Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

CB

#G2C9VU

Solo para CB valladolid.

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+192 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-376 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 321,588
RankYêu cầuSố cúp cần có 7,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 465 - 26,804
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 10 = 34%
Thành viên cấp cao 3 = 10%
Phó chủ tịch 15 = 51%
Chủ tịch League 9Arenan

Members (29/30)

The amo

The amo

(M)
26,804
Số liệu cơ bản (#VVP89RC2)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 26,804
Power League Solo iconVai trò Member
R0DG4LT4IR

R0DG4LT4IR

(VP)
26,785
Số liệu cơ bản (#2R09URGJY)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 26,785
Power League Solo iconVai trò Vice President
Arenan

Arenan

(P)
(1) 25,966
Số liệu cơ bản (#2PGCL0V0V)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 25,966
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

23,202
Số liệu cơ bản (#C02PCGLY)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 23,202
Power League Solo iconVai trò Senior
20,847
Số liệu cơ bản (#8JJ9UPPP0)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 20,847
Power League Solo iconVai trò Senior
Dabutii

Dabutii

(VP)
(1) 18,465
Số liệu cơ bản (#L8YYCG8)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 18,465
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Javi

Javi

(M)
(1) 17,188
Số liệu cơ bản (#9RV8P8CQP)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 17,188
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

16,746
Số liệu cơ bản (#82CG9Q80Q)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 16,746
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 15,806
Số liệu cơ bản (#22JY02GQ)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 15,806
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

DAV1DS0N

DAV1DS0N

(VP)
15,459
Số liệu cơ bản (#P8GP8U9GY)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 15,459
Power League Solo iconVai trò Vice President
onepap1

onepap1

(M)
14,103
Số liệu cơ bản (#8Q9LG2YGY)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 14,103
Power League Solo iconVai trò Member
paredes

paredes

(M)
13,530
Số liệu cơ bản (#2V8Q8982L)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 13,530
Power League Solo iconVai trò Member
ByShaz

ByShaz

(S)
13,524
Số liệu cơ bản (#9GV0VUC0)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 13,524
Power League Solo iconVai trò Senior
aka.adri

aka.adri

(M)
11,640
Số liệu cơ bản (#2R9GJU0RC)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 11,640
Power League Solo iconVai trò Member
TB|NOTAMA

TB|NOTAMA

(VP)
11,408
Số liệu cơ bản (#2QYL8RPLR)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 11,408
Power League Solo iconVai trò Vice President
curro59

curro59

(M)
10,888
Số liệu cơ bản (#PJJPR8JQQ)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 10,888
Power League Solo iconVai trò Member
INR232

INR232

(VP)
10,012
Số liệu cơ bản (#2RVVC900J)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 10,012
Power League Solo iconVai trò Vice President
aiinaa_04

aiinaa_04

(M)
7,060
Số liệu cơ bản (#9U0CRVGY)
Search iconPosition 18
League 6Cúp 7,060
Power League Solo iconVai trò Member
QER_AKRAM

QER_AKRAM

(M)
5,536
Số liệu cơ bản (#89PUUJRPP)
Search iconPosition 19
League 5Cúp 5,536
Power League Solo iconVai trò Member
Colibri127

Colibri127

(VP)
3,511
Số liệu cơ bản (#VLU9PVRP)
Search iconPosition 20
League 4Cúp 3,511
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,342
Số liệu cơ bản (#98L2CC8R9)
Search iconPosition 21
League 4Cúp 3,342
Power League Solo iconVai trò Vice President
crzy.

crzy.

(VP)
2,487
Số liệu cơ bản (#8JVRRCPLY)
Search iconPosition 22
League 3Cúp 2,487
Power League Solo iconVai trò Vice President
mark

mark

(VP)
2,274
Số liệu cơ bản (#2298GUY28)
Search iconPosition 23
League 3Cúp 2,274
Power League Solo iconVai trò Vice President
Alich888

Alich888

(VP)
1,825
Số liệu cơ bản (#2JVP2UPRJ)
Search iconPosition 24
League 2Cúp 1,825
Power League Solo iconVai trò Vice President
922
Số liệu cơ bản (#PVG2YJG8)
Search iconPosition 25
League 1Cúp 922
Power League Solo iconVai trò Vice President
MIgollo23

MIgollo23

(VP)
612
Số liệu cơ bản (#99LC28JJ)
Search iconPosition 26
League 1Cúp 612
Power League Solo iconVai trò Vice President
JUAN DLS

JUAN DLS

(VP)
595
Số liệu cơ bản (#90PQUGVQJ)
Search iconPosition 27
League 1Cúp 595
Power League Solo iconVai trò Vice President
KING

KING

(VP)
586
Số liệu cơ bản (#88QUG8GV9)
Search iconPosition 28
League 1Cúp 586
Power League Solo iconVai trò Vice President
ByAlex

ByAlex

(VP)
465
Số liệu cơ bản (#89CJPGJLV)
Search iconPosition 29
No LeagueCúp 465
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (3)

(1) 20,526
Số liệu cơ bản (#9CLVUJ9QY)
League 9Cúp 20,526
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

MaikelDR7

MaikelDR7

(M)
(1) 21,748
Số liệu cơ bản (#RY8UV2CJ)
League 9Cúp 21,748
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ProByBoXx

ProByBoXx

(M)
(1) 12,990
Số liệu cơ bản (#80QRLU2CQ)
League 8Cúp 12,990
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify