Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

RL UNITED

2280V009C

thirty thousand plus join RCN United. below thirty above twenty seven join RCN Alliance. below 27 thousand 🏆 “NATIONS U NITED”

Data Updated: 23 days, 8 hours, 48 minutes ago.

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 24,302
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên Unknown
Thành viên cấp cao Unknown
Phó chủ tịch Unknown

Member list is currently unavailable. This might be caused by a maintenance. Reload the page later.