Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Shellys Saloon

#9P8CQJQV

<c8>Est. 22nd July 2020</c>|Discord: nFCv2TE |<c8>game.tv💸</c>|DVY|38 Club League trophies a week | DM Haybale#4938 to join

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+342 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-2,386 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 399,645
RankYêu cầuSố cúp cần có 28,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 28,607 - 40,074
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 12 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 8 = 66%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 3 = 25%
Chủ tịch League 10Goblin

Club Log (1)

Type (1)

Members (12/30)

smasher

smasher

(M)
40,074
Số liệu cơ bản (#8P0RYUV0)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 40,074
Power League Solo iconVai trò Member
Goblin

Goblin

(P)
(1) 36,100
Số liệu cơ bản (#82JQVJJL)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 36,100
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

(1) 35,957
Số liệu cơ bản (#8CUVC8R9)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 35,957
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

35,069
Số liệu cơ bản (#88JYURR0Y)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 35,069
Power League Solo iconVai trò Member
Smurf

Smurf

(M)
34,601
Số liệu cơ bản (#88U0GP9R)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 34,601
Power League Solo iconVai trò Member
Pygmi

Pygmi

(VP)
34,412
Số liệu cơ bản (#R2PULL2C)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 34,412
Power League Solo iconVai trò Vice President
Jokey

Jokey

(M)
34,166
Số liệu cơ bản (#8PRL200U)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 34,166
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 30,705
Số liệu cơ bản (#P88P8R0QJ)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 30,705
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

30,431
Số liệu cơ bản (#9RPVV0C9)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 30,431
Power League Solo iconVai trò Member
Dr Goom

Dr Goom

(VP)
30,077
Số liệu cơ bản (#8YCGL2JP)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 30,077
Power League Solo iconVai trò Vice President
Hossack

Hossack

(M)
29,446
Số liệu cơ bản (#L2LQ9LLP)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 29,446
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 28,607
Số liệu cơ bản (#UULVQUVQ)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 28,607
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (11)

TR|Owen

TR|Owen

(M)
(1) 28,847
Số liệu cơ bản (#8PGJRY82)
League 9Cúp 28,847
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

MaRiNa

MaRiNa

(M)
(5) 31,771
Số liệu cơ bản (#JGQPYV2Q)
League 10Cúp 31,771
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

(1) 39,295
Số liệu cơ bản (#2CJ20G2CY)
League 10Cúp 39,295
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

TB | X

TB | X

(M)
(1) 32,216
Số liệu cơ bản (#8RLJ90JGL)
League 10Cúp 32,216
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,130
Số liệu cơ bản (#PLG9L9Y0U)
League 10Cúp 35,130
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 39,708
Số liệu cơ bản (#8PC8R0V0R)
League 10Cúp 39,708
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Matěj

Matěj

(M)
(1) 37,437
Số liệu cơ bản (#P02CY2CUY)
League 10Cúp 37,437
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,477
Số liệu cơ bản (#9V092LVV)
League 10Cúp 36,477
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Knax

Knax

(M)
(2) 36,679
Số liệu cơ bản (#PGRG8G8LY)
League 10Cúp 36,679
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Ilker

Ilker

(S)
(1) 29,842
Số liệu cơ bản (#RCVQVLQ)
League 9Cúp 29,842
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 32,043
Số liệu cơ bản (#9G99CGJRV)
League 10Cúp 32,043
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify