Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

prasečí crew

#GQVLJPY8

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+84 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-783 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 251,031
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 16,899 - 24,487
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 12 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 11 = 91%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9IG:Bacek. 10

Members (12/30)

24,487
Số liệu cơ bản (#2P0Q2Q8PU)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,487
Power League Solo iconVai trò President
23,350
Số liệu cơ bản (#9RYV00GVC)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 23,350
Power League Solo iconVai trò Member
22,833
Số liệu cơ bản (#P8GGR20VR)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,833
Power League Solo iconVai trò Member
22,033
Số liệu cơ bản (#2G2QQ08U9)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 22,033
Power League Solo iconVai trò Member
21,943
Số liệu cơ bản (#8L8YGGJP8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 21,943
Power League Solo iconVai trò Member
Vašek

Vašek

(M)
21,876
Số liệu cơ bản (#899GJGGY8)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 21,876
Power League Solo iconVai trò Member
KO/Kuba

KO/Kuba

(M)
20,924
Số liệu cơ bản (#9U8LL9J2Q)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 20,924
Power League Solo iconVai trò Member
20,421
Số liệu cơ bản (#PR2R8PYJ9)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 20,421
Power League Solo iconVai trò Member
dragn

dragn

(M)
19,639
Số liệu cơ bản (#9CQLQVCQ2)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 19,639
Power League Solo iconVai trò Member
NeptunBoy

NeptunBoy

(M)
18,719
Số liệu cơ bản (#PGCJGU2C9)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 18,719
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 17,907
Số liệu cơ bản (#80R2CJ008)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 17,907
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

KUBA

KUBA

(M)
(1) 16,899
Số liệu cơ bản (#PCPLV800L)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 16,899
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (2)

Axel 23

Axel 23

(M)
(1) 18,736
Số liệu cơ bản (#R8JPPVPG)
League 9Cúp 18,736
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Addamoss

Addamoss

(M)
(2) 20,502
Số liệu cơ bản (#9PYQYR8LJ)
League 9Cúp 20,502
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify