Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 1099d 3h ago
Ý tưởng bởi
Vượt mốc đỉnh điểm

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 63.4% 4.7%
Bo 41.1% 3.2%
Brock 42.4% 3.1%
Dynamike 37.4% 3.1%
Gus 57.7% 3.0%
Sam 57.5% 2.6%
Buzz 42.7% 2.6%
Edgar 37.0% 2.6%
Otis 57.9% 2.5%
Quạ 42.8% 2.5%
Leon 43.5% 2.4%
Mortis 34.8% 2.4%
Piper 41.5% 2.2%
Surge 38.7% 2.2%
Colt 38.0% 2.2%
Janet 53.9% 2.0%
Max 45.9% 2.0%
Tara 41.0% 2.0%
Eve 49.3% 1.9%
Spike 42.8% 1.9%
Stu 42.7% 1.9%
Bea 41.5% 1.9%
Shelly 35.9% 1.9%
Byron 40.1% 1.8%
Carl 44.6% 1.7%
Thần Đèn 43.3% 1.7%
Fang 45.6% 1.6%
Tick 39.6% 1.6%
Bonnie 54.5% 1.5%
Squeak 45.4% 1.5%
Griff 41.1% 1.5%
Emz 40.9% 1.5%
Belle 45.3% 1.4%
Rico 39.5% 1.4%
Grom 49.0% 1.3%
Gale 38.9% 1.3%
Bibi 36.3% 1.3%
Lola 49.4% 1.1%
Amber 45.9% 1.1%
Ruffs 45.1% 1.1%
Colette 41.5% 1.1%
Poco 36.1% 1.1%
Mr. P 45.6% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 44.6% 1.0%
Nani 41.6% 1.0%
Bull 38.4% 1.0%
Meg 51.1% 0.9%
Lou 44.5% 0.9%
Jacky 42.9% 0.9%
Barley 41.9% 0.9%
Penny 40.8% 0.9%
Jessie 39.4% 0.9%
Darryl 39.0% 0.9%
Nita 39.0% 0.9%
El Primo 31.2% 0.9%
Ash 46.9% 0.8%
Sandy 46.0% 0.8%
Rosa 40.8% 0.8%
Pam 35.2% 0.8%
Frank 33.7% 0.8%
8-Bit 40.2% 0.6%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify