3 vs 3

Ném bóng vào rổ của đội đối phương. Ném vào từ vị trí ở gần rổ thì được 2 điểm, từ phía sau vạch kẻ thì được 3 điểm. Trận đấu kết thúc khi có một đội đạt được 5 điểm, hoặc khi hết thời gian.

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify