Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Rogue Killers

#22CCC8R8R

A club for pro brawl star players🔥noob hahhahahah

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 356,416
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,317 - 18,205
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 12 = 40%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 17 = 56%
Chủ tịch League 9shubham
# Hạng Thành viên Vai trò Cúp
1 True master 99's profile icon True master 99 Vice President 18,205
2 Shadow Legend's profile icon Shadow Legend Member 18,148
3 🌪STORMRIDER🌪's profile icon 🌪STORMRIDER🌪 Vice President 17,625
4 shubham's profile icon shubham President 17,401
5 Vaibhav's profile icon Vaibhav Vice President 17,319
6 adil Hussain's profile icon adil Hussain Vice President 17,118
7 3Eyed's profile icon 3Eyed Vice President 16,932
8 Annabelle's profile icon Annabelle Vice President 16,640
9 tara's profile icon tara Vice President 16,599
10 CIÁO's profile icon CIÁO Member 16,118
11 Bhoumik's profile icon Bhoumik Vice President 15,886
12 Surya's profile icon Surya Vice President 15,568
13 ms's profile icon ms Vice President 15,304
14 SwagBro's profile icon SwagBro Vice President 15,237
15 Trueclent8306's profile icon Trueclent8306 Vice President 15,100
16 xXGhoulXx's profile icon xXGhoulXx Vice President 15,056
17 okgamer294's profile icon okgamer294 Vice President 14,434
18 hello's profile icon hello Member 13,205
19 xxvenomxx's profile icon xxvenomxx Vice President 12,619
20 Drake Curry's profile icon Drake Curry Member 10,880
21 🇯 🇺 🇸 🇹 🇦's profile icon 🇯 🇺 🇸 🇹 🇦 Vice President 10,382
22 🍔🍔🍔's profile icon 🍔🍔🍔 Member 6,802
23 tomby's profile icon tomby Member 5,396
24 nartuolff's profile icon nartuolff Member 4,267
25 lucky's profile icon lucky Vice President 3,996
26 123's profile icon 123 Member 3,061
27 Yetholm89's profile icon Yetholm89 Member 2,496
28 Pranav's profile icon Pranav Member 1,931
29 Juju's profile icon Juju Member 1,374
30 ben's profile icon ben Member 1,317