3 vs 3

Độc chiếm tất cả các vùng Cấm Địa để giành chiến thắng!

Chiếm giữ mỗi điểm bằng cách đứng trong vùng Cấm Địa. Đội đầu tiên hoàn toàn chiếm giữ được tất cả các điểm trên bản đồ sẽ giành chiến thắng! Cả hai đội có thể đánh chiếm các vùng Cấm Địa cùng lúc nên hãy đảm bảo đội đối thủ không thể tiến vào. Nếu hết giờ, đội nào có tỷ số chiếm giữ vùng Cấm Địa cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game