Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 112d 13h ago
Ý tưởng bởi
Đường băng Hoàng gia

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 63.4% 4.5%
Brock 42.5% 3.1%
Bo 41.1% 3.1%
Dynamike 37.5% 3.1%
Gus 57.8% 3.0%
Quạ 42.9% 2.6%
Buzz 42.7% 2.6%
Edgar 37.0% 2.6%
Otis 58.0% 2.5%
Sam 57.6% 2.5%
Leon 43.6% 2.5%
Mortis 34.9% 2.4%
Piper 41.7% 2.2%
Surge 38.8% 2.2%
Colt 38.2% 2.2%
Janet 54.0% 2.0%
Max 46.0% 2.0%
Tara 41.0% 2.0%
Eve 49.4% 1.9%
Spike 43.0% 1.9%
Stu 42.8% 1.9%
Bea 41.6% 1.9%
Shelly 35.8% 1.9%
Byron 40.1% 1.8%
Carl 44.7% 1.7%
Thần Đèn 43.3% 1.7%
Fang 45.7% 1.6%
Tick 39.7% 1.6%
Bonnie 54.6% 1.5%
Squeak 45.4% 1.5%
Belle 45.4% 1.5%
Griff 41.2% 1.5%
Emz 41.0% 1.5%
Rico 39.4% 1.4%
Grom 49.0% 1.3%
Gale 38.9% 1.3%
Bibi 36.4% 1.3%
Lola 49.6% 1.1%
Amber 46.0% 1.1%
Ruffs 45.2% 1.1%
Colette 41.6% 1.1%
Poco 36.2% 1.1%
Mr. P 45.7% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 44.7% 1.0%
Nani 41.6% 1.0%
Bull 38.3% 1.0%
Meg 51.3% 0.9%
Lou 44.5% 0.9%
Jacky 42.9% 0.9%
Barley 41.9% 0.9%
Penny 40.9% 0.9%
Jessie 39.5% 0.9%
Darryl 39.0% 0.9%
Nita 39.0% 0.9%
El Primo 31.2% 0.9%
Ash 46.9% 0.8%
Sandy 46.1% 0.8%
Pam 35.3% 0.8%
Frank 33.7% 0.8%
Rosa 40.7% 0.7%
8-Bit 40.3% 0.6%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify