Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Truimvirate™︎

#2LJLY920P

.gg/GF4Ahr4HjD|Join Equilibruim II or Equilibruim™️

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+368 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+1,277 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 327,775
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 920 - 31,294
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 28 = 93%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9Landy

Members (30/30)

HESHHM

HESHHM

(M)
31,294
Số liệu cơ bản (#9LRJC2RVY)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 31,294
Power League Solo iconVai trò Member
Landy

Landy

(P)
29,712
Số liệu cơ bản (#Q080G00)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 29,712
Power League Solo iconVai trò President
JOSHUA'^'

JOSHUA'^'

(M)
25,342
Số liệu cơ bản (#LGCJP9YY0)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 25,342
Power League Solo iconVai trò Member
Cegamer-1

Cegamer-1

(M)
23,954
Số liệu cơ bản (#8V0JPR00U)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 23,954
Power League Solo iconVai trò Member
23,774
Số liệu cơ bản (#R8PJUG8Y)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 23,774
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#8JLR0Y8RC)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 21,076
Power League Solo iconVai trò Member
18,552
Số liệu cơ bản (#8YL0P80L8)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 18,552
Power League Solo iconVai trò Member
17,560
Số liệu cơ bản (#QG9C92YL)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 17,560
Power League Solo iconVai trò Member
17,000
Số liệu cơ bản (#YY02PPPGL)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 17,000
Power League Solo iconVai trò Member
Candice

Candice

(M)
16,190
Số liệu cơ bản (#22GG9G80C)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 16,190
Power League Solo iconVai trò Member
LEONbas

LEONbas

(M)
15,828
Số liệu cơ bản (#2V8P9YURV)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 15,828
Power League Solo iconVai trò Member
15,347
Số liệu cơ bản (#PVU9C2QV)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 15,347
Power League Solo iconVai trò Member
15,028
Số liệu cơ bản (#CG0PRGVR)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 15,028
Power League Solo iconVai trò Vice President
jam🤟

jam🤟

(M)
9,416
Số liệu cơ bản (#PUJCLPYQ)
Search iconPosition 14
League 7Cúp 9,416
Power League Solo iconVai trò Member
saxc

saxc

(M)
8,831
Số liệu cơ bản (#9YQPCPVVG)
Search iconPosition 15
League 7Cúp 8,831
Power League Solo iconVai trò Member
Nicholas

Nicholas

(M)
6,896
Số liệu cơ bản (#PGV8GQG9)
Search iconPosition 16
League 6Cúp 6,896
Power League Solo iconVai trò Member
5,421
Số liệu cơ bản (#LRU9YRP0R)
Search iconPosition 17
League 5Cúp 5,421
Power League Solo iconVai trò Member
Edwin

Edwin

(M)
4,953
Số liệu cơ bản (#Q9Q8QJPL9)
Search iconPosition 18
League 5Cúp 4,953
Power League Solo iconVai trò Member
Leon

Leon

(M)
4,242
Số liệu cơ bản (#8VGQYLY0L)
Search iconPosition 19
League 5Cúp 4,242
Power League Solo iconVai trò Member
RVN|Swiss

RVN|Swiss

(M)
3,059
Số liệu cơ bản (#9QGP22LU8)
Search iconPosition 20
League 4Cúp 3,059
Power League Solo iconVai trò Member
Mikael

Mikael

(M)
2,277
Số liệu cơ bản (#LQRULU20C)
Search iconPosition 21
League 3Cúp 2,277
Power League Solo iconVai trò Member
rj

rj

(M)
1,869
Số liệu cơ bản (#YCCPL22QC)
Search iconPosition 22
League 2Cúp 1,869
Power League Solo iconVai trò Member
youisSB

youisSB

(M)
1,481
Số liệu cơ bản (#LQQLRCQVV)
Search iconPosition 23
League 2Cúp 1,481
Power League Solo iconVai trò Member
buggati

buggati

(M)
1,458
Số liệu cơ bản (#YJ8JG0U8L)
Search iconPosition 24
League 2Cúp 1,458
Power League Solo iconVai trò Member
levi3

levi3

(M)
1,419
Số liệu cơ bản (#Y8YLPR288)
Search iconPosition 25
League 2Cúp 1,419
Power League Solo iconVai trò Member
chapis

chapis

(M)
(1) 1,347
Số liệu cơ bản (#Q2J82JR92)
Search iconPosition 26
League 2Cúp 1,347
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

el prIMO

el prIMO

(M)
1,289
Số liệu cơ bản (#PQULJ9RUP)
Search iconPosition 27
League 2Cúp 1,289
Power League Solo iconVai trò Member
1,170
Số liệu cơ bản (#Q02GUGVLL)
Search iconPosition 28
League 2Cúp 1,170
Power League Solo iconVai trò Member
mike

mike

(M)
1,070
Số liệu cơ bản (#8VRYU8QLY)
Search iconPosition 29
League 2Cúp 1,070
Power League Solo iconVai trò Member
920
Số liệu cơ bản (#L2YLVP0L2)
Search iconPosition 30
League 1Cúp 920
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (1)

sandstorm

sandstorm

(M)
(1) 28,929
Số liệu cơ bản (#V8L08RQU)
League 9Cúp 28,929
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify