Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 110d 12h ago
Ý tưởng bởi
Mê cung rực cháy

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buzz 47.0% 4.8%
Mortis 42.3% 4.3%
Buster 69.3% 4.0%
Edgar 40.7% 3.8%
Shelly 45.4% 3.3%
Sam 64.0% 3.2%
Surge 44.1% 3.2%
El Primo 46.8% 2.9%
Leon 50.2% 2.7%
Dynamike 37.4% 2.7%
Otis 62.7% 2.6%
Max 51.3% 2.5%
Gus 62.2% 2.3%
Quạ 47.6% 2.2%
Bibi 43.7% 2.2%
Stu 47.6% 2.1%
Tara 45.1% 2.1%
Colt 42.1% 2.1%
Gale 48.5% 2.0%
Janet 56.5% 1.9%
Fang 52.7% 1.9%
Brock 44.1% 1.9%
Eve 53.1% 1.8%
Bo 45.5% 1.8%
Griff 48.8% 1.6%
Carl 48.2% 1.6%
Colette 49.7% 1.5%
Bull 49.0% 1.5%
Spike 48.2% 1.5%
Piper 44.9% 1.5%
Bonnie 61.0% 1.3%
Bea 46.9% 1.3%
Thần Đèn 50.3% 1.2%
Rico 46.9% 1.2%
Frank 43.5% 1.2%
Darryl 48.4% 1.1%
Lola 55.6% 1.0%
Squeak 49.3% 1.0%
Emz 45.6% 1.0%
Jacky 45.3% 1.0%
Ash 54.3% 0.9%
Amber 50.9% 0.9%
Belle 48.1% 0.9%
Nita 47.6% 0.9%
Nani 46.9% 0.9%
Byron 44.9% 0.9%
Lou 52.1% 0.8%
Meg 54.2% 0.7%
Ruffs 49.4% 0.7%
Grom 49.0% 0.7%
Pam 48.6% 0.7%
Rosa 47.8% 0.7%
Penny 45.8% 0.7%
Poco 44.7% 0.7%
Sandy 52.8% 0.6%
8-Bit 50.5% 0.6%
Mr. P 47.7% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 47.6% 0.6%
Barley 45.5% 0.6%
Tick 37.7% 0.6%
Jessie 43.5% 0.5%
× Mê cung rực cháy

Mê cung rực cháy

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify