Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

dehşetülvahşet

#8JYL8YR0

Bu kulüp kurt adam sefa içerir(dolunayda katılmayın)31

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-216 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-275 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 434,687
RankYêu cầuSố cúp cần có 8,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 823 - 24,864
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 14 = 46%
Thành viên cấp cao 11 = 36%
Phó chủ tịch 4 = 13%
Chủ tịch League 9<c2>UsTa</c>

Members (30/30)

24,864
Số liệu cơ bản (#20V8LVLUJ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,864
Power League Solo iconVai trò President
24,508
Số liệu cơ bản (#208LP8VCP)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 24,508
Power League Solo iconVai trò Vice President
22,737
Số liệu cơ bản (#228PCGP0P)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,737
Power League Solo iconVai trò Vice President
22,124
Số liệu cơ bản (#P2YUP88J9)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 22,124
Power League Solo iconVai trò Member
20,283
Số liệu cơ bản (#980QLQC2P)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 20,283
Power League Solo iconVai trò Senior
VegaGamer

VegaGamer

(M)
19,261
Số liệu cơ bản (#Y2RJUCGVC)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 19,261
Power League Solo iconVai trò Member
18,834
Số liệu cơ bản (#8LGRL2YPQ)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 18,834
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#2JR0CG0L0)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 18,651
Power League Solo iconVai trò Vice President
18,081
Số liệu cơ bản (#8JPV9UCQ8)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 18,081
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 17,747
Số liệu cơ bản (#9P2VQPQVL)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 17,747
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

UsTa

UsTa

(M)
17,610
Số liệu cơ bản (#298GC9JRJ)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 17,610
Power League Solo iconVai trò Member
akif

akif

(M)
16,378
Số liệu cơ bản (#8JJRCQY8Y)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 16,378
Power League Solo iconVai trò Member
16,266
Số liệu cơ bản (#80G2CCGGV)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 16,266
Power League Solo iconVai trò Member
16,166
Số liệu cơ bản (#28L2LRQGY)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 16,166
Power League Solo iconVai trò Vice President
omer

omer

(S)
15,836
Số liệu cơ bản (#8JUYU0Y2U)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 15,836
Power League Solo iconVai trò Senior
15,833
Số liệu cơ bản (#9J9RPJ9U2)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 15,833
Power League Solo iconVai trò Senior
kolar628

kolar628

(M)
(1) 15,510
Số liệu cơ bản (#L2QQUCCJ0)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 15,510
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

14,977
Số liệu cơ bản (#2YRUP2J92)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 14,977
Power League Solo iconVai trò Member
denizimsi

denizimsi

(M)
14,363
Số liệu cơ bản (#8Q09CG0GY)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 14,363
Power League Solo iconVai trò Member
[AmonRa]

[AmonRa]

(M)
13,371
Số liệu cơ bản (#8U0V809PJ)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 13,371
Power League Solo iconVai trò Member
13,083
Số liệu cơ bản (#9Q08PPUG0)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 13,083
Power League Solo iconVai trò Senior
Trolking1

Trolking1

(M)
11,105
Số liệu cơ bản (#J20G9CY)
Search iconPosition 22
League 8Cúp 11,105
Power League Solo iconVai trò Member
10,774
Số liệu cơ bản (#9099P0YJJ)
Search iconPosition 23
League 8Cúp 10,774
Power League Solo iconVai trò Senior
9,418
Số liệu cơ bản (#8C8009J9J)
Search iconPosition 24
League 7Cúp 9,418
Power League Solo iconVai trò Senior
9,005
Số liệu cơ bản (#89YYJ9CUV)
Search iconPosition 25
League 7Cúp 9,005
Power League Solo iconVai trò Senior
8,508
Số liệu cơ bản (#9LPP8QYCQ)
Search iconPosition 26
League 7Cúp 8,508
Power League Solo iconVai trò Member
3,627
Số liệu cơ bản (#Y89LJ8JYP)
Search iconPosition 27
League 4Cúp 3,627
Power League Solo iconVai trò Senior
3,476
Số liệu cơ bản (#PRR29L28C)
Search iconPosition 28
League 4Cúp 3,476
Power League Solo iconVai trò Member
1,468
Số liệu cơ bản (#YJU0VY9YL)
Search iconPosition 29
League 2Cúp 1,468
Power League Solo iconVai trò Senior
JLASTER

JLASTER

(S)
823
Số liệu cơ bản (#PL2P0YQL8)
Search iconPosition 30
League 1Cúp 823
Power League Solo iconVai trò Senior

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify