Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 544d 4h ago
Ý tưởng bởi
Thác nước bỏ hoang

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 68.5% 4.7%
Buzz 47.2% 4.7%
Mortis 42.8% 4.3%
Edgar 40.3% 3.8%
Sam 64.6% 3.2%
Shelly 44.9% 3.1%
Surge 44.5% 3.1%
El Primo 46.3% 2.8%
Otis 63.4% 2.7%
Leon 50.7% 2.7%
Dynamike 37.2% 2.7%
Max 51.6% 2.6%
Gus 63.1% 2.3%
Quạ 48.2% 2.1%
Stu 48.1% 2.1%
Tara 45.5% 2.1%
Bibi 43.5% 2.1%
Colt 42.4% 2.1%
Gale 48.7% 2.0%
Janet 57.2% 1.9%
Fang 53.6% 1.9%
Eve 52.9% 1.9%
Brock 44.4% 1.9%
Griff 49.4% 1.6%
Spike 48.8% 1.6%
Carl 48.5% 1.6%
Bo 45.5% 1.6%
Piper 45.6% 1.5%
Colette 50.4% 1.4%
Bull 48.7% 1.4%
Bonnie 62.2% 1.3%
Darryl 49.4% 1.3%
Bea 47.5% 1.3%
Thần Đèn 51.2% 1.2%
Rico 46.5% 1.2%
Frank 43.5% 1.2%
Lola 56.6% 1.0%
Squeak 50.2% 1.0%
Nani 47.4% 1.0%
Emz 46.0% 1.0%
Ash 55.2% 0.9%
Amber 52.0% 0.9%
Belle 49.1% 0.9%
Nita 48.0% 0.9%
Byron 46.7% 0.9%
Jacky 44.4% 0.9%
Lou 52.7% 0.8%
Meg 55.4% 0.7%
Ruffs 50.3% 0.7%
Grom 49.9% 0.7%
Pam 49.7% 0.7%
Rosa 47.9% 0.7%
Poco 45.4% 0.7%
Sandy 54.0% 0.6%
8-Bit 50.9% 0.6%
Mr. P 48.8% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 48.5% 0.6%
Penny 46.1% 0.6%
Barley 45.6% 0.6%
Tick 37.5% 0.6%
Jessie 44.0% 0.5%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify