Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Meta Hàng ngày Tùy chỉnh

Win Rates shown are based on battles played today. Win Rates are based on recent battles.

Personal Picks

#
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hỏa Thạch

Hỏa Thạch

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Lola 48.8% 3.1% 4.9
Meg 46.9% 0.5% 5.1
Rosa 46.6% 0.7% 5.0
Gale 45.8% 2.2% 5.1
Spike 45.6% 4.0% 5.1
Darryl 45.2% 1.3% 5.3
Frank 43.8% 2.1% 5.3
Max 43.8% 2.0% 5.2
8-Bit 43.1% 0.5% 5.4
Thần Đèn 43.0% 0.8% 5.2
Nita 42.6% 0.8% 5.4
El Primo 42.4% 1.4% 5.4
Piper 42.2% 1.7% 5.4
Buzz 42.1% 6.0% 5.6
Sandy 42.0% 1.0% 5.3
Shelly 42.0% 4.8% 5.4
Leon 41.9% 5.0% 5.5
Bull 41.7% 1.5% 5.4
Carl 41.5% 0.9% 5.4
Quạ 41.4% 3.2% 5.4
Stu 41.2% 5.2% 5.5
Lou 40.9% 0.7% 5.4
Ash 40.9% 0.7% 5.3
Surge 40.9% 6.5% 5.6
Byron 40.8% 1.1% 5.5
Griff 40.6% 1.0% 5.5
Squeak 40.6% 0.6% 5.5
Bibi 40.4% 1.5% 5.5
Jacky 40.4% 0.7% 5.5
Tara 40.4% 1.8% 5.4
Colette 40.2% 0.9% 5.5
Pam 40.2% 0.8% 5.5
Rô Bốt Rau Mầm 40.0% 0.3% 5.6
Nani 40.0% 1.0% 5.6
Amber 39.6% 0.8% 5.6
Mortis 39.2% 4.0% 5.7
Brock 39.1% 2.7% 5.7
Colt 39.1% 5.7% 5.6
Edgar 39.1% 7.0% 5.8
Bo 38.5% 1.3% 5.6
Đại Tá Ruffs 38.3% 0.6% 5.7
Bea 38.0% 1.5% 5.6
Emz 37.6% 1.9% 5.6
Belle 36.3% 1.0% 5.7
Dynamike 35.4% 2.6% 5.9
Jessie 34.7% 1.0% 5.9
Mr. P 34.5% 0.4% 6.0
Penny 34.1% 0.6% 5.9
Rico 33.9% 0.9% 5.9
Poco 32.5% 0.6% 5.9
Barley 29.3% 0.5% 6.2
Tick 26.3% 0.4% 6.4
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Tứ Phương

Tứ Phương

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Ash 69.3% 1.0% 1.8%
Lola 66.0% 1.3% 2.5%
Jacky 62.6% 1.2% 1.4%
Nita 62.2% 1.8% 2.4%
Đại Tá Ruffs 62.1% 1.1% 0.6%
Meg 60.6% 0.6% 0.9%
Tara 60.4% 2.5% 2.5%
Mr. P 60.4% 1.4% 0.8%
Stu 60.4% 2.1% 2.3%
Thần Đèn 60.1% 2.7% 1.8%
Sandy 59.7% 1.9% 2.9%
Penny 59.0% 2.5% 3.1%
Griff 58.9% 1.0% 1.1%
Lou 58.6% 0.8% 0.4%
Rico 58.2% 4.7% 5.5%
Colt 57.5% 2.1% 1.4%
Rosa 57.4% 1.3% 1.6%
Jessie 57.4% 3.1% 3.4%
Colette 57.3% 0.8% 0.8%
Belle 57.2% 1.5% 1.3%
Surge 57.0% 2.3% 2.0%
Bo 56.9% 2.3% 2.5%
Amber 56.8% 0.6% 0.8%
Poco 56.8% 3.6% 5.3%
El Primo 56.1% 1.2% 1.1%
Buzz 56.0% 2.1% 2.1%
Squeak 55.8% 1.8% 1.9%
Darryl 55.8% 1.2% 1.3%
Bibi 55.7% 1.3% 1.6%
Quạ 55.4% 1.7% 0.8%
Dynamike 54.7% 5.1% 4.8%
Max 54.3% 1.1% 0.6%
Pam 54.2% 1.8% 2.5%
Barley 53.9% 3.0% 1.8%
Bull 53.8% 1.3% 1.2%
Rô Bốt Rau Mầm 53.6% 1.8% 1.4%
Byron 53.6% 2.0% 1.3%
Carl 53.6% 1.2% 1.1%
Tick 53.5% 5.0% 3.9%
Mortis 53.4% 6.4% 8.0%
Nani 53.3% 0.7% 0.4%
Leon 52.9% 1.6% 1.4%
Spike 52.9% 1.4% 1.2%
8-Bit 51.5% 1.0% 1.1%
Edgar 50.9% 2.4% 2.3%
Piper 50.1% 1.4% 0.6%
Emz 50.1% 2.0% 2.4%
Brock 50.1% 2.3% 1.5%
Shelly 49.9% 1.5% 1.1%
Frank 49.7% 1.0% 1.6%
Bea 48.4% 1.3% 0.8%
Gale 48.2% 1.0% 0.8%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Tàn tích

Tàn tích

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Rosa 49.0% 2.0% 4.9
El Primo 48.9% 6.3% 4.9
Bull 48.1% 3.8% 5.0
Shelly 47.0% 8.7% 5.1
Lola 46.5% 1.3% 5.1
Jacky 46.3% 1.7% 5.0
Darryl 45.1% 2.4% 5.1
Ash 44.9% 1.0% 5.1
8-Bit 44.3% 0.8% 5.2
Buzz 44.1% 4.2% 5.3
Frank 43.6% 2.8% 5.2
Edgar 43.5% 9.6% 5.4
Gale 42.1% 1.3% 5.4
Tara 41.9% 1.5% 5.4
Carl 41.3% 1.1% 5.4
Nita 40.8% 1.5% 5.4
Griff 40.7% 1.0% 5.5
Surge 40.1% 6.6% 5.6
Bibi 40.1% 2.4% 5.5
Pam 40.0% 0.9% 5.6
Sandy 39.8% 0.6% 5.5
Leon 39.3% 2.6% 5.6
Lou 38.6% 0.7% 5.6
Mortis 38.1% 2.9% 5.7
Spike 38.1% 1.2% 5.6
Thần Đèn 37.9% 0.6% 5.6
Squeak 37.3% 0.6% 5.7
Amber 37.0% 0.5% 5.7
Max 36.9% 1.1% 5.7
Bo 36.7% 1.6% 5.8
Stu 36.6% 3.3% 5.8
Colette 36.4% 0.9% 5.7
Nani 36.2% 1.1% 5.8
Đại Tá Ruffs 36.2% 0.7% 5.9
Meg 35.9% 0.3% 5.8
Emz 35.4% 1.5% 5.8
Rô Bốt Rau Mầm 35.1% 0.5% 5.9
Belle 34.4% 0.7% 6.0
Quạ 33.7% 1.5% 6.0
Poco 33.6% 1.1% 5.9
Penny 33.4% 1.0% 5.9
Dynamike 33.3% 3.3% 6.0
Rico 33.1% 1.4% 6.0
Bea 32.8% 0.8% 6.0
Piper 32.5% 0.4% 6.0
Colt 32.5% 1.9% 6.1
Jessie 32.5% 1.3% 6.1
Mr. P 32.2% 0.6% 6.1
Brock 32.1% 1.7% 6.1
Barley 31.2% 1.2% 6.2
Byron 31.1% 0.7% 6.2
Tick 24.5% 0.8% 6.7
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Tàn tích

Tàn tích

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Surge 45.3% 7.0%
Lola 45.1% 1.7%
Edgar 44.9% 7.9%
Ash 44.3% 0.9%
Sandy 44.0% 1.3%
Stu 43.7% 3.5%
Jacky 43.4% 1.3%
Buzz 42.3% 3.1%
Dynamike 42.2% 8.6%
Rosa 42.1% 1.3%
Rô Bốt Rau Mầm 41.8% 1.6%
Meg 41.6% 0.5%
Tick 41.0% 2.9%
Bull 41.0% 1.8%
Quạ 40.8% 2.3%
Mr. P 40.8% 1.1%
Leon 40.7% 3.1%
Barley 40.7% 2.4%
Gale 40.7% 1.2%
Frank 40.7% 1.4%
Đại Tá Ruffs 40.6% 1.1%
Griff 40.5% 1.0%
Squeak 40.3% 1.1%
Tara 40.3% 1.6%
Max 40.3% 1.2%
Mortis 40.2% 2.3%
Emz 39.7% 1.6%
Spike 39.7% 1.6%
Bibi 39.7% 1.5%
Darryl 39.7% 1.3%
Amber 39.6% 0.7%
Carl 39.4% 1.0%
Brock 39.2% 2.4%
Nita 39.0% 1.6%
Shelly 38.9% 3.5%
Penny 38.7% 1.3%
Thần Đèn 38.6% 1.2%
Colette 38.5% 0.8%
Bo 38.4% 2.0%
Poco 38.1% 1.8%
Belle 38.1% 0.9%
Lou 37.9% 0.7%
Pam 37.4% 1.0%
El Primo 37.2% 1.5%
Rico 37.1% 1.5%
Colt 36.5% 2.4%
Nani 36.5% 0.8%
Byron 36.2% 1.4%
Jessie 36.1% 1.9%
8-Bit 35.5% 0.6%
Bea 35.4% 1.1%
Piper 34.9% 0.6%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sàn diễn Chính

Sàn diễn Chính

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 67.0% 1.7% 2.6%
Ash 65.1% 1.0% 1.9%
Jacky 63.8% 2.0% 3.9%
Rosa 63.3% 2.2% 3.9%
Meg 62.9% 0.8% 1.0%
Griff 62.3% 1.5% 2.2%
Nita 61.0% 1.5% 2.1%
Sandy 60.8% 1.5% 1.9%
Tara 60.6% 3.2% 4.1%
Frank 60.6% 3.8% 7.5%
Pam 59.4% 1.0% 1.4%
Lou 58.5% 0.8% 0.3%
Darryl 58.4% 1.7% 2.1%
Buzz 57.7% 2.7% 3.0%
Emz 57.5% 2.2% 3.0%
Gale 57.2% 1.5% 1.2%
Quạ 57.1% 2.2% 0.8%
Bull 57.0% 2.6% 3.4%
Jessie 56.9% 2.0% 2.0%
Amber 56.8% 0.8% 0.9%
Poco 56.8% 2.3% 2.6%
Mr. P 56.7% 0.5% 0.3%
Spike 56.5% 1.9% 1.6%
Carl 55.8% 0.8% 0.7%
Shelly 55.8% 3.2% 3.3%
El Primo 55.7% 2.9% 3.0%
Colette 55.7% 1.2% 1.3%
8-Bit 55.0% 0.6% 0.7%
Penny 54.7% 0.8% 0.7%
Squeak 54.5% 1.0% 0.7%
Max 54.1% 1.7% 0.6%
Belle 54.0% 0.8% 0.5%
Rico 54.0% 6.1% 5.7%
Đại Tá Ruffs 53.8% 0.9% 0.4%
Leon 53.1% 1.3% 1.1%
Bibi 53.1% 2.8% 3.4%
Bo 53.0% 1.4% 1.2%
Thần Đèn 52.5% 0.8% 0.3%
Bea 52.1% 1.4% 0.9%
Stu 51.8% 3.0% 2.3%
Tick 51.0% 1.5% 0.7%
Edgar 50.6% 2.3% 2.6%
Colt 50.4% 3.5% 2.3%
Barley 49.9% 0.6% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 49.9% 0.6% 0.2%
Byron 49.8% 1.3% 0.5%
Mortis 49.3% 11.2% 11.3%
Brock 48.9% 1.7% 0.9%
Surge 48.5% 1.6% 1.0%
Nani 48.2% 0.4% 0.2%
Dynamike 45.8% 2.4% 1.3%
Piper 43.6% 0.5% 0.2%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Công viên Phế liệu

Công viên Phế liệu

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 68.4% 3.2% 6.3%
Ash 67.1% 1.3% 1.7%
Meg 66.8% 0.9% 1.0%
Frank 65.8% 2.5% 4.6%
Jacky 64.1% 1.0% 0.7%
Carl 62.1% 1.1% 0.7%
Buzz 61.8% 3.0% 1.8%
Griff 61.8% 1.3% 1.3%
Rosa 61.4% 0.9% 0.6%
Darryl 61.2% 1.1% 0.8%
Squeak 61.1% 2.0% 2.8%
Đại Tá Ruffs 60.9% 0.9% 0.5%
Barley 60.6% 5.0% 8.3%
Mr. P 60.6% 0.9% 0.7%
Amber 60.5% 0.9% 1.2%
Dynamike 60.0% 8.4% 14.2%
Bibi 59.8% 2.8% 2.7%
Lou 59.7% 2.7% 1.4%
Belle 59.2% 1.3% 1.0%
Gale 59.2% 1.6% 1.1%
Spike 58.5% 1.3% 1.2%
Rô Bốt Rau Mầm 58.4% 2.8% 2.4%
Sandy 58.1% 1.1% 0.9%
El Primo 57.5% 1.5% 1.1%
8-Bit 57.0% 0.9% 1.2%
Colette 56.9% 0.8% 0.7%
Bo 56.9% 1.8% 1.9%
Bull 56.8% 1.1% 0.8%
Max 56.7% 1.1% 0.4%
Surge 56.5% 1.8% 1.1%
Thần Đèn 56.1% 1.1% 0.4%
Jessie 56.1% 4.0% 5.4%
Colt 56.0% 2.0% 2.1%
Stu 55.7% 2.7% 1.8%
Pam 55.7% 1.7% 1.6%
Penny 55.4% 5.8% 8.7%
Mortis 55.0% 2.1% 0.7%
Nita 54.9% 1.9% 1.5%
Leon 54.3% 0.9% 0.5%
Emz 53.8% 2.3% 2.6%
Quạ 53.6% 1.0% 0.3%
Brock 53.1% 1.8% 1.5%
Tara 52.8% 1.0% 0.5%
Rico 52.7% 1.6% 1.5%
Poco 52.6% 2.2% 1.4%
Tick 52.5% 5.1% 2.4%
Edgar 52.2% 1.9% 0.8%
Nani 51.1% 0.7% 0.2%
Shelly 50.1% 0.9% 0.3%
Byron 48.8% 1.2% 0.5%
Bea 47.5% 0.7% 0.2%
Piper 46.6% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vùng nước Sâu

Vùng nước Sâu

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 67.4% 1.7% 3.2%
Bo 66.7% 4.6% 4.2%
Đại Tá Ruffs 66.4% 1.9% 0.5%
Meg 65.1% 0.5% 0.8%
8-Bit 64.2% 2.8% 4.4%
Jacky 62.3% 0.2% 0.1%
Nani 62.2% 12.6% 22.4%
Ash 60.7% 0.2% 0.2%
Poco 59.9% 1.3% 1.4%
Squeak 59.7% 1.4% 1.6%
Sandy 58.5% 0.2% 0.3%
Mr. P 57.8% 0.7% 0.5%
Penny 57.6% 1.2% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 57.4% 0.9% 0.8%
Pam 57.0% 0.7% 0.9%
Griff 56.8% 0.5% 0.5%
Lou 56.2% 0.7% 0.4%
Barley 56.2% 0.6% 0.2%
Rosa 56.2% 0.3% 0.1%
Belle 56.1% 6.0% 5.9%
Tara 55.9% 0.4% 0.2%
Carl 55.9% 0.5% 0.4%
Amber 55.6% 0.4% 0.5%
Thần Đèn 55.5% 1.8% 1.7%
Byron 55.4% 6.9% 5.2%
Colette 55.1% 0.8% 0.7%
Darryl 55.0% 0.4% 0.3%
Rico 54.8% 1.1% 0.8%
Piper 54.4% 17.6% 19.2%
El Primo 54.3% 0.4% 0.2%
Jessie 54.2% 1.3% 1.2%
Tick 53.9% 2.8% 1.6%
Nita 53.8% 0.4% 0.2%
Bull 53.7% 0.3% 0.1%
Gale 53.5% 0.5% 0.3%
Shelly 53.4% 0.5% 0.2%
Leon 53.2% 1.2% 0.9%
Brock 53.2% 6.7% 6.0%
Emz 52.9% 0.6% 0.5%
Colt 52.9% 3.1% 2.4%
Dynamike 52.8% 1.1% 0.5%
Spike 52.6% 0.9% 0.7%
Frank 51.5% 0.2% 0.3%
Bibi 51.4% 0.2% 0.1%
Bea 51.1% 4.6% 3.0%
Buzz 50.5% 0.6% 0.3%
Stu 49.7% 0.7% 0.4%
Max 47.9% 0.6% 0.3%
Quạ 47.2% 1.3% 0.5%
Surge 47.0% 0.7% 0.4%
Mortis 46.6% 1.1% 0.8%
Edgar 46.3% 1.1% 0.6%

Sự kiện sắp tới

Ever wondered which maps are coming next?

×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hang Churn

Hang Churn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Rô Bốt Rau Mầm 49.5% 1.0% 5.8
8-Bit 46.8% 0.4% 5.8
Dynamike 45.8% 5.0% 5.3
Rico 45.3% 8.3% 4.7
El Primo 44.4% 4.7% 5.3
Bo 43.3% 10.0% 5.3
Bull 42.7% 9.8% 5.0
Darryl 42.3% 0.5% 5.8
Gale 42.2% 0.5% 6.8
Thần Đèn 42.1% 0.5% 4.8
Barley 41.8% 0.5% 5.8
Surge 41.6% 3.5% 6.2
Lou 41.6% 0.2% 6.0
Ash 41.5% 1.0% 4.7
Griff 41.5% 0.8% 5.3
Đại Tá Ruffs 41.3% 0.2% 5.5
Edgar 41.2% 6.2% 5.7
Squeak 41.1% 0.3% 5.5
Carl 40.9% 0.4% 5.5
Tick 40.2% 0.4% 6.3
Colette 40.2% 0.7% 5.3
Rosa 40.1% 1.3% 5.2
Belle 39.7% 0.2% 8.0
Nita 39.6% 0.7% 6.7
Jacky 38.9% 1.2% 5.5
Mortis 38.9% 1.3% 6.5
Sandy 38.6% 0.3% 5.6
Meg 38.4% 0.1% 10.0
Mr. P 38.4% 0.3% 5.7
Buzz 38.3% 2.8% 4.7
Shelly 37.8% 19.5% 5.8
Frank 37.8% 2.4% 5.2
Bea 37.6% 0.2% 1.5
Penny 37.2% 0.4% 6.3
Stu 37.1% 2.2% 5.6
Brock 36.9% 0.7% 6.2
Max 36.8% 0.8% 7.1
Bibi 36.7% 0.7% 6.7
Colt 36.3% 0.8% 7.1
Pam 36.3% 0.5% 6.4
Leon 36.3% 2.4% 5.5
Quạ 36.0% 0.5% 7.0
Nani 35.9% 0.4% 5.8
Amber 35.8% 0.4% 5.5
Tara 35.5% 1.3% 5.4
Spike 35.4% 0.7% 6.2
Poco 34.8% 0.2% 6.0
Emz 34.7% 1.1% 5.7
Byron 33.8% 0.2% 7.5
Jessie 33.3% 0.8% 6.7
Piper 32.8% 0.5% 6.4
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mỏ Đá Cứng

Mỏ Đá Cứng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 71.1% 2.5% 4.6%
Meg 68.7% 1.0% 1.7%
Ash 66.9% 1.0% 2.0%
Jacky 61.5% 0.8% 1.1%
Griff 61.4% 1.3% 1.6%
Mr. P 61.3% 1.1% 0.7%
Đại Tá Ruffs 60.7% 1.2% 0.6%
Nita 60.2% 1.6% 1.9%
8-Bit 60.1% 2.0% 2.7%
Rosa 60.1% 2.2% 3.3%
Sandy 59.8% 3.1% 4.2%
Belle 59.4% 2.4% 1.9%
Squeak 59.4% 1.5% 1.3%
Tara 59.3% 3.8% 4.3%
Carl 58.4% 1.0% 0.9%
Darryl 58.3% 1.0% 1.2%
Jessie 58.0% 2.7% 3.0%
Pam 58.0% 1.4% 2.2%
Penny 57.8% 2.0% 2.1%
Lou 57.6% 0.8% 0.4%
Buzz 57.6% 1.8% 1.9%
Bull 57.4% 1.4% 1.5%
El Primo 57.3% 1.0% 0.9%
Poco 57.2% 3.2% 4.6%
Amber 56.9% 0.8% 0.9%
Rico 56.9% 6.5% 7.1%
Frank 56.3% 0.7% 1.2%
Leon 55.7% 2.2% 2.3%
Max 55.7% 1.2% 0.6%
Colette 55.5% 0.9% 0.8%
Bo 55.5% 2.2% 2.3%
Quạ 55.4% 2.7% 1.1%
Gale 54.9% 0.9% 0.7%
Barley 54.8% 1.1% 0.3%
Stu 54.7% 2.1% 2.1%
Byron 54.3% 2.7% 1.5%
Surge 54.3% 1.8% 1.5%
Mortis 53.6% 7.1% 9.3%
Emz 53.5% 2.5% 3.0%
Spike 53.3% 1.4% 1.2%
Thần Đèn 53.1% 2.9% 1.7%
Rô Bốt Rau Mầm 52.7% 0.8% 0.4%
Bibi 52.4% 1.0% 1.1%
Shelly 52.2% 1.5% 1.0%
Bea 51.7% 1.5% 1.0%
Piper 51.6% 3.7% 2.4%
Edgar 51.1% 1.7% 1.4%
Nani 51.0% 0.6% 0.3%
Colt 50.9% 2.1% 1.3%
Brock 50.4% 1.9% 1.1%
Tick 50.3% 2.0% 0.8%
Dynamike 50.0% 1.9% 1.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hỏa Thạch

Hỏa Thạch

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Lola 48.8% 3.1% 4.9
Meg 46.9% 0.5% 5.1
Rosa 46.6% 0.7% 5.0
Gale 45.8% 2.2% 5.1
Spike 45.6% 4.0% 5.1
Darryl 45.2% 1.3% 5.3
Frank 43.8% 2.1% 5.3
Max 43.8% 2.0% 5.2
8-Bit 43.1% 0.5% 5.4
Thần Đèn 43.0% 0.8% 5.2
Nita 42.6% 0.8% 5.4
El Primo 42.4% 1.4% 5.4
Piper 42.2% 1.7% 5.4
Buzz 42.1% 6.0% 5.6
Sandy 42.0% 1.0% 5.3
Shelly 42.0% 4.8% 5.4
Leon 41.9% 5.0% 5.5
Bull 41.7% 1.5% 5.4
Carl 41.5% 0.9% 5.4
Quạ 41.4% 3.2% 5.4
Stu 41.2% 5.2% 5.5
Lou 40.9% 0.7% 5.4
Ash 40.9% 0.7% 5.3
Surge 40.9% 6.5% 5.6
Byron 40.8% 1.1% 5.5
Griff 40.6% 1.0% 5.5
Squeak 40.6% 0.6% 5.5
Bibi 40.4% 1.5% 5.5
Jacky 40.4% 0.7% 5.5
Tara 40.4% 1.8% 5.4
Colette 40.2% 0.9% 5.5
Pam 40.2% 0.8% 5.5
Rô Bốt Rau Mầm 40.0% 0.3% 5.6
Nani 40.0% 1.0% 5.6
Amber 39.6% 0.8% 5.6
Mortis 39.2% 4.0% 5.7
Brock 39.1% 2.7% 5.7
Colt 39.1% 5.7% 5.6
Edgar 39.1% 7.0% 5.8
Bo 38.5% 1.3% 5.6
Đại Tá Ruffs 38.3% 0.6% 5.7
Bea 38.0% 1.5% 5.6
Emz 37.6% 1.9% 5.6
Belle 36.3% 1.0% 5.7
Dynamike 35.4% 2.6% 5.9
Jessie 34.7% 1.0% 5.9
Mr. P 34.5% 0.4% 6.0
Penny 34.1% 0.6% 5.9
Rico 33.9% 0.9% 5.9
Poco 32.5% 0.6% 5.9
Barley 29.3% 0.5% 6.2
Tick 26.3% 0.4% 6.4
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hỏa Thạch

Hỏa Thạch

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Lola 49.5% 3.1%
Meg 47.8% 0.8%
Mr. P 44.2% 1.4%
Leon 43.9% 3.7%
Quạ 43.4% 4.4%
Byron 43.0% 3.2%
Spike 42.9% 2.4%
Sandy 42.8% 1.1%
Belle 42.6% 2.4%
Ash 42.4% 0.7%
Max 42.3% 1.6%
Amber 42.3% 1.1%
Squeak 42.3% 1.5%
Stu 42.2% 2.9%
Brock 42.0% 4.4%
Thần Đèn 41.8% 1.9%
Đại Tá Ruffs 41.3% 1.2%
Griff 41.2% 1.3%
Emz 41.1% 2.3%
Piper 40.8% 2.6%
Surge 40.8% 4.2%
Carl 40.7% 1.1%
Buzz 40.6% 2.1%
Lou 40.5% 1.1%
Gale 40.4% 1.4%
Nani 40.4% 1.3%
Tara 40.4% 1.5%
Bea 40.2% 2.6%
Rô Bốt Rau Mầm 40.0% 0.8%
Edgar 40.0% 4.4%
Colt 39.7% 4.1%
Pam 39.5% 1.1%
Darryl 39.3% 1.2%
Bo 39.2% 2.6%
Mortis 39.1% 2.0%
Jessie 38.9% 2.3%
Penny 38.9% 1.6%
Colette 38.8% 1.2%
Bibi 38.6% 1.0%
Poco 38.5% 1.9%
Dynamike 37.9% 3.4%
Nita 37.8% 1.3%
Frank 37.5% 0.8%
Jacky 37.4% 0.8%
Tick 37.4% 1.6%
Rosa 37.3% 0.8%
8-Bit 37.2% 1.0%
Rico 36.6% 1.5%
Bull 36.3% 1.0%
Shelly 35.9% 2.5%
El Primo 34.7% 1.1%
Barley 34.6% 1.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Giấy ghi chú

Giấy ghi chú

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 71.8% 2.5% 4.0%
Meg 69.4% 1.0% 1.4%
Ash 68.3% 1.3% 2.3%
Jacky 64.9% 1.8% 3.3%
Griff 63.6% 1.6% 2.2%
Rosa 61.8% 1.2% 1.7%
Nita 60.6% 1.8% 2.5%
Sandy 60.5% 1.8% 2.2%
Frank 60.1% 4.0% 7.8%
Gale 59.8% 1.4% 1.1%
Squeak 59.7% 1.1% 1.1%
Belle 59.7% 0.9% 0.6%
Buzz 59.5% 3.3% 3.7%
Amber 59.3% 0.7% 0.9%
Jessie 59.3% 1.9% 2.1%
Pam 59.3% 0.7% 1.0%
Lou 58.7% 0.8% 0.3%
Mr. P 58.6% 0.5% 0.3%
Darryl 58.5% 1.6% 1.9%
Đại Tá Ruffs 58.4% 0.8% 0.4%
Tara 58.1% 2.7% 3.0%
Emz 57.8% 1.9% 2.5%
Penny 57.7% 0.9% 0.9%
Poco 57.4% 2.0% 2.3%
8-Bit 57.3% 0.4% 0.5%
Bull 57.1% 2.2% 2.4%
Bea 56.4% 1.6% 1.2%
Spike 56.4% 1.6% 1.5%
Colette 56.1% 1.0% 1.0%
Quạ 56.0% 2.0% 0.8%
El Primo 55.8% 3.0% 3.0%
Bibi 55.0% 3.4% 4.1%
Max 55.0% 1.4% 0.6%
Rico 54.7% 2.8% 3.3%
Carl 54.7% 0.9% 0.9%
Barley 54.5% 0.8% 0.5%
Stu 53.7% 3.9% 3.5%
Bo 53.4% 1.1% 0.9%
Leon 53.3% 1.5% 1.3%
Thần Đèn 53.3% 0.8% 0.3%
Shelly 52.8% 2.6% 2.2%
Byron 52.7% 1.0% 0.4%
Tick 52.4% 1.4% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 52.0% 0.7% 0.4%
Surge 51.8% 2.5% 1.7%
Colt 50.7% 3.5% 2.4%
Edgar 50.7% 2.6% 2.7%
Nani 50.2% 0.4% 0.2%
Dynamike 49.3% 4.6% 3.3%
Mortis 49.0% 12.3% 11.2%
Brock 49.0% 1.5% 0.9%
Piper 45.9% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mùa săn bắn

Mùa săn bắn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mr. P 63.1% 12.1%
Tara 62.4% 2.3%
Shelly 61.7% 7.8%
Amber 61.4% 1.5%
Colette 61.4% 1.1%
Bea 61.2% 3.4%
Sandy 61.1% 1.1%
Tick 60.8% 1.2%
Đại Tá Ruffs 60.7% 1.4%
Leon 60.1% 3.3%
Nita 60.0% 3.2%
Spike 59.9% 1.7%
Dynamike 59.1% 2.3%
Rô Bốt Rau Mầm 59.0% 1.0%
Bibi 59.0% 2.6%
Colt 59.0% 3.9%
Byron 58.9% 1.1%
Quạ 58.9% 1.9%
Bull 58.8% 1.5%
Jessie 58.7% 7.8%
Emz 58.7% 2.1%
Rico 58.6% 2.1%
Rosa 58.6% 1.3%
El Primo 57.8% 2.6%
Surge 57.8% 3.5%
Edgar 57.4% 4.5%
Thần Đèn 57.4% 0.6%
Frank 57.2% 1.5%
Jacky 56.9% 1.0%
Poco 56.8% 1.1%
8-Bit 56.4% 1.6%
Max 56.3% 1.3%
Piper 56.2% 0.7%
Mortis 56.2% 3.0%
Barley 56.2% 0.9%
Gale 56.0% 1.0%
Darryl 55.9% 1.3%
Bo 55.9% 1.3%
Penny 55.3% 1.1%
Pam 55.0% 1.2%
Nani 54.9% 1.5%
Lou 54.8% 0.7%
Carl 53.4% 0.7%
Brock 52.8% 1.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Cây Cầu Rất Xa

Cây Cầu Rất Xa

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Meg 69.8% 1.2% 1.3%
Lola 69.2% 2.5% 4.1%
8-Bit 63.0% 5.4% 9.5%
Đại Tá Ruffs 62.2% 0.5% 0.2%
Colette 60.3% 2.5% 3.2%
Ash 60.2% 0.2% 0.2%
Nani 59.9% 3.5% 4.0%
Rosa 59.7% 0.4% 0.2%
Griff 59.3% 0.7% 0.6%
Bull 59.2% 1.0% 1.2%
Darryl 59.2% 0.8% 0.8%
Nita 59.0% 1.6% 1.7%
Belle 58.9% 5.1% 3.5%
El Primo 58.7% 1.1% 1.4%
Jacky 58.6% 0.3% 0.1%
Buzz 58.5% 0.7% 0.7%
Colt 58.4% 11.4% 19.2%
Squeak 58.0% 1.9% 2.1%
Jessie 57.6% 6.9% 8.7%
Amber 57.4% 1.8% 1.9%
Bibi 57.3% 0.5% 0.6%
Mr. P 56.8% 0.7% 0.3%
Shelly 56.3% 0.6% 0.2%
Bo 56.3% 1.5% 1.5%
Pam 56.0% 1.2% 0.8%
Byron 56.0% 5.8% 1.9%
Spike 55.8% 1.5% 1.0%
Piper 55.4% 9.0% 9.1%
Max 55.1% 1.3% 0.5%
Penny 54.9% 2.6% 2.4%
Sandy 54.9% 0.2% 0.0%
Gale 54.6% 0.5% 0.3%
Carl 54.6% 0.6% 0.4%
Brock 54.3% 6.5% 7.3%
Frank 54.2% 0.4% 0.4%
Rô Bốt Rau Mầm 53.7% 1.2% 0.4%
Tara 53.7% 0.6% 0.4%
Bea 53.4% 1.8% 0.6%
Rico 53.3% 2.5% 2.3%
Lou 53.2% 0.6% 0.3%
Poco 51.5% 1.1% 0.2%
Emz 51.4% 1.0% 0.7%
Barley 51.3% 1.2% 0.8%
Dynamike 50.1% 2.0% 1.6%
Leon 49.0% 0.6% 0.3%
Stu 48.9% 0.6% 0.2%
Surge 48.6% 0.5% 0.1%
Quạ 47.2% 0.7% 0.1%
Thần Đèn 46.8% 0.3% 0.0%
Edgar 46.7% 1.3% 1.0%
Tick 41.5% 1.0% 0.1%
Mortis 41.4% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Excel

Excel

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Lola 69.1% 1.9% 3.5%
Meg 64.7% 0.5% 0.9%
Ash 64.2% 0.6% 1.2%
Squeak 62.7% 2.6% 2.9%
Mr. P 62.4% 2.0% 1.6%
Đại Tá Ruffs 62.3% 1.2% 0.6%
Sandy 59.9% 0.7% 1.2%
Amber 59.5% 0.6% 0.7%
Belle 59.5% 2.8% 2.9%
Rô Bốt Rau Mầm 59.3% 3.3% 3.2%
Carl 59.1% 0.8% 0.8%
Thần Đèn 58.9% 1.6% 1.5%
Rosa 58.6% 0.5% 0.5%
Leon 58.3% 1.9% 2.3%
Penny 58.2% 2.9% 3.8%
Bull 58.1% 0.6% 0.5%
Rico 57.9% 3.8% 4.2%
Mortis 57.7% 7.1% 11.8%
8-Bit 57.6% 0.8% 0.9%
Griff 57.5% 0.8% 0.8%
Tick 57.4% 12.3% 8.9%
Buzz 57.4% 1.6% 1.7%
Byron 57.2% 3.2% 2.5%
Jessie 57.0% 1.7% 2.1%
Pam 57.0% 0.9% 1.2%
Jacky 56.9% 0.6% 0.6%
Nani 56.6% 1.4% 1.0%
Bo 56.4% 2.0% 2.2%
Stu 56.1% 1.6% 1.9%
Nita 56.1% 0.8% 0.9%
Poco 56.0% 2.0% 2.9%
Lou 55.4% 0.7% 0.3%
Piper 55.4% 5.0% 3.4%
Gale 55.2% 0.6% 0.5%
Max 55.0% 0.8% 0.5%
Brock 55.0% 4.9% 4.5%
Colette 54.2% 0.7% 0.6%
Spike 53.8% 1.2% 1.2%
Quạ 53.7% 1.4% 0.8%
Emz 53.3% 1.1% 1.4%
Frank 53.3% 0.5% 0.7%
Barley 53.3% 2.1% 1.1%
Colt 53.0% 2.2% 1.5%
Surge 52.8% 1.5% 1.4%
Bibi 52.6% 0.7% 0.8%
Dynamike 51.8% 4.9% 3.7%
Tara 51.7% 0.7% 0.7%
Edgar 51.6% 2.2% 2.2%
Darryl 51.6% 0.7% 0.8%
El Primo 51.2% 0.7% 0.5%
Bea 49.9% 2.0% 1.5%
Shelly 45.5% 0.7% 0.4%

🏆 Trophy Progression

Keep up with your progression easily. We track progression for millions.
We track progression for millions of players in the game. Keep up with your progression easily.

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

📈 Map Stats

Cần thống kê nhanh về một bản đồ nào đó?
Chọn bản đồ ở đây để có được số liệu thông kê gần nhất!

Search

Best Teams

Chọn đội hình tốt nhất cho bạn và đội của bạn. Pick the best for you and your friends.