Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Delete Chibi

#8VLVUV80

The h£πtai "dungeon master" himself! Cheese el Pro has some cool cats, bro

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-125 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-410 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 285,827
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 235 - 29,174
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 18 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 13 = 72%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 4 = 22%
Chủ tịch League 9SpookBlook

Members (18/30)

29,174
Số liệu cơ bản (#9RLCPQ2G)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,174
Power League Solo iconVai trò Member
MeliKnoW

MeliKnoW

(M)
28,278
Số liệu cơ bản (#99YVCPCQ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 28,278
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 28,193
Số liệu cơ bản (#2YVGL82UL)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 28,193
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

26,581
Số liệu cơ bản (#G8PCR9U)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 26,581
Power League Solo iconVai trò Member
getrekt

getrekt

(M)
25,237
Số liệu cơ bản (#9PV09LRQ8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 25,237
Power League Solo iconVai trò Member
24,392
Số liệu cơ bản (#RY08V20P)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 24,392
Power League Solo iconVai trò Member
Komugi

Komugi

(M)
20,064
Số liệu cơ bản (#28RPVLG0Y)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 20,064
Power League Solo iconVai trò Member
20,010
Số liệu cơ bản (#YCQRRLQ)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 20,010
Power League Solo iconVai trò Member
18,810
Số liệu cơ bản (#2QP2Q2YU9)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 18,810
Power League Solo iconVai trò Member
Trgrit

Trgrit

(M)
17,634
Số liệu cơ bản (#YPVJLV)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 17,634
Power League Solo iconVai trò Member
Big Jeff

Big Jeff

(M)
16,942
Số liệu cơ bản (#28UG8Y0Y9)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 16,942
Power League Solo iconVai trò Member
Marlfox

Marlfox

(VP)
9,663
Số liệu cơ bản (#22YJJYPG)
Search iconPosition 12
League 7Cúp 9,663
Power League Solo iconVai trò Vice President
Miii

Miii

(M)
8,918
Số liệu cơ bản (#LRV9Q0LCU)
Search iconPosition 13
League 7Cúp 8,918
Power League Solo iconVai trò Member
5,660
Số liệu cơ bản (#LQQGCQ2Y9)
Search iconPosition 14
League 5Cúp 5,660
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 3,030
Số liệu cơ bản (#YYJV2QC90)
Search iconPosition 15
League 4Cúp 3,030
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

2,597
Số liệu cơ bản (#L29J9CUVL)
Search iconPosition 16
League 3Cúp 2,597
Power League Solo iconVai trò Vice President
bunbun

bunbun

(M)
409
Số liệu cơ bản (#PC8LYUCQJ)
Search iconPosition 17
No LeagueCúp 409
Power League Solo iconVai trò Member
Adan

Adan

(VP)
235
Số liệu cơ bản (#9V8L22UP)
Search iconPosition 18
No LeagueCúp 235
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (2)

Louie

Louie

(M)
(1) 35,003
Số liệu cơ bản (#J8P2GU9)
League 10Cúp 35,003
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,268
Số liệu cơ bản (#90P2V20CL)
League 9Cúp 28,268
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify