3 vs 3

Đẩy xe goòng của đội mình bằng cách đứng gần chiếc xe. Đội nào đẩy xe goòng của mình đến đích trước sẽ chiến thắng! Xe goòng của đội đối thủ cũng sẽ di chuyển chậm lại khi bạn đứng gần nó. Khi hết thời gian, đội nào đẩy xe goòng đi được xa nhất sẽ chiến thắng!

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify