Club Icon

TAV

#9G8VYJVR

Welcome to our club🤗|Be friendly|NO TOXICITY😾|Friendly Battles🤝|ASK FOR SENIOR, IT'S FREE|BRAWL STARS FOREVER😍

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+676 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 116,555
RankYêu cầuSố cúp cần có 3,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,142 - 29,189
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 8 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 1 = 12%
Thành viên cấp cao 6 = 75%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 4AltAR

Members (8/30)

KATTU

KATTU

(S)
29,189
Số liệu cơ bản (#29GL029YR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,189
Power League Solo iconVai trò Senior
deathkid

deathkid

(S)
20,162
Số liệu cơ bản (#VUL0QG92)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 20,162
Power League Solo iconVai trò Senior
Turbo

Turbo

(S)
16,016
Số liệu cơ bản (#89URCYVQP)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 16,016
Power League Solo iconVai trò Senior
14,984
Số liệu cơ bản (#PU9RRUYLU)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 14,984
Power League Solo iconVai trò Senior
12,240
Số liệu cơ bản (#Y9QJ2ULVY)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 12,240
Power League Solo iconVai trò Senior
11,466
Số liệu cơ bản (#L99P2GPQP)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 11,466
Power League Solo iconVai trò Member
Rishio

Rishio

(S)
9,356
Số liệu cơ bản (#PJ8Q2L9)
Search iconPosition 7
League 7Cúp 9,356
Power League Solo iconVai trò Senior
AltAR

AltAR

(P)
3,142
Số liệu cơ bản (#LLUUQLGCC)
Search iconPosition 8
League 4Cúp 3,142
Power League Solo iconVai trò President

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game