Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: ???
Ý tưởng bởi
Dòng sông cuồn cuộn

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 62.8% 3.8%
Bo 40.9% 3.4%
Dynamike 36.7% 3.2%
Brock 42.0% 3.1%
Gus 56.4% 3.0%
Buzz 41.6% 2.7%
Edgar 35.6% 2.7%
Quạ 41.9% 2.6%
Sam 55.4% 2.5%
Otis 56.5% 2.4%
Leon 42.9% 2.4%
Colt 37.6% 2.3%
Mortis 33.3% 2.3%
Piper 41.3% 2.2%
Surge 37.7% 2.2%
Janet 52.3% 2.0%
Tara 39.9% 2.0%
Shelly 34.8% 2.0%
Max 45.4% 1.9%
Stu 42.1% 1.9%
Spike 41.7% 1.9%
Eve 46.6% 1.8%
Bea 40.9% 1.8%
Byron 38.4% 1.8%
Tick 38.4% 1.8%
Carl 44.1% 1.7%
Thần Đèn 42.6% 1.7%
Fang 43.8% 1.6%
Griff 39.2% 1.6%
Bonnie 53.0% 1.5%
Squeak 43.9% 1.5%
Emz 40.1% 1.5%
Rico 38.8% 1.5%
Belle 44.5% 1.4%
Grom 47.5% 1.3%
Gale 37.2% 1.3%
Bibi 35.0% 1.3%
Lola 47.7% 1.1%
Amber 44.1% 1.1%
Ruffs 43.8% 1.1%
Colette 39.9% 1.1%
Poco 34.5% 1.1%
Mr. P 44.5% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 43.6% 1.0%
Jacky 41.6% 1.0%
Nani 40.3% 1.0%
Penny 39.9% 1.0%
Bull 37.7% 1.0%
El Primo 29.2% 1.0%
Meg 49.2% 0.9%
Barley 40.8% 0.9%
Jessie 38.5% 0.9%
Nita 37.8% 0.9%
Ash 44.4% 0.8%
Sandy 44.1% 0.8%
Lou 42.6% 0.8%
Rosa 39.8% 0.8%
Darryl 37.2% 0.8%
Pam 32.9% 0.8%
Frank 31.7% 0.8%
8-Bit 39.0% 0.6%
× Dòng sông cuồn cuộn

Dòng sông cuồn cuộn

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify