Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 819d 18h ago
Ý tưởng bởi
Đấu trường ngân hà

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 47.3% 10.5%
Buster 75.4% 5.0%
Surge 53.1% 3.0%
Dynamike 46.3% 3.0%
Bibi 54.1% 2.7%
Sam 68.4% 2.6%
Griff 58.6% 2.6%
Stu 50.7% 2.6%
Colt 48.1% 2.6%
Gale 56.6% 2.3%
Otis 66.1% 2.2%
Tara 55.7% 2.2%
Buzz 54.1% 2.2%
Gus 62.9% 2.0%
Frank 57.5% 2.0%
Bea 54.6% 2.0%
Rico 49.6% 2.0%
Poco 56.3% 1.9%
Fang 56.0% 1.9%
El Primo 54.3% 1.9%
Max 54.1% 1.8%
Quạ 54.9% 1.7%
Nita 61.8% 1.6%
Emz 56.6% 1.6%
Spike 53.1% 1.6%
Brock 46.7% 1.6%
Carl 51.4% 1.4%
Ash 61.4% 1.3%
Shelly 53.2% 1.3%
Squeak 52.7% 1.3%
Tick 48.8% 1.3%
Jacky 62.5% 1.2%
Janet 60.0% 1.2%
Darryl 55.4% 1.2%
Bull 53.9% 1.2%
Colette 53.2% 1.2%
Leon 53.1% 1.2%
Bo 51.4% 1.2%
Edgar 50.0% 1.2%
Sandy 58.8% 1.1%
Bonnie 61.0% 1.0%
Lou 56.8% 0.9%
Jessie 55.3% 0.9%
Byron 45.2% 0.9%
Meg 59.7% 0.8%
Rosa 59.2% 0.8%
Lola 58.1% 0.8%
Amber 56.2% 0.8%
Grom 55.7% 0.8%
Penny 54.0% 0.8%
Ruffs 53.9% 0.8%
Thần Đèn 48.6% 0.8%
Piper 44.7% 0.8%
Pam 55.3% 0.7%
Belle 52.3% 0.7%
Eve 60.5% 0.6%
Barley 50.2% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 47.9% 0.6%
8-Bit 54.8% 0.4%
Mr. P 54.3% 0.4%
Nani 47.1% 0.4%
× Đấu trường ngân hà

Đấu trường ngân hà

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify