Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

ONLY LEGENDS

#2L9PYQC09

REQUIRE:SPEAK ENGLISH🇬🇧|INTERNATIONAL CLUB🇬🇧🇪🇸🇮🇹🇫🇷🇩🇪🇲🇩|🎮MI***MES🎮|GO TO TOP🥇|SINCE 20.4.21

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+77 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 307,453
RankYêu cầuSố cúp cần có 8,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,660 - 21,143
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 25 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 23 = 92%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 4%
Chủ tịch League 9Superce11

Members (25/30)

Superce11

Superce11

(P)
21,143
Số liệu cơ bản (#PLP0JGL29)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 21,143
Power League Solo iconVai trò President
20,289
Số liệu cơ bản (#8Q0LR29VU)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 20,289
Power League Solo iconVai trò Member
16,998
Số liệu cơ bản (#8C9YY2920)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 16,998
Power League Solo iconVai trò Member
@sergi236

@sergi236

(M)
16,498
Số liệu cơ bản (#G8880CPG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 16,498
Power League Solo iconVai trò Member
de killer

de killer

(M)
16,481
Số liệu cơ bản (#9V9RVGLV8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 16,481
Power League Solo iconVai trò Member
Leon King

Leon King

(M)
16,226
Số liệu cơ bản (#2JUVR8J00)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 16,226
Power League Solo iconVai trò Member
Helllooo

Helllooo

(M)
16,098
Số liệu cơ bản (#9V2VUQCVR)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 16,098
Power League Solo iconVai trò Member
Grax

Grax

(M)
15,783
Số liệu cơ bản (#J8VUVLGQ)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 15,783
Power League Solo iconVai trò Member
Gandalf

Gandalf

(M)
15,626
Số liệu cơ bản (#YRUQYY0GR)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 15,626
Power League Solo iconVai trò Member
girl

girl

(VP)
15,600
Số liệu cơ bản (#PR9092GVR)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 15,600
Power League Solo iconVai trò Vice President
METEHAN

METEHAN

(M)
15,188
Số liệu cơ bản (#PY98JVJLV)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 15,188
Power League Solo iconVai trò Member
14,893
Số liệu cơ bản (#9JG2V0VQR)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 14,893
Power League Solo iconVai trò Member
12,000
Số liệu cơ bản (#LCPLJU0R)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 12,000
Power League Solo iconVai trò Member
10,738
Số liệu cơ bản (#2JJLR2LGL)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 10,738
Power League Solo iconVai trò Member
9,908
Số liệu cơ bản (#PYQP9QJQV)
Search iconPosition 15
League 7Cúp 9,908
Power League Solo iconVai trò Member
9,404
Số liệu cơ bản (#8QY2YGPPV)
Search iconPosition 16
League 7Cúp 9,404
Power League Solo iconVai trò Member
9,098
Số liệu cơ bản (#PGVC889YY)
Search iconPosition 17
League 7Cúp 9,098
Power League Solo iconVai trò Member
Tony cool

Tony cool

(M)
8,801
Số liệu cơ bản (#YQUGP8GV8)
Search iconPosition 18
League 7Cúp 8,801
Power League Solo iconVai trò Member
8,770
Số liệu cơ bản (#98GLYUQGL)
Search iconPosition 19
League 7Cúp 8,770
Power League Solo iconVai trò Member
youssef

youssef

(M)
8,464
Số liệu cơ bản (#9QUGLLCGJ)
Search iconPosition 20
League 7Cúp 8,464
Power League Solo iconVai trò Member
7,858
Số liệu cơ bản (#JP98JRPC)
Search iconPosition 21
League 6Cúp 7,858
Power League Solo iconVai trò Member
pukki

pukki

(M)
7,030
Số liệu cơ bản (#YR0PRC808)
Search iconPosition 22
League 6Cúp 7,030
Power League Solo iconVai trò Member
bot 40

bot 40

(M)
6,122
Số liệu cơ bản (#8RQUVVRP8)
Search iconPosition 23
League 6Cúp 6,122
Power League Solo iconVai trò Member
puuki

puuki

(M)
4,777
Số liệu cơ bản (#8P00VLJPP)
Search iconPosition 24
League 5Cúp 4,777
Power League Solo iconVai trò Member
3,660
Số liệu cơ bản (#8R9UUQR9)
Search iconPosition 25
League 4Cúp 3,660
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify