Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

TAV

#9G8VYJVR

Welcome to our club🤗|Be friendly|NO TOXICITY😾|Friendly Battles🤝|ASK FOR SENIOR, IT'S FREE|BRAWL STARS FOREVER😍

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+63 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+418 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 152,371
RankYêu cầuSố cúp cần có 3,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,142 - 24,246
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 11 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 2 = 18%
Thành viên cấp cao 8 = 72%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 4AltAR

Members (11/30)

KATTU

KATTU

(S)
24,246
Số liệu cơ bản (#29GL029YR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,246
Power League Solo iconVai trò Senior
deathkid

deathkid

(S)
17,018
Số liệu cơ bản (#VUL0QG92)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 17,018
Power League Solo iconVai trò Senior
16,293
Số liệu cơ bản (#8YYCR9R2Q)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 16,293
Power League Solo iconVai trò Member
Turbo

Turbo

(S)
16,016
Số liệu cơ bản (#89URCYVQP)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 16,016
Power League Solo iconVai trò Senior
tYPhOoN

tYPhOoN

(S)
15,904
Số liệu cơ bản (#QP8GPPLU)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 15,904
Power League Solo iconVai trò Senior
DEREK

DEREK

(S)
14,662
Số liệu cơ bản (#9YUPLQ88J)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 14,662
Power League Solo iconVai trò Senior
12,447
Số liệu cơ bản (#PU9RRUYLU)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 12,447
Power League Solo iconVai trò Senior
11,986
Số liệu cơ bản (#Y9QJ2ULVY)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 11,986
Power League Solo iconVai trò Senior
11,339
Số liệu cơ bản (#L99P2GPQP)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 11,339
Power League Solo iconVai trò Member
Rishio

Rishio

(S)
9,318
Số liệu cơ bản (#PJ8Q2L9)
Search iconPosition 10
League 7Cúp 9,318
Power League Solo iconVai trò Senior
AltAR

AltAR

(P)
3,142
Số liệu cơ bản (#LLUUQLGCC)
Search iconPosition 11
League 4Cúp 3,142
Power League Solo iconVai trò President

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify