Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 784d 7h ago
Ý tưởng bởi
Kiểm soát tuyệt đối

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 74.7% 5.2%
Poco 61.5% 4.1%
Griff 60.0% 4.1%
Gale 59.0% 3.3%
Bo 56.8% 3.0%
Emz 57.6% 2.8%
Tick 50.2% 2.6%
Penny 57.0% 2.5%
Squeak 51.9% 2.5%
Bea 57.1% 2.3%
Stu 57.5% 2.2%
Pam 56.1% 2.2%
Otis 62.9% 2.1%
Gus 60.4% 2.1%
Quạ 57.4% 2.1%
Tara 56.4% 2.1%
Lou 54.8% 2.1%
Surge 57.3% 2.0%
Sam 66.7% 1.9%
Jessie 56.6% 1.9%
Spike 54.7% 1.9%
Mortis 50.8% 1.9%
Dynamike 47.3% 1.9%
Janet 56.9% 1.7%
Amber 56.6% 1.7%
Carl 54.9% 1.7%
Rico 49.8% 1.7%
Barley 53.7% 1.5%
Sandy 58.1% 1.4%
Lola 55.7% 1.4%
Belle 52.4% 1.4%
Byron 42.8% 1.4%
Brock 42.6% 1.4%
Nita 64.7% 1.3%
Ash 63.2% 1.2%
Frank 60.0% 1.2%
Bonnie 58.7% 1.2%
Bibi 57.4% 1.2%
Fang 55.2% 1.2%
Max 54.4% 1.2%
Rô Bốt Rau Mầm 46.2% 1.2%
Meg 60.8% 1.1%
Leon 56.7% 1.1%
Buzz 53.1% 1.1%
Grom 52.1% 1.1%
Eve 58.0% 1.0%
Colette 53.8% 1.0%
Edgar 51.1% 1.0%
Ruffs 54.7% 0.9%
Colt 46.2% 0.9%
Piper 42.6% 0.8%
Jacky 58.4% 0.7%
Darryl 55.2% 0.7%
El Primo 54.7% 0.7%
8-Bit 53.3% 0.7%
Rosa 58.0% 0.6%
Mr. P 52.4% 0.6%
Thần Đèn 45.3% 0.6%
Shelly 51.5% 0.5%
Bull 55.2% 0.4%
Nani 44.8% 0.4%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify