% 2.4%
Surge 52.4% 2.9% 2.8%
Rico 52.2% 2.5% 2.5%
Thần Đèn 51.7% 0.8% 0.3%
Stu 50.9% 2.7% 1.8%
Edgar 50.7% 1.4% 1.5%
Tick 49.9% 1.4% 0.7%
Byron 49.7% 2.3% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 49.2% 0.7% 0.2%
Mortis 49.2% 9.7% 10.4%
Nani 48.6% 0.5% 0.3%
Barley 47.7% 0.6% 0.3%
Colt 47.7% 2.8% 1.9%
Brock 47.2% 1.7% 0.9%
Dynamike 45.5% 2.1% 1.2%
Piper 44.6% 0.7% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Ngôi đền phát nổ

Ngôi đền phát nổ

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 70.9% 2.8% 4.4%
Eve 70.5% 3.0% 3.1%
Ash 69.1% 1.9% 4.4%
Nita 62.1% 1.9% 2.2%
Lola 62.0% 1.3% 1.2%
Leon 61.5% 1.0% 1.2%
Sandy 61.4% 2.3% 3.0%
Spike 61.3% 3.1% 2.9%
Stu 60.0% 2.0% 1.8%
Frank 59.6% 1.7% 3.0%
Squeak 59.5% 4.1% 3.6%
Đại Tá Ruffs 59.4% 1.0% 0.8%
Griff 59.3% 2.3% 3.6%
Fang 59.2% 1.8% 2.3%
Meg 59.2% 0.9% 1.0%
Amber 59.1% 1.6% 1.9%
Emz 58.8% 4.9% 5.9%
Max 58.8% 0.7% 0.5%
Darryl 58.6% 1.3% 1.6%
Mr. P 58.1% 1.0% 0.6%
Jacky 58.0% 0.9% 0.9%
Rosa 58.0% 1.2% 1.5%
Tara 57.7% 1.8% 1.5%
Pam 57.6% 2.2% 3.1%
Bull 57.5% 0.6% 0.6%
8-Bit 57.4% 0.9% 0.8%
Gale 57.2% 2.4% 1.9%
Quạ 56.8% 1.4% 0.6%
Shelly 56.8% 0.9% 0.7%
Buzz 56.6% 1.3% 1.4%
Jessie 56.3% 3.2% 3.1%
El Primo 56.2% 1.1% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 56.1% 1.9% 1.1%
Surge 55.7% 2.5% 2.9%
Lou 55.5% 1.7% 0.8%
Carl 55.4% 0.8% 0.7%
Poco 55.1% 2.8% 3.7%
Grom 54.8% 1.2% 0.9%
Penny 54.5% 2.6% 2.8%
Belle 54.2% 1.0% 0.6%
Colette 54.1% 0.9% 0.8%
Bibi 54.1% 1.6% 2.0%
Bo 53.6% 2.8% 2.9%
Bea 53.5% 1.0% 0.6%
Mortis 53.0% 1.7% 2.3%
Thần Đèn 52.0% 0.5% 0.2%
Barley 50.4% 2.2% 1.2%
Tick 49.7% 4.9% 2.9%
Byron 49.5% 1.7% 0.7%
Nani 49.4% 0.4% 0.2%
Colt 48.6% 1.0% 0.6%
Edgar 48.5% 1.3% 1.2%
Dynamike 48.3% 3.8% 3.2%
Brock 48.0% 1.4% 0.8%
Rico 47.0% 1.1% 0.6%
Piper 42.9% 0.5% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Janet 70.9% 2.7% 4.9%
Ash 65.4% 0.7% 1.3%
Eve 64.5% 2.4% 2.3%
Lola 64.5% 1.1% 1.3%
Grom 63.0% 1.7% 1.7%
Griff 61.6% 1.2% 1.6%
8-Bit 61.4% 0.8% 1.0%
Bo 61.3% 3.0% 3.0%
Đại Tá Ruffs 60.9% 1.5% 1.2%
Meg 60.4% 0.4% 0.4%
Fang 60.3% 2.6% 3.2%
Sandy 59.5% 0.6% 0.8%
Squeak 59.4% 2.2% 2.2%
Jacky 59.4% 0.5% 0.4%
Mr. P 59.2% 1.6% 1.4%
Max 58.8% 1.1% 1.0%
Amber 58.5% 0.7% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 58.4% 2.0% 1.8%
Tara 58.4% 1.8% 1.5%
Frank 57.9% 0.4% 0.7%
Leon 57.3% 3.2% 3.7%
Rosa 57.1% 0.6% 0.6%
Thần Đèn 56.8% 1.8% 1.4%
Penny 56.7% 1.1% 1.0%
Colette 56.7% 0.8% 0.7%
Darryl 56.5% 1.1% 1.2%
Gale 56.4% 1.2% 1.1%
Pam 56.4% 0.5% 0.7%
Bull 56.3% 0.7% 0.6%
Buzz 55.9% 1.3% 1.3%
Belle 55.5% 2.7% 1.9%
Lou 55.5% 0.8% 0.6%
Carl 55.5% 0.9% 0.9%
Spike 55.4% 2.3% 1.7%
Rico 55.3% 7.1% 8.2%
Emz 54.7% 1.3% 1.0%
Shelly 54.7% 1.2% 7.0%
Brock 54.6% 4.7% 4.0%
Nita 54.5% 0.7% 0.5%
Tick 54.5% 2.8% 1.5%
Nani 54.0% 1.1% 0.8%
Stu 53.9% 1.7% 1.2%
Piper 53.8% 5.2% 4.0%
Byron 53.3% 3.2% 1.6%
Quạ 53.2% 2.2% 1.0%
Poco 53.2% 0.9% 1.0%
Mortis 53.1% 4.5% 6.0%
Surge 53.0% 1.8% 1.5%
Bibi 52.9% 0.7% 0.8%
Jessie 52.9% 1.3% 0.9%
Dynamike 52.2% 2.9% 2.1%
Edgar 51.7% 2.7% 2.6%
Bea 51.2% 2.4% 1.5%
El Primo 51.1% 0.7% 0.6%
Colt 50.3% 2.4% 1.7%
Barley 49.3% 0.8% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Trận chiến nảy lửa

Trận chiến nảy lửa

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Quạ 68.1% 3.3%
Belle 68.1% 1.2%
Eve 66.5% 2.4%
Bea 65.6% 2.4%
Emz 65.4% 3.6%
Colette 65.3% 1.1%
Sandy 65.2% 1.1%
Tara 64.6% 2.7%
Max 64.1% 1.9%
Griff 64.0% 1.6%
Rico 63.8% 2.8%
Shelly 63.8% 6.2%
Leon 63.6% 3.8%
Gale 63.3% 2.9%
Spike 63.1% 3.3%
Poco 62.9% 1.3%
Mr. P 62.6% 0.9%
Meg 62.6% 0.7%
Rosa 62.6% 1.0%
Thần Đèn 62.5% 0.7%
Fang 62.3% 2.8%
Ash 62.2% 1.1%
Darryl 62.2% 1.2%
Bibi 61.7% 1.5%
Bull 61.6% 1.2%
Frank 61.6% 1.6%
Byron 61.3% 1.2%
Jessie 61.3% 5.8%
Amber 61.2% 1.2%
Stu 61.2% 1.7%
Pam 61.1% 1.4%
Đại Tá Ruffs 61.0% 0.6%
Colt 61.0% 2.8%
El Primo 60.8% 2.7%
Dynamike 60.8% 2.1%
Nita 60.7% 2.2%
Tick 60.7% 1.1%
Surge 60.6% 2.7%
Nani 60.5% 0.8%
Bo 60.5% 1.3%
Brock 60.4% 1.4%
Lou 60.4% 1.0%
Jacky 60.1% 0.7%
Barley 60.0% 0.8%
Mortis 59.9% 2.5%
8-Bit 59.9% 1.1%
Lola 59.9% 1.2%
Piper 59.8% 0.9%
Carl 59.8% 0.7%
Squeak 59.7% 1.0%
Edgar 59.1% 2.7%
Penny 59.0% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 58.8% 0.9%
Grom 58.8% 0.7%
Buzz 57.4% 1.1%

🏆 Trophy Progression

Keep up with your progression easily. We track progression for millions.
We track progression for millions of players in the game. Keep up with your progression easily.

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

📈 Map Stats

Cần thống kê nhanh về một bản đồ nào đó?
Chọn bản đồ ở đây để có được số liệu thông kê gần nhất!

Search

Best Teams

Chọn đội hình tốt nhất cho bạn và đội của bạn. Pick the best for you and your friends.