Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

CCV Gaming

#882LGY8

@CCVGAMING | 5 Mil Troféu = Perito

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 203,543
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 204 - 29,487
Brawl NewsThành viên 16 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 8 = 50%
Thành viên cấp cao 4 = 25%
Phó chủ tịch 3 = 18%
Chủ tịch League 9!Adriel Gamer!
# Hạng Thành viên Vai trò Cúp
1 Cereal Eater's profile icon Cereal Eater Member 29,487
2 DreikeR's profile icon DreikeR Vice President 26,567
3 !Adriel Gamer!'s profile icon !Adriel Gamer! President 20,520
4 Pieppio's profile icon Pieppio Member 20,201
5 Marcos M10's profile icon Marcos M10 Senior 16,297
6 amilcar's profile icon amilcar Member 16,159
7 REI DELAS😎😎's profile icon REI DELAS😎😎 Member 12,196
8 BLACK¹'s profile icon BLACK¹ Member 11,857
9 GamePlay Sz's profile icon GamePlay Sz Senior 11,020
10 MH's profile icon MH Senior 10,554
11 HenirYT's profile icon HenirYT Senior 9,661
12 Liandro_BR's profile icon Liandro_BR Vice President 7,155
13 Daniel Grande's profile icon Daniel Grande Vice President 5,397
14 pedro's profile icon pedro Member 3,389
15 yPolarzinBR's profile icon yPolarzinBR Member 2,879
16 thalisson0791's profile icon thalisson0791 Member 204