3 vs 3

Thu thập Ngọc xuất hiện trong Mỏ Ngọc ở chính giữa bản đồ. Hoặc bạn có thể cướp từ đối thủ bị hạ gục! Giữ mười viên Ngọc trong khoảng thời gian đếm ngược để giành chiến thắng!

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game