Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

The Pugs

#9YUVRVRQ

линчик и сорт т1 бравл старса

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+92 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+56 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 122,094
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,904 - 25,264
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 6 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 5 = 83%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9CblH Б/\ЯДU

Club Log (4)

Required Trophies (1)

Type (1)

Badge (1)

Description (1)

Members (6/30)

(1) 25,264
Số liệu cơ bản (#2VQC0PQ2)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,264
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

23,707
Số liệu cơ bản (#88LR89U9J)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 23,707
Power League Solo iconVai trò Member
23,702
Số liệu cơ bản (#LRG222PP)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 23,702
Power League Solo iconVai trò Member
Queen

Queen

(M)
19,061
Số liệu cơ bản (#LLVRPJ0J)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 19,061
Power League Solo iconVai trò Member
16,456
Số liệu cơ bản (#820CR0PLG)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 16,456
Power League Solo iconVai trò Member
13,904
Số liệu cơ bản (#LQJR82JU9)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 13,904
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (2)

(2) 7,003
Số liệu cơ bản (#Q2900RJCR)
League 6Cúp 7,003
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

a;-;a

a;-;a

(P)
(1) 19,479
Số liệu cơ bản (#L8J80U08J)
League 9Cúp 19,479
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify