Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 103d ago
Ý tưởng bởi
Tảng đá lang thang

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 63.0% 4.0%
Bo 41.1% 3.3%
Dynamike 37.2% 3.2%
Brock 42.3% 3.1%
Gus 57.1% 3.0%
Buzz 42.0% 2.7%
Edgar 36.2% 2.7%
Quạ 42.3% 2.6%
Sam 56.3% 2.5%
Otis 57.2% 2.4%
Leon 43.2% 2.4%
Mortis 33.9% 2.4%
Piper 41.6% 2.3%
Colt 37.9% 2.3%
Surge 38.2% 2.2%
Janet 53.1% 2.0%
Max 45.7% 2.0%
Tara 40.4% 2.0%
Shelly 35.1% 2.0%
Eve 47.4% 1.9%
Stu 42.5% 1.9%
Spike 42.2% 1.9%
Bea 41.3% 1.9%
Byron 39.3% 1.8%
Tick 38.7% 1.8%
Carl 44.4% 1.7%
Thần Đèn 42.9% 1.7%
Fang 44.6% 1.6%
Bonnie 53.8% 1.5%
Belle 44.9% 1.5%
Squeak 44.6% 1.5%
Emz 40.5% 1.5%
Griff 39.9% 1.5%
Rico 39.3% 1.5%
Grom 48.1% 1.3%
Gale 37.9% 1.3%
Bibi 35.6% 1.3%
Lola 48.5% 1.1%
Amber 45.0% 1.1%
Ruffs 44.3% 1.1%
Colette 40.7% 1.1%
Poco 35.4% 1.1%
Mr. P 45.1% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 44.2% 1.0%
Nani 41.0% 1.0%
Penny 40.5% 1.0%
Bull 38.1% 1.0%
Meg 50.2% 0.9%
Jacky 42.2% 0.9%
Barley 41.5% 0.9%
Jessie 39.0% 0.9%
Nita 38.4% 0.9%
El Primo 30.0% 0.9%
Ash 45.6% 0.8%
Lou 43.6% 0.8%
Rosa 40.6% 0.8%
Darryl 37.9% 0.8%
Pam 34.2% 0.8%
Frank 32.7% 0.8%
Sandy 45.0% 0.7%
8-Bit 39.8% 0.6%
× Tảng đá lang thang

Tảng đá lang thang

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify