Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

愛我別走

#C2QVL0R

歡迎對此遊戲充滿熱忱的各位來到這個大家庭。分隊:走別我*,愛我一世。末位踢出!友盟:🌸落櫻紛飛🌸,SCP基金會,黑豹集團。Line群請加98765412336拉您進群!

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-44,300 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-104,389 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 891,582
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 4,464 - 50,689
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 25 = 83%
Thành viên cấp cao 1 = 3%
Phó chủ tịch 3 = 10%
Chủ tịch League 10🌙夜に点滅|豪情逸致🦅

Club Log (2)

Required Trophies (3)

Type (10)

Members (30/30)

mascot

mascot

(M)
50,689
Số liệu cơ bản (#28VQ82GU9)
Search iconPosition 1
League 11Cúp 50,689
Power League Solo iconVai trò Member
Ike

Ike

(M)
(1) 43,515
Số liệu cơ bản (#2C9VQ8C2Q)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 43,515
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#2CCJU0P9C)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 43,031
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#LY2LRLGY)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 42,449
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#2Y8VRLUJR)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 41,865
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

龍五

龍五

(M)
40,960
Số liệu cơ bản (#8CPR2PPCU)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 40,960
Power League Solo iconVai trò Member
幹幹叫

幹幹叫

(M)
39,465
Số liệu cơ bản (#G0CR0LPQ)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 39,465
Power League Solo iconVai trò Member
(●ω●)

(●ω●)

(VP)
(1) 39,361
Số liệu cơ bản (#8282C8028)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 39,361
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

39,028
Số liệu cơ bản (#8GG0LVJCR)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 39,028
Power League Solo iconVai trò Member
林林

林林

(S)
38,161
Số liệu cơ bản (#9Q9UVLG0Y)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 38,161
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 35,212
Số liệu cơ bản (#CV8URPYG)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 35,212
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 34,612
Số liệu cơ bản (#PPYYQGU29)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 34,612
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Jacky

Jacky

(M)
33,925
Số liệu cơ bản (#GQ8Y9R92)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 33,925
Power League Solo iconVai trò Member
33,153
Số liệu cơ bản (#2GRRYVU0V)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 33,153
Power League Solo iconVai trò Member
31,698
Số liệu cơ bản (#CYJUCY2C)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 31,698
Power League Solo iconVai trò Member
嘿!pui

嘿!pui

(M)
(1) 31,016
Số liệu cơ bản (#Y0RGLCUYJ)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 31,016
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Terry

Terry

(M)
30,345
Số liệu cơ bản (#V8GGC9YU)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 30,345
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#QQC09Y8J)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 29,492
Power League Solo iconVai trò Member
29,391
Số liệu cơ bản (#P820L8JYQ)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 29,391
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#92U2GYC89)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 27,366
Power League Solo iconVai trò Member
菜尾

菜尾

(M)
24,457
Số liệu cơ bản (#RRV00CRP)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 24,457
Power League Solo iconVai trò Member
23,485
Số liệu cơ bản (#9RYQ8JLP9)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 23,485
Power League Solo iconVai trò Member
冠頭

冠頭

(M)
23,201
Số liệu cơ bản (#2VP8Q2GGC)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 23,201
Power League Solo iconVai trò Member
21,228
Số liệu cơ bản (#2U20YLG0G)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 21,228
Power League Solo iconVai trò Member
也太准

也太准

(M)
19,686
Số liệu cơ bản (#R8L2L992)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 19,686
Power League Solo iconVai trò Member
魷魚

魷魚

(M)
(1) 18,466
Số liệu cơ bản (#8QJCUGCJ2)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 18,466
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 12,762
Số liệu cơ bản (#LQQRL9VGY)
Search iconPosition 27
League 8Cúp 12,762
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 4,607
Số liệu cơ bản (#P989JVYUL)
Search iconPosition 28
League 5Cúp 4,607
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(9) 4,492
Số liệu cơ bản (#LC28GG902)
Search iconPosition 29
League 5Cúp 4,492
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (9)

(8) 4,464
Số liệu cơ bản (#Q2QV9VJY0)
Search iconPosition 30
League 5Cúp 4,464
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (8)

Previous Members (16)

(2) 40,903
Số liệu cơ bản (#2QQG890R9)
League 10Cúp 40,903
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,889
Số liệu cơ bản (#U2RPUV29)
League 10Cúp 34,889
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

霜奶仙

霜奶仙

(M)
(2) 1,030
Số liệu cơ bản (#LVL2P920Q)
League 2Cúp 1,030
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 42,488
Số liệu cơ bản (#29LLUUGPR)
League 10Cúp 42,488
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Harrison

Harrison

(VP)
(8) 14,491
Số liệu cơ bản (#9J9UQ0U9)
League 8Cúp 14,491
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (8)

(2) 42,216
Số liệu cơ bản (#2C0YQ9P)
League 10Cúp 42,216
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#QYRUJRJ9)
League 10Cúp 40,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

뉴븨쳐

뉴븨쳐

(M)
(1) 12,330
Số liệu cơ bản (#22299LJJR)
League 8Cúp 12,330
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 30,689
Số liệu cơ bản (#9Q2CJG2RJ)
League 10Cúp 30,689
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

aiake

aiake

(M)
(2) 31,440
Số liệu cơ bản (#8RLC202C9)
League 10Cúp 31,440
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ziake

ziake

(M)
(2) 14,563
Số liệu cơ bản (#PRQ0LPPG8)
League 8Cúp 14,563
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 46,336
Số liệu cơ bản (#28299VQPR)
League 10Cúp 46,336
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 45,348
Số liệu cơ bản (#V9RCU80G)
League 10Cúp 45,348
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 20,543
Số liệu cơ bản (#YUCUUL0UU)
League 9Cúp 20,543
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,539
Số liệu cơ bản (#LRUPCG828)
League 9Cúp 28,539
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Zenbo😈

Zenbo😈

(M)
(1) 2,931
Số liệu cơ bản (#LJC89QRQQ)
League 3Cúp 2,931
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify