Club Icon

Rogue Killers

#22CCC8R8R

A club for pro brawl star players🔥noob hahhahahah

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 352,976
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,010 - 19,078
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 13 = 43%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 16 = 53%
Chủ tịch League 9ms

Members (30/30)

ms

ms

(P)
(1) 19,078
Số liệu cơ bản (#L0VRUPQ2)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 19,078
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

19,009
Số liệu cơ bản (#2Q9LQYVRJ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 19,009
Power League Solo iconVai trò Member
18,205
Số liệu cơ bản (#2282QJ9P2)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 18,205
Power League Solo iconVai trò Vice President
Vaibhav

Vaibhav

(VP)
17,922
Số liệu cơ bản (#2GPCVR2L9)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 17,922
Power League Solo iconVai trò Vice President
17,916
Số liệu cơ bản (#8VVJ0V09Q)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 17,916
Power League Solo iconVai trò Vice President
shubham

shubham

(VP)
(1) 17,401
Số liệu cơ bản (#2GY8UCGPV)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 17,401
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

17,118
Số liệu cơ bản (#Q0R9Q9V)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 17,118
Power League Solo iconVai trò Vice President
3Eyed

3Eyed

(VP)
16,932
Số liệu cơ bản (#PV89LCP20)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 16,932
Power League Solo iconVai trò Vice President
Annabelle

Annabelle

(VP)
16,707
Số liệu cơ bản (#2PYGPQ0J9)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 16,707
Power League Solo iconVai trò Vice President
tara

tara

(VP)
16,599
Số liệu cơ bản (#28092CGY9)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 16,599
Power League Solo iconVai trò Vice President
CIÁO

CIÁO

(M)
16,118
Số liệu cơ bản (#J2VQ20PL)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 16,118
Power League Solo iconVai trò Member
Bhoumik

Bhoumik

(VP)
15,886
Số liệu cơ bản (#8Y9LYVY0U)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 15,886
Power League Solo iconVai trò Vice President
okgamer294

okgamer294

(VP)
15,761
Số liệu cơ bản (#2U2ULQCGG)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 15,761
Power League Solo iconVai trò Vice President
Surya

Surya

(VP)
15,568
Số liệu cơ bản (#2QGUPJVCP)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 15,568
Power League Solo iconVai trò Vice President
SwagBro

SwagBro

(VP)
15,235
Số liệu cơ bản (#9RPVUJVPJ)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 15,235
Power League Solo iconVai trò Vice President
xXGhoulXx

xXGhoulXx

(VP)
15,098
Số liệu cơ bản (#22VVUUVJP)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 15,098
Power League Solo iconVai trò Vice President
(2) 15,097
Số liệu cơ bản (#2PLJLGC9C)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 15,097
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

hello

hello

(M)
13,303
Số liệu cơ bản (#20Y9QPY0P)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 13,303
Power League Solo iconVai trò Member
xxvenomxx

xxvenomxx

(VP)
12,619
Số liệu cơ bản (#VPGPR8PU)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 12,619
Power League Solo iconVai trò Vice President
10,866
Số liệu cơ bản (#U22RL2R)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 10,866
Power League Solo iconVai trò Member
7,151
Số liệu cơ bản (#YR0Q0VLRJ)
Search iconPosition 21
League 6Cúp 7,151
Power League Solo iconVai trò Member
lucky

lucky

(VP)
4,326
Số liệu cơ bản (#YV0LLVULU)
Search iconPosition 22
League 5Cúp 4,326
Power League Solo iconVai trò Vice President
nartuolff

nartuolff

(M)
4,267
Số liệu cơ bản (#LVRUJJ2PQ)
Search iconPosition 23
League 5Cúp 4,267
Power League Solo iconVai trò Member
123

123

(M)
3,800
Số liệu cơ bản (#QQ8QV928V)
Search iconPosition 24
League 4Cúp 3,800
Power League Solo iconVai trò Member
Pranav

Pranav

(M)
3,659
Số liệu cơ bản (#QQLQJQ8V9)
Search iconPosition 25
League 4Cúp 3,659
Power League Solo iconVai trò Member
Yetholm89

Yetholm89

(M)
2,496
Số liệu cơ bản (#Q00YVJVVL)
Search iconPosition 26
League 3Cúp 2,496
Power League Solo iconVai trò Member
Juju

Juju

(M)
1,374
Số liệu cơ bản (#YR0GRGVLP)
Search iconPosition 27
League 2Cúp 1,374
Power League Solo iconVai trò Member
ben

ben

(M)
1,317
Số liệu cơ bản (#LVV9P0992)
Search iconPosition 28
League 2Cúp 1,317
Power League Solo iconVai trò Member
avi gamer

avi gamer

(M)
(1) 1,138
Số liệu cơ bản (#Q0PUL0YQL)
Search iconPosition 29
League 2Cúp 1,138
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Muskan08

Muskan08

(M)
(1) 1,010
Số liệu cơ bản (#Q9RUUP09R)
Search iconPosition 30
League 2Cúp 1,010
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (1)

(1) 10,561
Số liệu cơ bản (#8VGUQQYV0)
League 8Cúp 10,561
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify