Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Hồ sơ

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

Câu lạc bộ

#

Start from your main screen and click the Social icon on the left. Then at the top you just have to click the Club icon.

Brawl Stars Club Tag

No tag? Find it.

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify