Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: ???
Cánh đồng pha lê

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Tick 59.7% 6.1%
Brock 57.1% 5.3%
Piper 55.7% 5.3%
Mortis 53.6% 4.2%
Dynamike 55.7% 2.9%
Belle 57.4% 2.8%
Bo 59.4% 2.7%
Bea 53.3% 2.7%
Colt 53.0% 2.6%
Buster 73.3% 2.5%
Thần Đèn 56.6% 2.5%
Gus 62.0% 2.3%
Rico 59.7% 2.2%
Grom 63.0% 2.1%
Rô Bốt Rau Mầm 56.9% 2.0%
Byron 51.9% 2.0%
Penny 60.1% 1.9%
Carl 59.7% 1.9%
Squeak 58.6% 1.9%
Leon 57.7% 1.9%
Surge 55.8% 1.9%
Spike 55.4% 1.9%
Griff 57.1% 1.8%
Otis 62.9% 1.7%
Eve 61.9% 1.7%
Nani 58.1% 1.7%
Bonnie 60.1% 1.6%
Quạ 55.7% 1.6%
Fang 56.3% 1.5%
Max 55.1% 1.5%
Stu 53.5% 1.5%
Mr. P 62.4% 1.4%
Janet 60.1% 1.4%
Sam 62.4% 1.2%
Barley 61.3% 1.2%
Poco 56.2% 1.2%
Tara 55.8% 1.2%
Edgar 48.6% 1.2%
Buzz 52.7% 1.1%
Bibi 54.3% 1.0%
Gale 53.0% 1.0%
Emz 54.3% 0.9%
Lola 57.1% 0.8%
Jessie 54.5% 0.8%
Ruffs 57.6% 0.7%
Colette 51.4% 0.7%
Ash 59.8% 0.6%
Amber 55.9% 0.6%
8-Bit 55.1% 0.6%
Pam 54.2% 0.6%
Shelly 53.7% 0.6%
Darryl 53.0% 0.6%
Meg 57.4% 0.5%
Nita 56.9% 0.5%
Sandy 56.7% 0.5%
Frank 55.9% 0.5%
El Primo 52.9% 0.5%
Lou 51.1% 0.5%
Jacky 57.0% 0.4%
Rosa 54.5% 0.4%
Bull 52.1% 0.3%
× Cánh đồng pha lê

Cánh đồng pha lê

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify