Club Icon

Girl Gang 🥺💕

#2Y88GYYLP

Cute boys & girls| Join our discord: ANbbxaNgAx🖤| ily💕| Enjoy your stay!💖| No hoppers 💔| No YUMMY or adurix

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+58 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 33,387
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 16 - 22,641
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 17 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 11 = 64%
Thành viên cấp cao 1 = 5%
Phó chủ tịch 4 = 23%
Chủ tịch No LeagueAbi ♡

Members (17/30)

Jaooden

Jaooden

(VP)
22,641
Số liệu cơ bản (#82UY9LL0U)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 22,641
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,452
Số liệu cơ bản (#YR0PYYV8J)
Search iconPosition 2
League 4Cúp 3,452
Power League Solo iconVai trò Member
paxton

paxton

(M)
2,191
Số liệu cơ bản (#R8RV82QY0)
Search iconPosition 3
League 3Cúp 2,191
Power League Solo iconVai trò Member
1,106
Số liệu cơ bản (#GCGPGVQ9)
Search iconPosition 4
League 2Cúp 1,106
Power League Solo iconVai trò Vice President
sigma

sigma

(M)
653
Số liệu cơ bản (#R98GPYLCR)
Search iconPosition 5
League 1Cúp 653
Power League Solo iconVai trò Member
rae 🖤

rae 🖤

(VP)
574
Số liệu cơ bản (#PRVL2Q8QJ)
Search iconPosition 6
League 1Cúp 574
Power League Solo iconVai trò Vice President
Agent

Agent

(M)
518
Số liệu cơ bản (#YVVPYYGVR)
Search iconPosition 7
League 1Cúp 518
Power League Solo iconVai trò Member
nytmare

nytmare

(M)
468
Số liệu cơ bản (#YUJ22LLU9)
Search iconPosition 8
No LeagueCúp 468
Power League Solo iconVai trò Member
jimena

jimena

(M)
422
Số liệu cơ bản (#L0CY09J2G)
Search iconPosition 9
No LeagueCúp 422
Power League Solo iconVai trò Member
alex

alex

(M)
364
Số liệu cơ bản (#YCPU2JPUU)
Search iconPosition 10
No LeagueCúp 364
Power League Solo iconVai trò Member
Oj

Oj

(M)
339
Số liệu cơ bản (#Y8UJGPCRJ)
Search iconPosition 11
No LeagueCúp 339
Power League Solo iconVai trò Member
Uschi

Uschi

(M)
325
Số liệu cơ bản (#82VQR2QRG)
Search iconPosition 12
No LeagueCúp 325
Power League Solo iconVai trò Member
MaP_Layla

MaP_Layla

(M)
181
Số liệu cơ bản (#8J9G8GGYC)
Search iconPosition 13
No LeagueCúp 181
Power League Solo iconVai trò Member
80
Số liệu cơ bản (#Y09988YY9)
Search iconPosition 14
No LeagueCúp 80
Power League Solo iconVai trò Member
Abi ♡

Abi ♡

(P)
40
Số liệu cơ bản (#LLUCGCPY)
Search iconPosition 15
No LeagueCúp 40
Power League Solo iconVai trò President
17
Số liệu cơ bản (#YUCCG008Q)
Search iconPosition 16
No LeagueCúp 17
Power League Solo iconVai trò Vice President
16
Số liệu cơ bản (#YGC89GPRU)
Search iconPosition 17
No LeagueCúp 16
Power League Solo iconVai trò Senior

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game