Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

SPORI

#9P2JJY28

Buto klub Prvih 7 koji uđu dobivaju vice president

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 20,629
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 34 - 9,368
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 21 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 20 = 95%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch No LeagueNolan na moru

Members (21/30)

MIHAEL

MIHAEL

(M)
9,368
Số liệu cơ bản (#99GPGR2PU)
Search iconPosition 1
League 7Cúp 9,368
Power League Solo iconVai trò Member
global 15

global 15

(M)
2,896
Số liệu cơ bản (#YQURCJQGJ)
Search iconPosition 2
League 3Cúp 2,896
Power League Solo iconVai trò Member
BORNAusus

BORNAusus

(M)
2,604
Số liệu cơ bản (#P00GL2LLJ)
Search iconPosition 3
League 3Cúp 2,604
Power League Solo iconVai trò Member
1,374
Số liệu cơ bản (#LYGR99RQG)
Search iconPosition 4
League 2Cúp 1,374
Power League Solo iconVai trò Member
100

100

(M)
1,142
Số liệu cơ bản (#LV088J2UV)
Search iconPosition 5
League 2Cúp 1,142
Power League Solo iconVai trò Member
aq

aq

(M)
639
Số liệu cơ bản (#YRCPG2LGC)
Search iconPosition 6
League 1Cúp 639
Power League Solo iconVai trò Member
Bot 1

Bot 1

(M)
402
Số liệu cơ bản (#2UPUUCLLP)
Search iconPosition 7
No LeagueCúp 402
Power League Solo iconVai trò Member
XxsofxX

XxsofxX

(M)
389
Số liệu cơ bản (#2QLQQ8JG9)
Search iconPosition 8
No LeagueCúp 389
Power League Solo iconVai trò Member
nolan2

nolan2

(M)
372
Số liệu cơ bản (#Y09J98R0G)
Search iconPosition 9
No LeagueCúp 372
Power League Solo iconVai trò Member
243
Số liệu cơ bản (#8YY2PCVLP)
Search iconPosition 10
No LeagueCúp 243
Power League Solo iconVai trò President
Toma 2

Toma 2

(M)
227
Số liệu cơ bản (#Y92YPGCR9)
Search iconPosition 11
No LeagueCúp 227
Power League Solo iconVai trò Member
web đg.

web đg.

(M)
224
Số liệu cơ bản (#YLYC0UPR0)
Search iconPosition 12
No LeagueCúp 224
Power League Solo iconVai trò Member
181
Số liệu cơ bản (#22R8RUPLY)
Search iconPosition 13
No LeagueCúp 181
Power League Solo iconVai trò Member
Nadia 2

Nadia 2

(M)
143
Số liệu cơ bản (#L20008LGC)
Search iconPosition 14
No LeagueCúp 143
Power League Solo iconVai trò Member
mimi

mimi

(M)
99
Số liệu cơ bản (#8999PRVJ0)
Search iconPosition 15
No LeagueCúp 99
Power League Solo iconVai trò Member
Toma6

Toma6

(M)
79
Số liệu cơ bản (#2QYCP0UYL)
Search iconPosition 16
No LeagueCúp 79
Power League Solo iconVai trò Member
NolanM

NolanM

(M)
78
Số liệu cơ bản (#P822VQCUP)
Search iconPosition 17
No LeagueCúp 78
Power League Solo iconVai trò Member
mark

mark

(M)
55
Số liệu cơ bản (#Y0LY0PJCG)
Search iconPosition 18
No LeagueCúp 55
Power League Solo iconVai trò Member
TOMISLAV

TOMISLAV

(M)
40
Số liệu cơ bản (#8G28CUCLL)
Search iconPosition 19
No LeagueCúp 40
Power League Solo iconVai trò Member
Toma5

Toma5

(M)
40
Số liệu cơ bản (#2QPRQY0UG)
Search iconPosition 20
No LeagueCúp 40
Power League Solo iconVai trò Member
rexy

rexy

(M)
34
Số liệu cơ bản (#89V98G8YJ)
Search iconPosition 21
No LeagueCúp 34
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify