Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 232d 6h ago
Ý tưởng bởi
Cướp

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Colt 57.6% 6.3%
Nita 64.8% 5.1%
Jessie 57.3% 5.1%
Brock 54.2% 4.8%
Griff 61.8% 3.9%
Colette 58.1% 3.4%
Spike 56.5% 2.8%
Dynamike 52.2% 2.8%
Rico 51.1% 2.5%
Emz 60.2% 2.4%
Bull 59.9% 2.4%
Darryl 60.7% 2.3%
8-Bit 57.9% 2.3%
Bibi 59.9% 2.2%
Penny 53.8% 2.2%
Carl 56.0% 2.1%
Barley 54.2% 2.1%
Buster 70.9% 2.0%
Tara 59.6% 2.0%
Edgar 55.5% 2.0%
Lola 56.4% 1.9%
Belle 53.2% 1.8%
Amber 55.5% 1.7%
El Primo 55.0% 1.7%
Bo 53.2% 1.7%
Piper 48.9% 1.6%
Sam 66.2% 1.5%
Otis 62.2% 1.5%
Eve 59.4% 1.4%
Bonnie 57.7% 1.4%
Squeak 49.6% 1.4%
Buzz 57.5% 1.3%
Bea 53.8% 1.3%
Max 54.1% 1.2%
Gus 52.6% 1.0%
Byron 41.4% 1.0%
Grom 51.3% 0.9%
Surge 49.4% 0.9%
Pam 48.7% 0.9%
Poco 43.5% 0.9%
Frank 57.0% 0.8%
Janet 53.9% 0.8%
Gale 51.0% 0.8%
Nani 48.9% 0.8%
Tick 39.4% 0.8%
Meg 55.7% 0.7%
Fang 52.1% 0.7%
Ruffs 51.5% 0.7%
Quạ 51.2% 0.7%
Stu 48.7% 0.7%
Leon 50.7% 0.6%
Mr. P 55.4% 0.5%
Ash 53.7% 0.5%
Lou 48.0% 0.5%
Shelly 45.4% 0.5%
Rô Bốt Rau Mầm 42.9% 0.5%
Mortis 37.3% 0.5%
Rosa 52.9% 0.4%
Jacky 50.3% 0.3%
Sandy 46.9% 0.2%
Thần Đèn 36.1% 0.2%
× Cướp

Cướp

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify