Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 97d 19h ago
Ý tưởng bởi
Thế trận không cân bằng

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Griff 60.6% 4.3%
Poco 61.8% 4.2%
Buster 75.6% 4.0%
Gale 59.2% 3.6%
Bo 57.0% 3.1%
Emz 58.0% 2.7%
Penny 57.2% 2.6%
Tick 50.6% 2.6%
Squeak 51.7% 2.5%
Bea 57.6% 2.4%
Stu 58.5% 2.3%
Quạ 57.7% 2.2%
Pam 56.1% 2.2%
Lou 54.7% 2.2%
Gus 60.9% 2.1%
Surge 57.8% 2.1%
Tara 56.6% 2.1%
Otis 63.0% 2.0%
Spike 54.6% 2.0%
Mortis 51.6% 2.0%
Jessie 56.6% 1.9%
Dynamike 47.4% 1.9%
Rico 50.3% 1.8%
Sam 66.5% 1.7%
Janet 56.9% 1.7%
Amber 56.7% 1.7%
Carl 55.2% 1.7%
Sandy 57.8% 1.5%
Belle 52.5% 1.5%
Lola 55.7% 1.4%
Barley 53.8% 1.4%
Byron 42.9% 1.4%
Brock 42.8% 1.4%
Nita 64.5% 1.3%
Frank 59.5% 1.2%
Bonnie 58.6% 1.2%
Bibi 58.0% 1.2%
Leon 57.2% 1.2%
Fang 55.1% 1.2%
Max 55.0% 1.2%
Colette 54.5% 1.2%
Ash 62.9% 1.1%
Meg 60.9% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 45.9% 1.1%
Eve 57.2% 1.0%
Buzz 53.1% 1.0%
Grom 51.7% 1.0%
Edgar 51.1% 0.9%
Colt 46.0% 0.9%
El Primo 55.4% 0.8%
Ruffs 54.5% 0.8%
Piper 43.0% 0.8%
Jacky 58.3% 0.7%
Darryl 55.2% 0.7%
8-Bit 53.4% 0.7%
Rosa 58.2% 0.6%
Shelly 54.2% 0.6%
Mr. P 52.3% 0.6%
Thần Đèn 45.0% 0.6%
Bull 54.2% 0.4%
Nani 45.1% 0.4%
× Thế trận không cân bằng

Thế trận không cân bằng

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify