🏆 Profile History

Keep up with your progression easily. We track progression for millions.
We track progression for millions of players in the game. Keep up with your progression easily.

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

Sự kiện sắp tới6912

Ever wondered which maps are coming next?

Predicted Bắt đầu trong 2d 12h 48m Danger Zone | Bản đồ trên Brawlify
Chúng tôi chưa có dữ liệu bây giờ..
Chúng tôi thường cần ít nhất gần một tiếng.

Best Brawlers

Check which brawlers are popular this week compared to the last week!

Data from 1,490,024,130 battles this week compared to 1,765,655,650 previous week.

Spike

Spike

Win
40.2%
-0.5%
Usage
#3
-0.3%
Star
5.1%
-0.5%
Shelly

Shelly

Win
40%
0%
Usage
#11
-0.1%
Star
1.5%
+0.1%
Doug

Doug

Win
39.3%
-0.8%
Usage
#52
-0.1%
Star
0.8%
0%
Colt

Colt

Win
39%
-1%
Usage
#1
-0.1%
Star
6.6%
-0.4%
Jessie

Jessie

Win
38.4%
-0.1%
Usage
#12
0%
Star
3.7%
+0.1%
Rico

Rico

Win
38.1%
-0.6%
Usage
#14
+0.1%
Star
3.7%
+0.1%
El Primo

El Primo

Win
38.1%
+0.4%
Usage
#17
+0.2%
Star
1.2%
+0.2%
Dynamike

Dynamike

Win
38%
-0.4%
Usage
#2
-0.3%
Star
6.4%
-0.5%
Darryl

Darryl

Win
37.9%
-0.2%
Usage
#38
0%
Star
0.4%
0%
Crow

Crow

Win
37.6%
-0.4%
Usage
#8
+0.1%
Star
2.1%
0%
Brock

Brock

Win
37.5%
-0.5%
Usage
#10
0%
Star
2.9%
-0.3%
Cordelius

Cordelius

Win
37.4%
+0.2%
Usage
#20
+0.1%
Star
1.3%
0%
Buzz

Buzz

Win
37.2%
+1%
Usage
#15
+0.6%
Star
1.5%
+0.5%
Leon

Leon

Win
37.1%
-0.1%
Usage
#9
-0.1%
Star
2.1%
0%
Kit

Kit

Win
37.1%
+0.3%
Usage
#35
0%
Star
0.2%
0%
Piper

Piper

Win
36.8%
-0.5%
Usage
#4
-0.2%
Star
5.1%
-0.4%
Melodie

Melodie

Win
36.8%
-1.5%
Usage
#7
-0.6%
Star
3.3%
-0.5%
Mortis

Mortis

Win
36.8%
-0.2%
Usage
#6
+0.9%
Star
2.5%
+0.7%
Bo

Bo

Win
36.8%
0%
Usage
#18
0%
Star
2.3%
+0.1%
Frank

Frank

Win
36.8%
+0.1%
Usage
#39
0%
Star
0.7%
-0.1%
Nita

Nita

Win
36.4%
-0.1%
Usage
#25
0%
Star
1.3%
+0.1%
Tara

Tara

Win
36.3%
-0.1%
Usage
#33
0%
Star
0.8%
0%
Bull

Bull

Win
36.2%
-1%
Usage
#28
-0.1%
Star
0.7%
0%
Surge

Surge

Win
36.1%
+0.6%
Usage
#19
+0.1%
Star
2%
+0.2%
Meg

Meg

Win
36.1%
+1%
Usage
#66
0%
Star
0.3%
+0.1%
Buster

Buster

Win
36.1%
+0.5%
Usage
#76
0%
Star
0.3%
0%
Bibi

Bibi

Win
36%
+0.3%
Usage
#16
0%
Star
2%
0%
8-Bit

8-Bit

Win
35.3%
+0.2%
Usage
#40
0%
Star
0.6%
0%
Sandy

Sandy

Win
35.3%
-0.2%
Usage
#60
0%
Star
0.5%
+0.1%
Gene

Gene

Win
35.2%
+0.6%
Usage
#54
+0.1%
Star
0.4%
+0.1%
Chester

Chester

Win
35.1%
0%
Usage
#58
-0.1%
Star
0.6%
-0.1%
Ash

Ash

Win
35.1%
+0.2%
Usage
#73
0%
Star
0.2%
0%
Penny

Penny

Win
34.9%
+0.1%
Usage
#43
0%
Star
0.7%
+0.1%
Gale

Gale

Win
34.6%
0%
Usage
#56
0%
Star
0.4%
0%
Max

Max

Win
34.5%
0%
Usage
#45
0%
Star
0.3%
0%
Mr. P

Mr. P

Win
34.4%
+0.3%
Usage
#65
0%
Star
0.4%
0%
Amber

Amber

Win
34.3%
+0.2%
Usage
#46
+0.1%
Star
0.9%
+0.1%
Sam

Sam

Win
34.2%
+0.4%
Usage
#69
0%
Star
0.3%
+0.1%
Otis

Otis

Win
34.1%
-0.1%
Usage
#75
0%
Star
0.3%
0%
Nani

Nani

Win
34%
-0.1%
Usage
#23
0%
Star
1.7%
-0.1%
Pearl

Pearl

Win
34%
+0.2%
Usage
#53
0%
Star
0.7%
0%
Edgar

Edgar

Win
33.9%
+0.4%
Usage
#5
-0.3%
Star
3.8%
-0.5%
Emz

Emz

Win
33.9%
0%
Usage
#21
-0.1%
Star
1.6%
0%
Carl

Carl

Win
33.9%
+0.4%
Usage
#44
+0.1%
Star
0.7%
+0.1%
Tick

Tick

Win
33.8%
-0.1%
Usage
#31
0%
Star
1.2%
0%
Mico

Mico

Win
33.8%
+0.6%
Usage
#27
+0.1%
Star
0.8%
+0.1%
Poco

Poco

Win
33.5%
+0.5%
Usage
#22
+0.1%
Star
1.3%
+0.2%
Jacky

Jacky

Win
33.5%
+0.1%
Usage
#29
0%
Star
1.2%
+0.1%
Sprout

Sprout

Win
33.5%
+0.1%
Usage
#61
0%
Star
0.5%
0%
Bonnie

Bonnie

Win
33.5%
+0.3%
Usage
#68
0%
Star
0.4%
0%
Pam

Pam

Win
33.4%
+1.5%
Usage
#59
+0.1%
Star
0.2%
0%
Janet

Janet

Win
33.4%
+0.4%
Usage
#78
0%
Star
0.1%
0%
Colette

Colette

Win
33.1%
-0.3%
Usage
#30
-0.1%
Star
0.9%
-0.1%
Bea

Bea

Win
33.1%
+0.3%
Usage
#41
0%
Star
0.8%
+0.1%
Rosa

Rosa

Win
33.1%
+0.2%
Usage
#55
0%
Star
0.4%
+0.1%
R-T

R-T

Win
33%
-0.1%
Usage
#77
0%
Star
0.2%
0%
Gray

Gray

Win
32.9%
+0.2%
Usage
#50
+0.1%
Star
0.5%
0%
Lola

Lola

Win
32.9%
+0.1%
Usage
#67
0%
Star
0.3%
0%
Maisie

Maisie

Win
32.8%
0%
Usage
#51
-0.1%
Star
0.7%
0%
Byron

Byron

Win
32.8%
+0.2%
Usage
#47
+0.1%
Star
0.6%
+0.1%
Angelo

Angelo

Win
32.7%
-0.1%
Usage
#24
-0.1%
Star
1.9%
-0.1%
Griff

Griff

Win
32.7%
+0.3%
Usage
#49
0%
Star
0.9%
+0.1%
Lou

Lou

Win
32.7%
-0.9%
Usage
#62
0%
Star
0.2%
0%
Ruffs

Ruffs

Win
32.7%
-0.2%
Usage
#72
+0.1%
Star
0.2%
0%
Chuck

Chuck

Win
32.6%
+0.1%
Usage
#64
0%
Star
0.5%
-0.1%
Eve

Eve

Win
32.6%
+0.1%
Usage
#74
0%
Star
0.2%
0%
Squeak

Squeak

Win
32.4%
0%
Usage
#57
0%
Star
0.6%
0%
Belle

Belle

Win
32.3%
+0.1%
Usage
#32
+0.1%
Star
1%
0%
Willow

Willow

Win
32.3%
+0.1%
Usage
#70
0%
Star
0.2%
0%
Fang

Fang

Win
32.2%
+0.3%
Usage
#13
-0.1%
Star
3.5%
+0.1%
Stu

Stu

Win
32.2%
+0.2%
Usage
#26
0%
Star
0.8%
0%
Hank

Hank

Win
32.2%
+0.5%
Usage
#71
+0.1%
Star
0.2%
0%
Charlie

Charlie

Win
32%
-0.2%
Usage
#42
0%
Star
0.6%
0%
Mandy

Mandy

Win
31.9%
-1.1%
Usage
#34
-0.1%
Star
1.2%
0%
Grom

Grom

Win
31.4%
-0.3%
Usage
#48
0%
Star
1.2%
-0.1%
Gus

Gus

Win
30.1%
+0.2%
Usage
#63
0%
Star
0.3%
0%
Barley

Barley

Win
29.5%
+0.5%
Usage
#37
0%
Star
0.5%
0%
Larry & Lawrie

Larry & Lawrie

Win
29.4%
+0.1%
Usage
#36
-0.1%
Star
0.9%
-0.1%

📈 Map Stats

Cần thống kê nhanh về một bản đồ nào đó?
Chọn bản đồ ở đây để có được số liệu thông kê gần nhất!

Search

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game