Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Girl Gang 🥺💕

#2Y88GYYLP

Cute boys & girls| <c6>Join our discord: ANbbxaNgAx🖤</c>| ily💕| <c5>Enjoy your stay!</c>💖| No hoppers 💔| No YUMMY or adurix

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-527 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 63,906
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 16 - 22,898
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 19 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 12 = 63%
Thành viên cấp cao 1 = 5%
Phó chủ tịch 5 = 26%
Chủ tịch League 9Jaooden

Club Log (1)

Type (1)

Members (19/30)

Toki

Toki

(M)
(1) 22,898
Số liệu cơ bản (#2U2JV88R)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 22,898
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Jaooden

Jaooden

(P)
22,862
Số liệu cơ bản (#82UY9LL0U)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 22,862
Power League Solo iconVai trò President
5,620
Số liệu cơ bản (#PJ9PGUL2V)
Search iconPosition 3
League 5Cúp 5,620
Power League Solo iconVai trò Member
3,452
Số liệu cơ bản (#YR0PYYV8J)
Search iconPosition 4
League 4Cúp 3,452
Power League Solo iconVai trò Member
Bot 5

Bot 5

(VP)
2,411
Số liệu cơ bản (#RRPV02Y8)
Search iconPosition 5
League 3Cúp 2,411
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,213
Số liệu cơ bản (#8JQ9Q2YCJ)
Search iconPosition 6
League 3Cúp 2,213
Power League Solo iconVai trò Member
1,106
Số liệu cơ bản (#GCGPGVQ9)
Search iconPosition 7
League 2Cúp 1,106
Power League Solo iconVai trò Vice President
rae 🖤

rae 🖤

(VP)
574
Số liệu cơ bản (#PRVL2Q8QJ)
Search iconPosition 8
League 1Cúp 574
Power League Solo iconVai trò Vice President
Agent

Agent

(M)
518
Số liệu cơ bản (#YVVPYYGVR)
Search iconPosition 9
League 1Cúp 518
Power League Solo iconVai trò Member
nytmare

nytmare

(M)
468
Số liệu cơ bản (#YUJ22LLU9)
Search iconPosition 10
No LeagueCúp 468
Power League Solo iconVai trò Member
jimena

jimena

(M)
422
Số liệu cơ bản (#L0CY09J2G)
Search iconPosition 11
No LeagueCúp 422
Power League Solo iconVai trò Member
alex

alex

(M)
364
Số liệu cơ bản (#YCPU2JPUU)
Search iconPosition 12
No LeagueCúp 364
Power League Solo iconVai trò Member
Oj

Oj

(M)
339
Số liệu cơ bản (#Y8UJGPCRJ)
Search iconPosition 13
No LeagueCúp 339
Power League Solo iconVai trò Member
Uschi

Uschi

(M)
325
Số liệu cơ bản (#82VQR2QRG)
Search iconPosition 14
No LeagueCúp 325
Power League Solo iconVai trò Member
MaP_Layla

MaP_Layla

(M)
181
Số liệu cơ bản (#8J9G8GGYC)
Search iconPosition 15
No LeagueCúp 181
Power League Solo iconVai trò Member
80
Số liệu cơ bản (#Y09988YY9)
Search iconPosition 16
No LeagueCúp 80
Power League Solo iconVai trò Member
Abi ♡

Abi ♡

(VP)
40
Số liệu cơ bản (#LLUCGCPY)
Search iconPosition 17
No LeagueCúp 40
Power League Solo iconVai trò Vice President
17
Số liệu cơ bản (#YUCCG008Q)
Search iconPosition 18
No LeagueCúp 17
Power League Solo iconVai trò Vice President
16
Số liệu cơ bản (#YGC89GPRU)
Search iconPosition 19
No LeagueCúp 16
Power League Solo iconVai trò Senior

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify