Chiến đấu và đoạt Cúp

Chiến đấu với kẻ địch và những người chơi khác để đoạt lấy Cúp, tiến về khu vực có lối thoát và nhận phần thưởng!

Các lối thoát sẽ mở ra khi chỉ còn một nửa số người chơi sống sót, hoặc khi sắp hết giờ. Thu thập các Khối sức mạnh để tăng cường lượng máu và sát thương tấn công.

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game