Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Meta Hàng ngày Tùy chỉnh

Win Rates shown are based on battles played today. Win Rates are based on recent battles.

Personal Picks

#
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hỏa Thạch

Hỏa Thạch

Map Stats

Updated: 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Sam 49.8% 5.3% 4.8
Gus 49.7% 5.2% 5.2
Otis 48.7% 2.3% 5.0
Rosa 48.3% 0.9% 5.0
Bonnie 46.8% 1.5% 5.1
8-Bit 46.1% 0.8% 5.1
Darryl 45.6% 1.7% 5.2
Janet 45.4% 1.6% 5.2
Gale 45.3% 2.4% 5.2
Bull 45.0% 1.3% 5.3
El Primo 44.5% 1.9% 5.3
Max 43.6% 1.7% 5.3
Ash 43.4% 0.8% 5.4
Jacky 43.1% 1.0% 5.2
Leon 42.6% 2.8% 5.4
Buzz 42.2% 3.1% 5.5
Griff 42.2% 2.1% 5.4
Spike 42.1% 1.8% 5.4
Nita 42.1% 1.3% 5.3
Frank 41.7% 0.8% 5.4
Quạ 41.5% 3.2% 5.3
Pam 41.2% 0.7% 5.5
Bibi 41.2% 1.9% 5.5
Fang 40.9% 2.1% 5.4
Lola 40.2% 1.1% 5.4
Piper 40.0% 1.0% 5.5
Sandy 39.9% 0.5% 5.5
Colette 39.8% 1.2% 5.6
Poco 39.8% 1.4% 5.5
Edgar 39.5% 4.6% 5.7
Mortis 38.9% 2.8% 5.7
Surge 38.7% 3.3% 5.7
Carl 38.6% 2.2% 5.6
Nani 38.3% 0.9% 5.6
Shelly 38.1% 2.3% 5.6
Bo 38.0% 1.7% 5.6
Lou 37.7% 0.8% 5.6
Bea 37.7% 1.4% 5.6
Penny 37.6% 1.1% 5.7
Stu 37.2% 2.3% 5.7
Meg 37.2% 0.5% 5.7
Tara 36.9% 1.3% 5.7
Emz 36.8% 1.7% 5.7
Squeak 36.8% 1.2% 5.8
Thần Đèn 36.6% 0.6% 5.6
Ruffs 36.2% 0.9% 5.8
Amber 36.1% 1.1% 5.8
Mr. P 35.6% 0.7% 5.8
Brock 35.2% 2.4% 5.9
Colt 35.0% 2.3% 5.8
Rô Bốt Rau Mầm 34.8% 0.4% 5.9
Eve 34.7% 1.2% 5.8
Rico 34.5% 1.1% 6.0
Dynamike 33.9% 2.2% 5.9
Belle 33.7% 0.9% 6.0
Grom 33.2% 0.6% 5.9
Byron 31.7% 1.0% 6.1
Jessie 30.6% 1.2% 6.2
Barley 28.0% 1.0% 6.3
Tick 24.7% 0.8% 6.6
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hỏa Thạch

Hỏa Thạch

Best Teams

Brock Quạ
Spike Janet
Leon Byron
Spike Eve
Quạ Eve
Quạ Max
Brock Eve
Max Eve
Byron Eve
Fang Eve
Mr. P Eve
Leon Eve
Spike Mr. P
Spike Quạ
Colt Eve
Spike Byron

Map Stats

Updated: 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Otis 48.6% 1.7%
Janet 48.1% 1.9%
Gus 47.2% 4.9%
Sam 47.0% 2.6%
Max 46.3% 1.9%
Carl 46.1% 2.6%
Meg 46.1% 0.6%
Thần Đèn 44.2% 1.3%
Bonnie 43.5% 1.3%
Quạ 43.5% 4.1%
Lola 43.1% 1.0%
Eve 43.0% 1.1%
Mr. P 42.7% 1.1%
Grom 42.5% 0.8%
Fang 42.1% 1.5%
Mortis 42.0% 1.8%
Spike 41.9% 2.8%
Leon 41.7% 3.0%
Sandy 41.4% 0.7%
Belle 41.3% 1.6%
Rô Bốt Rau Mầm 41.0% 0.7%
Lou 40.9% 0.9%
Piper 40.5% 2.0%
Penny 40.4% 1.6%
Squeak 40.2% 1.7%
Amber 40.2% 1.1%
Griff 40.1% 1.5%
Pam 40.0% 0.7%
Rosa 39.7% 0.8%
Poco 39.4% 2.1%
Colette 39.3% 1.1%
Brock 39.3% 3.7%
Gale 39.3% 1.5%
Nani 39.3% 0.9%
Edgar 39.0% 3.1%
Darryl 38.9% 1.3%
Tara 38.8% 1.3%
Bea 38.8% 2.0%
Colt 38.7% 3.0%
Ruffs 38.6% 0.9%
Bo 38.4% 2.7%
Buzz 38.2% 1.6%
Emz 38.2% 2.1%
Jessie 38.1% 1.6%
Surge 38.1% 2.7%
Stu 37.8% 1.8%
8-Bit 37.8% 0.7%
Nita 37.8% 1.3%
Tick 37.7% 1.8%
Ash 37.5% 0.5%
Jacky 37.3% 0.8%
Frank 37.3% 0.5%
Bibi 37.3% 1.3%
Byron 35.7% 1.7%
Dynamike 35.5% 3.2%
Barley 35.4% 1.1%
El Primo 35.3% 0.9%
Shelly 35.2% 1.5%
Bull 35.1% 0.8%
Rico 34.2% 1.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Xe đẩy điên loạn

Xe đẩy điên loạn

Best Teams

Spike Piper Lola
Quạ Piper Janet
Spike Lola Eve
Max Ruffs Lola
Spike Squeak Eve
Brock Quạ Byron
Spike Piper Belle
Piper Belle Eve
Spike Quạ Max
Mortis Fang Eve
Spike Quạ Belle
Spike Quạ Piper
Meg Fang Eve
Spike Piper Tara
Pam Fang Eve
Leon Belle Fang

Map Stats

Updated: 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Gus 68.7% 5.3% 5.3%
Sam 68.4% 2.4% 5.8%
Otis 67.6% 1.6% 2.5%
Janet 64.3% 1.5% 1.6%
Lola 63.5% 1.2% 1.4%
Ruffs 62.6% 1.0% 0.7%
Meg 62.3% 0.9% 1.0%
Bonnie 62.2% 1.6% 2.0%
Penny 61.8% 2.4% 2.8%
Nita 61.8% 1.2% 1.4%
Sandy 61.5% 0.9% 1.1%
Amber 61.3% 1.0% 1.3%
Eve 61.2% 1.2% 0.9%
Jacky 61.2% 0.6% 0.5%
Fang 61.1% 1.2% 1.3%
Ash 60.9% 0.7% 1.3%
Grom 59.9% 1.6% 1.8%
Max 59.7% 1.3% 1.1%
Bull 59.5% 0.7% 0.4%
Rosa 59.2% 0.7% 0.6%
Carl 58.9% 2.1% 2.0%
Poco 58.8% 3.8% 7.4%
Squeak 58.7% 2.7% 2.8%
Leon 58.7% 1.1% 1.2%
Griff 58.5% 1.5% 2.2%
Lou 58.4% 1.1% 0.6%
8-Bit 58.3% 1.1% 1.2%
Pam 58.2% 1.8% 2.5%
Frank 57.7% 0.6% 1.0%
Belle 57.4% 2.0% 1.9%
El Primo 57.4% 0.8% 0.5%
Stu 57.1% 1.4% 1.1%
Bo 57.0% 4.3% 6.2%
Emz 56.9% 1.7% 2.3%
Gale 56.7% 1.2% 1.2%
Spike 56.6% 1.7% 1.7%
Thần Đèn 56.6% 2.1% 1.2%
Mr. P 56.4% 1.1% 0.6%
Quạ 56.3% 2.5% 1.0%
Tara 55.8% 1.2% 1.1%
Jessie 55.7% 2.0% 2.2%
Bibi 55.5% 0.9% 1.1%
Colette 55.4% 1.1% 0.8%
Darryl 55.1% 0.9% 0.9%
Nani 55.0% 0.7% 0.5%
Bea 54.6% 1.6% 1.2%
Buzz 54.3% 0.8% 0.8%
Colt 54.2% 1.7% 1.1%
Mortis 54.1% 3.0% 3.3%
Rico 54.0% 1.2% 0.9%
Rô Bốt Rau Mầm 53.4% 1.4% 0.8%
Shelly 52.9% 0.9% 0.5%
Piper 52.6% 2.2% 1.6%
Edgar 52.5% 1.0% 0.7%
Barley 51.9% 1.4% 0.6%
Surge 51.8% 1.2% 1.1%
Brock 51.5% 2.4% 1.8%
Tick 50.6% 5.7% 3.3%
Dynamike 50.4% 2.4% 1.7%
Byron 50.2% 2.7% 0.8%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sàn diễn chính

Sàn diễn chính

Best Teams

Spike Ash Janet
Colt Rico Sandy
Spike Gale Janet
Bull Squeak Janet
Rico Quạ Gale
Rico Rosa Grom
Rico Pam Emz
Rico Surge Janet
Rico Squeak Janet
Rico Emz Janet
Rico Gale Janet
Rico Spike Tara
Surge Edgar Squeak
Surge Squeak Janet
Tara Emz Fang
Spike Gale Fang

Map Stats

Updated: < 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 69.4% 3.7% 9.6%
Otis 69.0% 1.4% 1.8%
Gus 68.3% 3.1% 1.5%
Ash 63.9% 1.4% 2.6%
Nita 63.3% 1.9% 2.9%
Rosa 63.1% 1.7% 2.8%
Jacky 62.4% 1.6% 3.1%
Janet 62.2% 1.0% 0.9%
Bonnie 62.0% 0.8% 0.9%
Gale 60.5% 2.8% 2.2%
Eve 60.1% 0.5% 0.2%
Sandy 60.1% 0.8% 0.8%
Lola 60.1% 0.7% 0.6%
Grom 60.0% 1.0% 0.9%
Griff 59.8% 2.4% 3.7%
Lou 58.8% 0.7% 0.2%
Pam 58.4% 0.8% 0.9%
Buzz 58.1% 2.4% 2.8%
Tara 58.1% 2.4% 2.4%
Emz 57.9% 1.5% 1.7%
Meg 57.9% 0.4% 0.3%
Amber 57.6% 0.7% 0.7%
Frank 57.3% 2.5% 4.5%
Poco 57.2% 2.7% 3.9%
Darryl 57.0% 1.7% 1.8%
8-Bit 56.9% 0.5% 0.4%
Colette 56.3% 1.0% 1.0%
Fang 56.3% 1.9% 2.2%
Bull 55.9% 2.0% 2.5%
Jessie 55.6% 1.2% 1.0%
Max 55.6% 1.4% 0.7%
Penny 55.6% 0.8% 0.6%
El Primo 55.5% 2.8% 2.9%
Quạ 55.4% 2.0% 0.6%
Shelly 55.0% 2.5% 2.5%
Mr. P 55.0% 0.4% 0.2%
Squeak 54.5% 1.2% 0.8%
Ruffs 54.5% 0.8% 0.4%
Bo 54.3% 1.6% 1.3%
Surge 54.2% 3.1% 2.8%
Spike 53.6% 1.5% 1.0%
Bibi 53.5% 3.0% 3.8%
Belle 53.4% 0.5% 0.2%
Rico 52.9% 4.5% 3.7%
Leon 52.9% 1.0% 0.8%
Thần Đèn 52.4% 0.6% 0.2%
Carl 52.2% 1.4% 1.2%
Edgar 51.3% 1.6% 1.8%
Bea 50.9% 1.0% 0.5%
Tick 50.1% 1.4% 0.5%
Barley 49.9% 0.5% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 49.8% 0.5% 0.1%
Stu 49.3% 1.7% 0.9%
Colt 49.2% 2.5% 1.4%
Mortis 48.7% 9.7% 9.5%
Brock 48.0% 1.4% 0.6%
Nani 47.7% 0.3% 0.1%
Byron 46.4% 0.9% 0.1%
Dynamike 46.0% 2.0% 1.0%
Piper 42.2% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bọ cánh cứng song đấu

Bọ cánh cứng song đấu

Best Teams

Spike Quạ Squeak
Spike Penny Squeak
Emz Belle Ash
Penny Belle Squeak
Spike Max Squeak
Penny Squeak Janet
Quạ Squeak Eve
Bea Stu Eve
Lou Squeak Eve
Mortis Lou Squeak
Penny Lou Squeak
Spike Surge Squeak
Penny Surge Squeak
Spike Squeak Fang
Surge Squeak Eve
Spike Squeak Eve

Map Stats

Updated: < 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.6% 3.0% 7.8%
Gus 69.3% 2.6% 1.5%
Ash 69.2% 0.9% 1.4%
Otis 68.9% 0.9% 1.1%
Bonnie 65.1% 0.8% 0.9%
Sandy 63.6% 1.9% 1.8%
Poco 63.2% 7.8% 14.5%
Nita 62.2% 1.8% 1.8%
Lola 62.2% 0.9% 0.6%
Pam 61.5% 1.8% 1.6%
Lou 61.5% 2.4% 0.5%
Meg 61.4% 0.8% 0.8%
Rosa 60.8% 0.8% 0.8%
Bull 60.4% 0.4% 0.2%
Jessie 59.7% 3.4% 2.8%
Bea 59.6% 1.4% 0.9%
Griff 59.5% 3.6% 4.0%
Jacky 59.3% 0.7% 0.8%
Stu 59.1% 1.8% 0.9%
Eve 59.1% 0.5% 0.2%
8-Bit 59.1% 0.7% 0.5%
Quạ 58.9% 1.6% 0.3%
Janet 58.9% 1.3% 0.7%
El Primo 58.2% 0.8% 0.6%
Leon 57.7% 0.8% 0.6%
Frank 57.6% 1.5% 2.2%
Tara 57.3% 1.9% 0.9%
Fang 57.3% 1.0% 1.0%
Gale 57.3% 2.5% 1.2%
Surge 57.0% 1.9% 1.4%
Amber 57.0% 1.5% 1.4%
Grom 56.9% 1.0% 1.0%
Penny 56.9% 4.7% 3.8%
Darryl 56.8% 1.0% 0.8%
Emz 56.7% 4.1% 3.8%
Bibi 56.5% 1.1% 1.3%
Colette 56.0% 0.8% 0.7%
Bo 56.0% 4.6% 3.6%
Mr. P 55.9% 0.6% 0.2%
Carl 55.7% 1.8% 1.3%
Ruffs 55.5% 0.6% 0.3%
Squeak 54.1% 3.6% 2.0%
Mortis 52.5% 1.7% 1.8%
Spike 52.5% 2.1% 1.0%
Buzz 50.9% 0.9% 0.7%
Tick 50.4% 4.8% 2.3%
Max 49.9% 0.8% 0.2%
Belle 49.8% 0.9% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 49.7% 1.3% 0.3%
Rico 49.5% 0.6% 0.3%
Dynamike 49.0% 2.6% 1.6%
Barley 48.5% 1.7% 0.8%
Edgar 47.2% 0.8% 0.6%
Shelly 47.1% 0.5% 14.3%
Thần Đèn 44.9% 0.3% 0.0%
Byron 43.9% 0.8% 0.1%
Colt 43.6% 0.8% 0.3%
Nani 43.4% 0.2% 0.1%
Brock 42.9% 1.2% 0.3%
Piper 41.7% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Góc nhìn mới

Góc nhìn mới

Best Teams

Mortis Bo Tara
Quạ Bibi Fang
Mortis Belle Lola
Colt Max Janet
Brock Piper Eve

Map Stats

Updated: < 1m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.2% 2.1% 4.8%
Gus 69.0% 5.3% 5.7%
Otis 68.9% 1.4% 2.2%
Ash 65.5% 0.4% 0.7%
Eve 64.8% 0.9% 0.7%
Grom 63.8% 1.9% 2.5%
Pam 63.7% 0.6% 0.8%
Bonnie 63.6% 2.0% 3.1%
Meg 63.2% 0.5% 0.5%
Rosa 63.1% 0.5% 0.4%
Nita 62.8% 0.7% 0.7%
Lola 62.6% 0.9% 1.0%
Janet 62.2% 1.4% 1.5%
Darryl 62.2% 0.9% 1.1%
Fang 61.8% 1.7% 2.0%
8-Bit 61.6% 0.9% 1.2%
Bo 61.2% 3.8% 3.9%
Penny 60.6% 1.3% 1.3%
Mr. P 60.2% 1.0% 1.0%
Sandy 60.0% 0.4% 0.5%
Colette 59.9% 1.0% 1.1%
Ruffs 59.5% 0.9% 0.6%
Emz 59.0% 1.2% 1.4%
Carl 58.8% 1.8% 1.8%
Lou 58.8% 0.7% 0.4%
Leon 58.6% 2.1% 2.4%
Poco 58.4% 1.9% 2.6%
Frank 58.3% 0.5% 0.8%
Max 58.0% 1.2% 1.1%
Jacky 57.9% 0.5% 0.4%
Jessie 57.9% 1.3% 1.1%
Amber 57.8% 0.7% 0.7%
Squeak 57.5% 1.9% 1.9%
Tara 57.3% 2.2% 1.8%
Griff 57.2% 1.1% 1.2%
Spike 56.7% 1.7% 1.5%
Mortis 56.7% 5.5% 7.8%
Nani 56.7% 1.4% 1.3%
Rô Bốt Rau Mầm 56.3% 1.5% 1.2%
Barley 56.1% 0.9% 0.3%
El Primo 56.0% 0.6% 0.5%
Thần Đèn 56.0% 1.5% 1.3%
Quạ 55.6% 2.4% 1.5%
Belle 55.3% 2.4% 2.1%
Gale 55.1% 0.9% 1.0%
Stu 55.1% 1.5% 1.2%
Bull 54.6% 0.6% 0.5%
Brock 54.1% 4.2% 4.0%
Bea 53.9% 3.0% 2.1%
Buzz 53.8% 1.1% 1.1%
Piper 53.8% 5.0% 3.9%
Surge 53.3% 1.6% 1.7%
Byron 52.7% 2.4% 1.3%
Rico 52.7% 2.0% 1.7%
Tick 52.0% 3.1% 1.5%
Edgar 51.6% 2.2% 2.2%
Colt 51.6% 2.4% 1.8%
Shelly 51.1% 0.9% 0.7%
Bibi 51.1% 0.7% 0.7%
Dynamike 50.3% 3.2% 2.3%

Sự kiện sắp tới

Ever wondered which maps are coming next?

×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Con đường tăm tối

Con đường tăm tối

Map Stats

Updated: 5h 15m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Hạng trung bình shows how a brawler ranks on average.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Rosa 54.2% 0.9% 4.6
Sam 53.1% 3.6% 4.6
Darryl 48.0% 1.6% 5.0
Ash 47.9% 0.6% 4.9
Gus 47.8% 4.5% 5.3
El Primo 47.6% 1.5% 5.1
Otis 47.5% 1.9% 5.0
Frank 46.3% 0.8% 5.1
8-Bit 46.3% 1.0% 5.1
Bonnie 45.8% 1.5% 5.1
Max 45.5% 4.3% 5.1
Jacky 45.0% 0.8% 5.1
Janet 44.9% 1.6% 5.2
Bull 44.7% 1.1% 5.2
Nita 44.5% 1.2% 5.2
Bibi 44.1% 1.5% 5.2
Leon 43.4% 3.0% 5.3
Buzz 43.2% 2.2% 5.3
Gale 42.5% 1.8% 5.4
Fang 42.1% 1.9% 5.4
Pam 41.9% 0.8% 5.4
Edgar 41.5% 3.6% 5.6
Lola 41.4% 1.1% 5.4
Griff 41.0% 1.6% 5.5
Carl 40.7% 2.2% 5.4
Amber 40.6% 0.9% 5.5
Tara 40.5% 1.2% 5.5
Thần Đèn 40.3% 0.8% 5.5
Poco 40.1% 1.7% 5.5
Sandy 40.1% 0.4% 5.5
Quạ 39.6% 3.1% 5.6
Spike 39.5% 1.6% 5.6
Mortis 39.5% 4.2% 5.7
Shelly 39.5% 2.0% 5.6
Eve 39.1% 1.4% 5.7
Nani 38.9% 1.3% 5.6
Colette 38.7% 1.3% 5.6
Lou 38.5% 0.8% 5.6
Piper 38.2% 2.7% 5.6
Bo 37.7% 1.8% 5.7
Emz 37.6% 1.7% 5.7
Surge 37.4% 2.8% 5.7
Bea 37.2% 2.2% 5.7
Colt 36.7% 3.6% 5.8
Stu 35.8% 2.4% 5.8
Meg 35.6% 0.5% 5.9
Ruffs 35.5% 0.8% 5.9
Belle 35.4% 1.3% 5.8
Penny 35.1% 1.1% 5.8
Squeak 34.9% 1.0% 5.8
Mr. P 33.8% 0.6% 6.1
Brock 33.2% 2.6% 6.0
Byron 32.2% 1.1% 6.1
Jessie 31.7% 1.2% 6.1
Grom 31.7% 0.4% 6.1
Rô Bốt Rau Mầm 31.7% 0.3% 6.1
Rico 31.1% 1.2% 6.1
Dynamike 30.2% 1.7% 6.2
Barley 23.7% 0.8% 6.7
Tick 20.8% 0.7% 6.9
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Con đường tăm tối

Con đường tăm tối

Best Teams

Quạ Janet
Spike Piper
Max Eve
Spike Eve
Brock Bea
Eve Janet
Quạ Eve
Mr. P Eve
Piper Janet
Bea Gale
Quạ Leon
Amber Belle
Byron Eve
Colt Eve
Brock Eve
Piper Max

Map Stats

Updated: 5h 14m ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Janet 48.7% 1.7%
Sam 48.4% 2.0%
Otis 47.7% 1.6%
Gus 47.5% 5.6%
Bonnie 45.8% 1.6%
Max 43.9% 2.4%
Lola 43.7% 1.2%
Ash 43.6% 0.5%
Carl 43.2% 2.3%
Leon 43.1% 2.7%
Eve 43.0% 1.8%
Mr. P 42.9% 1.0%
Quạ 42.6% 3.9%
Amber 42.1% 1.0%
Meg 42.0% 0.6%
Belle 41.7% 2.3%
Griff 41.6% 1.3%
Spike 41.5% 2.0%
Piper 41.5% 4.9%
Thần Đèn 41.4% 1.5%
Sandy 41.1% 0.5%
Grom 41.0% 0.7%
Poco 40.7% 1.9%
Nani 40.5% 1.5%
Bea 40.5% 3.6%
Emz 40.3% 1.7%
Ruffs 40.2% 0.9%
Brock 40.1% 4.3%
Fang 40.0% 1.4%
Squeak 39.9% 1.4%
Gale 39.7% 1.3%
Bo 39.6% 2.4%
Edgar 39.5% 2.3%
Tara 39.5% 1.1%
Buzz 39.4% 1.1%
Darryl 38.9% 1.2%
Colt 38.9% 3.7%
Pam 38.9% 0.8%
Frank 38.9% 0.5%
Lou 38.7% 0.9%
Colette 38.5% 1.1%
Surge 38.3% 1.9%
Bibi 38.2% 0.8%
Byron 38.2% 2.5%
Mortis 38.0% 2.1%
8-Bit 37.9% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 37.9% 0.5%
Nita 37.9% 1.1%
Rosa 37.8% 0.7%
Stu 37.7% 1.7%
Jessie 37.7% 1.6%
Jacky 37.1% 0.6%
Penny 37.0% 1.3%
Shelly 35.2% 1.4%
Rico 35.1% 1.2%
El Primo 35.0% 0.9%
Dynamike 34.6% 2.0%
Bull 34.1% 0.7%
Tick 33.4% 1.2%
Barley 30.6% 0.9%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Máy arcade pha lê

Máy arcade pha lê

Best Teams

Bull Tara Janet
Tara Sandy Janet
Rosa Sandy Eve
Bo Rosa Ash
Emz Max Ruffs
Thần Đèn Rosa Buzz
Nita Ruffs Lola
Sandy Ash Lola
Sandy Emz Lola
Sandy Max Ruffs
Spike Piper Ruffs
Spike Byron Ash
Byron Ruffs Fang
Tara Sandy Eve
Piper Tara Fang
Sandy Fang Eve

Map Stats

Updated: 3d 15h ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Ash 70.5% 1.8% 0.5%
Tara 67.1% 6.2% 0.7%
Sandy 65.7% 3.3% 0.4%
Griff 65.3% 5.0% 0.9%
Mr. P 65.1% 0.4% 0.0%
Frank 64.8% 0.7% 0.1%
Carl 64.8% 3.9% 0.5%
Surge 64.7% 4.4% 0.6%
Poco 64.4% 5.0% 1.0%
Pam 64.4% 0.8% 0.1%
Bo 64.3% 5.8% 0.7%
Stu 64.2% 1.7% 0.2%
Sam 64.0% 1.8% 0.4%
Penny 63.1% 2.2% 0.2%
Thần Đèn 62.8% 2.5% 0.1%
Rosa 62.5% 1.5% 0.2%
Lola 62.5% 0.6% 0.0%
Jacky 62.3% 0.5% 0.1%
Quạ 62.3% 2.7% 0.1%
Janet 62.2% 1.9% 0.1%
Max 62.1% 1.2% 0.1%
Meg 61.8% 0.2% 0.0%
Nita 61.7% 1.9% 0.2%
Fang 61.7% 1.4% 0.2%
Rico 61.7% 1.2% 0.1%
Piper 61.5% 0.7% 0.1%
Bea 61.3% 1.3% 0.1%
Emz 61.2% 5.6% 1.0%
Ruffs 60.5% 0.6% 0.0%
Bull 60.4% 0.3% 0.0%
Gale 60.3% 2.8% 0.2%
Mortis 60.1% 2.3% 0.3%
Spike 59.9% 2.5% 0.2%
Bonnie 59.7% 1.3% 0.1%
Colette 59.6% 0.4% 0.0%
Bibi 58.3% 0.9% 0.1%
8-Bit 58.3% 0.5% 0.1%
Leon 58.3% 1.9% 0.2%
Jessie 58.0% 2.6% 0.3%
Squeak 56.6% 1.8% 0.1%
Darryl 56.2% 1.1% 0.1%
Gus 55.9% 2.0% 0.1%
Belle 55.6% 0.7% 0.0%
Eve 55.6% 0.2% 0.0%
Otis 55.4% 0.6% 0.1%
Byron 55.4% 0.3% 0.0%
Amber 54.9% 0.6% 0.0%
Buzz 54.3% 1.3% 0.1%
Shelly 54.2% 0.5% 1.5%
Dynamike 53.0% 1.7% 0.1%
Colt 52.4% 1.1% 0.1%
Edgar 52.4% 1.3% 0.1%
Lou 52.1% 0.4% 0.0%
Tick 51.8% 1.1% 0.0%
Brock 51.4% 1.6% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 50.6% 0.2% 0.0%
El Primo 49.7% 0.5% 0.0%
Grom 48.3% 0.4% 0.0%
Nani 43.8% 0.2% 0.0%
Barley 40.2% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bãi biển tuyệt đẹp

Bãi biển tuyệt đẹp

Best Teams

Sandy Bea Surge
Emz Surge Belle
Mortis Bea Emz
Tara Bea Stu
Surge Byron Stu
Tara Bea Surge
Tara Surge Belle
Sandy Surge Ash
Bea Gale Surge
Max Surge Ash
Bo Emz Fang
Sandy Surge Byron
Spike Barley Thần Đèn
Sandy Max Stu
Shelly Tara Max
Spike Sandy Bea

Map Stats

Updated: 1d 23h ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.3% 4.2% 10.4%
Otis 70.1% 1.4% 2.1%
Gus 69.4% 4.4% 2.2%
Bonnie 65.0% 1.0% 1.3%
Jacky 64.0% 1.5% 2.3%
Nita 64.0% 2.2% 3.2%
Janet 63.8% 1.0% 1.0%
Ash 63.5% 1.2% 2.0%
Meg 62.8% 0.6% 0.5%
Eve 61.7% 0.6% 0.3%
Grom 60.8% 0.7% 0.7%
Amber 60.6% 0.6% 0.7%
Lola 60.5% 0.7% 0.6%
Griff 60.0% 2.1% 3.0%
Rosa 59.3% 0.8% 0.9%
Lou 58.7% 0.8% 0.3%
Gale 58.7% 2.4% 1.7%
Poco 58.4% 3.3% 5.3%
Jessie 58.2% 1.5% 1.7%
Fang 58.2% 1.9% 2.4%
Belle 57.9% 0.6% 0.4%
Sandy 57.8% 1.2% 1.1%
Frank 57.7% 2.3% 3.9%
Bea 57.5% 1.6% 1.4%
Darryl 57.5% 1.6% 1.5%
Mr. P 57.4% 0.5% 0.2%
Emz 56.8% 1.7% 1.9%
8-Bit 56.6% 0.5% 0.4%
Spike 56.6% 1.5% 1.2%
Pam 56.6% 0.9% 1.0%
Buzz 56.5% 2.2% 2.4%
Ruffs 56.1% 0.8% 0.4%
Max 56.1% 1.6% 0.8%
El Primo 56.0% 2.4% 2.3%
Tara 56.0% 1.9% 1.6%
Penny 55.7% 1.0% 0.9%
Bibi 55.3% 3.2% 4.0%
Squeak 55.3% 1.2% 1.1%
Surge 55.0% 3.7% 3.5%
Barley 54.8% 1.0% 0.6%
Colette 54.7% 0.9% 0.8%
Quạ 54.5% 1.5% 0.6%
Bull 54.3% 1.4% 1.2%
Shelly 53.4% 1.5% 2.3%
Bo 53.1% 1.4% 1.1%
Leon 52.8% 1.0% 0.7%
Carl 52.2% 1.5% 1.4%
Stu 52.1% 2.4% 1.6%
Rô Bốt Rau Mầm 52.0% 0.6% 0.3%
Thần Đèn 52.0% 0.6% 0.2%
Edgar 51.3% 1.6% 1.6%
Rico 51.3% 1.5% 1.2%
Tick 50.4% 1.5% 0.8%
Nani 49.1% 0.3% 0.2%
Mortis 49.0% 10.2% 9.3%
Colt 48.9% 2.1% 1.4%
Dynamike 48.8% 3.6% 2.4%
Byron 48.7% 0.9% 0.2%
Brock 48.1% 1.2% 0.8%
Piper 46.7% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Chiến lược song song

Chiến lược song song

Best Teams

Jessie Emz Ruffs
Jessie Byron Stu
Spike Byron Ash
Quạ Pam Eve
Quạ Stu Janet
Spike Mortis Ruffs
Jessie Leon Gale
Nita Stu Ash
Barley Stu Janet
Leon Max Gale
Leon Ash Janet
Mortis Pam Byron
Leon Stu Eve
Leon Gale Byron
Spike Jessie Surge
Leon Griff Janet

Map Stats

Updated: 5d 11h ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.9% 4.6% 13.1%
Otis 71.7% 1.7% 2.5%
Gus 71.2% 5.5% 4.7%
Ash 68.4% 1.4% 2.8%
Bonnie 67.0% 1.4% 1.8%
Janet 67.0% 1.5% 1.2%
Nita 66.6% 2.7% 3.5%
Frank 63.1% 1.2% 2.2%
Lola 62.7% 1.1% 1.0%
Leon 62.4% 1.2% 1.3%
Rosa 62.4% 1.1% 1.3%
Meg 62.3% 0.9% 0.9%
Griff 61.8% 2.1% 2.5%
Fang 61.8% 1.4% 1.7%
Bibi 61.4% 2.0% 3.0%
Eve 61.3% 1.3% 0.7%
Colette 61.2% 0.9% 1.0%
Max 60.7% 0.9% 0.7%
Gale 60.5% 2.3% 1.6%
Surge 60.4% 2.4% 2.5%
Bull 60.1% 0.9% 0.9%
Jacky 60.0% 1.2% 1.3%
Sandy 59.8% 0.9% 0.9%
Grom 59.7% 1.2% 0.8%
Ruffs 59.5% 1.1% 0.8%
Amber 59.4% 1.1% 1.2%
Poco 59.2% 4.4% 7.0%
Thần Đèn 59.2% 0.7% 0.2%
Darryl 59.2% 1.3% 1.2%
Carl 59.1% 1.5% 1.2%
Stu 58.5% 1.9% 1.5%
Buzz 57.9% 1.5% 1.6%
Mr. P 57.6% 1.0% 0.5%
Spike 56.9% 1.4% 1.2%
Lou 56.8% 1.3% 0.7%
8-Bit 56.4% 0.9% 0.7%
Penny 56.4% 1.9% 1.7%
Quạ 56.2% 1.3% 0.5%
Mortis 56.0% 1.7% 1.9%
Jessie 55.8% 2.3% 1.8%
Emz 55.7% 2.7% 2.7%
Bea 55.5% 1.1% 0.8%
Belle 55.2% 0.9% 0.6%
Squeak 54.9% 2.2% 1.7%
Pam 54.5% 2.8% 3.1%
El Primo 54.4% 1.1% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 54.0% 1.1% 0.4%
Barley 53.3% 2.6% 1.4%
Tara 53.2% 1.2% 1.0%
Bo 51.8% 2.2% 1.8%
Nani 51.7% 0.6% 0.2%
Edgar 50.6% 1.5% 1.6%
Rico 50.5% 1.1% 0.6%
Shelly 50.5% 0.9% 0.6%
Dynamike 50.0% 2.6% 1.8%
Tick 49.4% 3.4% 1.4%
Brock 48.9% 1.3% 0.6%
Byron 48.7% 2.0% 0.6%
Colt 48.4% 1.0% 0.5%
Piper 44.7% 0.6% 0.2%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sào huyệt

Sào huyệt

Best Teams

Piper Tick Nani
Mortis Piper Bea
Mortis Thần Đèn Fang
Tick Nani Byron
Piper Nani Grom
Mortis Piper Leon
Mortis Bo Tara
Mortis Piper Tick
Mortis Piper Byron
Piper Leon Nani
Piper Byron Grom
Piper Tick Leon
Piper Leon Belle
Tick Leon Nani
Byron Belle Fang
Mortis Piper Nani

Map Stats

Updated: 6d 11h ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.8% 1.2% 3.3%
Gus 72.9% 5.6% 5.5%
Otis 71.2% 1.1% 2.0%
Rosa 67.8% 0.4% 0.3%
Bo 65.8% 3.5% 5.6%
Bonnie 65.4% 1.7% 2.5%
Meg 65.3% 0.4% 0.6%
Ruffs 65.0% 0.7% 0.5%
Janet 64.5% 1.0% 1.2%
Ash 63.8% 0.3% 0.6%
Mr. P 62.9% 1.3% 0.9%
Grom 62.6% 2.6% 3.6%
Eve 62.6% 1.0% 0.7%
Lola 61.6% 0.8% 0.9%
8-Bit 61.6% 0.9% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 61.1% 2.0% 1.7%
Leon 61.1% 2.0% 2.7%
Carl 61.1% 1.6% 1.8%
Fang 61.0% 1.2% 1.7%
Thần Đèn 60.7% 1.7% 1.3%
Penny 60.6% 1.8% 2.2%
Nani 60.2% 2.3% 2.5%
Emz 60.1% 0.9% 0.9%
Jacky 60.1% 0.5% 0.2%
Poco 60.0% 1.4% 2.2%
Max 59.7% 1.4% 1.5%
Squeak 59.2% 1.8% 2.2%
Belle 58.5% 3.2% 3.0%
Bull 58.3% 0.4% 0.1%
Shelly 58.1% 0.5% 0.2%
Pam 57.9% 0.5% 0.7%
Jessie 56.5% 1.2% 1.1%
Nita 56.5% 0.6% 0.5%
Griff 56.3% 1.0% 1.3%
Byron 56.0% 3.4% 1.9%
Darryl 55.9% 0.6% 0.4%
Lou 55.7% 0.6% 0.2%
Amber 55.6% 0.6% 0.8%
Sandy 55.6% 0.3% 0.4%
Mortis 55.6% 3.8% 6.2%
Piper 55.5% 7.6% 6.3%
El Primo 54.9% 0.5% 0.2%
Colette 54.9% 0.7% 0.6%
Tick 54.3% 8.0% 4.6%
Buzz 54.2% 0.5% 0.6%
Stu 54.0% 1.6% 1.4%
Rico 54.0% 1.0% 0.6%
Brock 53.8% 6.0% 5.2%
Colt 53.5% 2.6% 2.3%
Quạ 53.5% 1.8% 1.1%
Tara 53.3% 0.4% 0.3%
Dynamike 53.0% 3.1% 2.7%
Spike 52.9% 1.3% 1.2%
Surge 52.3% 0.9% 1.0%
Bea 52.3% 3.2% 2.3%
Gale 50.1% 0.5% 0.4%
Barley 49.6% 1.0% 0.4%
Frank 49.0% 0.2% 0.3%
Bibi 47.2% 0.3% 0.4%
Edgar 44.7% 0.8% 0.8%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Chốt cuối

Chốt cuối

Map Stats

Updated: 35d 17h ago

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mr. P 61.9% 0.9%
Tick 53.2% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 52.8% 0.3%
Tara 51.3% 1.9%
Squeak 49.2% 0.5%
Jacky 49.0% 0.6%
Otis 48.7% 0.5%
Bo 48.2% 3.1%
Grom 47.4% 0.3%
Meg 47.0% 0.5%
Janet 46.6% 0.6%
Penny 46.0% 1.5%
Thần Đèn 45.4% 0.3%
Mortis 45.2% 0.6%
Brock 44.9% 1.2%
Eve 43.1% 0.5%
Poco 42.5% 0.9%
Bonnie 42.5% 0.5%
Piper 42.2% 0.3%
Barley 42.1% 0.6%
Rosa 40.7% 0.7%
Byron 40.1% 0.6%
El Primo 38.7% 2.0%
Stu 38.7% 0.5%
Rico 37.9% 1.2%
Carl 37.9% 0.8%
Darryl 37.8% 1.2%
Shelly 37.6% 2.0%
Lou 37.5% 1.5%
Frank 37.1% 1.8%
Dynamike 36.7% 1.2%
Surge 35.3% 1.2%
Amber 35.3% 0.9%
Buzz 35.2% 0.7%
Colette 34.9% 0.5%
Emz 34.7% 1.3%
Gale 34.6% 1.9%
Belle 33.9% 0.5%
Ruffs 33.1% 1.0%
Ash 31.9% 0.7%
Nita 31.6% 3.7%
Sandy 31.4% 0.3%
Bull 31.2% 1.2%
Bea 31.2% 0.8%
Nani 31.0% 0.5%
Fang 30.8% 0.8%
Quạ 30.5% 0.7%
Edgar 30.4% 5.6%
Lola 29.8% 1.3%
Jessie 29.0% 12.1%
Bibi 27.8% 1.5%
Max 27.2% 1.0%
Pam 26.3% 8.1%
Leon 26.0% 0.9%
Colt 25.3% 7.3%
8-Bit 24.4% 12.5%
Spike 24.4% 1.3%
Griff 23.7% 2.5%

🏆 Trophy Progression

Keep up with your progression easily. We track progression for millions.
We track progression for millions of players in the game. Keep up with your progression easily.

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

📈 Map Stats

Cần thống kê nhanh về một bản đồ nào đó?
Chọn bản đồ ở đây để có được số liệu thông kê gần nhất!

Search

Best Teams

We moved the teams section!
Click the Info - Open Stats button button on a map to check teams & stats! Try it!