Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 753d ago
Ý tưởng bởi
Linh hồn hắc ám

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buzz 47.2% 4.8%
Mortis 42.7% 4.3%
Edgar 41.5% 3.8%
Buster 70.6% 3.5%
Sam 64.1% 3.2%
Shelly 46.1% 3.2%
Surge 44.5% 3.2%
El Primo 47.3% 3.0%
Leon 50.3% 2.7%
Dynamike 37.8% 2.7%
Otis 62.9% 2.6%
Max 51.5% 2.5%
Gus 62.3% 2.4%
Stu 47.9% 2.2%
Quạ 47.7% 2.2%
Bibi 44.5% 2.2%
Colt 42.6% 2.2%
Gale 49.0% 2.1%
Tara 45.2% 2.1%
Janet 56.6% 1.9%
Fang 52.9% 1.9%
Brock 44.4% 1.9%
Eve 53.9% 1.8%
Bo 45.6% 1.7%
Griff 49.5% 1.6%
Carl 48.6% 1.6%
Spike 48.4% 1.6%
Piper 45.3% 1.6%
Colette 49.9% 1.5%
Bull 49.3% 1.5%
Bonnie 61.1% 1.3%
Thần Đèn 50.4% 1.3%
Bea 47.1% 1.3%
Rico 47.0% 1.2%
Frank 44.4% 1.2%
Darryl 49.1% 1.1%
Lola 55.7% 1.0%
Squeak 49.5% 1.0%
Nita 48.3% 1.0%
Nani 47.2% 1.0%
Jacky 46.7% 1.0%
Emz 46.2% 1.0%
Ash 54.3% 0.9%
Amber 50.9% 0.9%
Belle 48.1% 0.9%
Byron 44.9% 0.9%
Lou 52.2% 0.8%
Rosa 48.2% 0.8%
Meg 54.2% 0.7%
Ruffs 49.5% 0.7%
Pam 48.8% 0.7%
Grom 48.6% 0.7%
Penny 46.4% 0.7%
Poco 45.2% 0.7%
Sandy 52.9% 0.6%
8-Bit 50.8% 0.6%
Mr. P 47.6% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 47.3% 0.6%
Barley 45.7% 0.6%
Jessie 44.1% 0.6%
Tick 37.8% 0.6%
× Linh hồn hắc ám

Linh hồn hắc ám

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify