3 vs 3

Bạn sẽ ghi điểm khi quả bóng tiếp đất ở phần sân của đối thủ. Đội nào đạt 2 điểm trước sẽ chiến thắng! Quả bóng ở trên không càng lâu thì nó sẽ bay ngày càng nhanh hơn!

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify