Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

SKY OPS

#J8YPG2G0

viel Spaß im Club kein beleidigung und puscht ordentlich wer 10 Tage nicht online ist wird gekickt (AktiverChat)

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+360 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 170,393
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 101 - 26,104
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 18 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 13 = 72%
Thành viên cấp cao 1 = 5%
Phó chủ tịch 3 = 16%
Chủ tịch League 9The|Legolars:)

Members (18/30)

f12

f12

(M)
26,104
Số liệu cơ bản (#229C2PG8P)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 26,104
Power League Solo iconVai trò Member
muflon

muflon

(VP)
21,502
Số liệu cơ bản (#8JR2CLJPQ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 21,502
Power League Solo iconVai trò Vice President
LeNo

LeNo

(M)
19,452
Số liệu cơ bản (#GG2RVU2P)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 19,452
Power League Solo iconVai trò Member
19,378
Số liệu cơ bản (#YYLVC9J8Y)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 19,378
Power League Solo iconVai trò President
18,376
Số liệu cơ bản (#9JG0JCGLY)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 18,376
Power League Solo iconVai trò Member
13,415
Số liệu cơ bản (#L28Q9JPG2)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 13,415
Power League Solo iconVai trò Member
kingki“

kingki“

(M)
12,021
Số liệu cơ bản (#GY2UVGUP)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 12,021
Power League Solo iconVai trò Member
obanäga

obanäga

(M)
10,814
Số liệu cơ bản (#880V9PUG0)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 10,814
Power League Solo iconVai trò Member
9,457
Số liệu cơ bản (#2VRLVPG9C)
Search iconPosition 9
League 7Cúp 9,457
Power League Solo iconVai trò Member
PaTi193

PaTi193

(VP)
6,087
Số liệu cơ bản (#YQVGG2V2V)
Search iconPosition 10
League 6Cúp 6,087
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,394
Số liệu cơ bản (#PQ00UUU0Y)
Search iconPosition 11
League 4Cúp 3,394
Power League Solo iconVai trò Member
2,598
Số liệu cơ bản (#22Q92RQL2)
Search iconPosition 12
League 3Cúp 2,598
Power League Solo iconVai trò Member
2,561
Số liệu cơ bản (#PJVYG82VP)
Search iconPosition 13
League 3Cúp 2,561
Power League Solo iconVai trò Member
2,020
Số liệu cơ bản (#L0V0VLJ00)
Search iconPosition 14
League 3Cúp 2,020
Power League Solo iconVai trò Member
1,666
Số liệu cơ bản (#R0VRVCP)
Search iconPosition 15
League 2Cúp 1,666
Power League Solo iconVai trò Senior
Lol

Lol

(M)
827
Số liệu cơ bản (#8VQGVVVUL)
Search iconPosition 16
League 1Cúp 827
Power League Solo iconVai trò Member
620
Số liệu cơ bản (#LP82G92PQ)
Search iconPosition 17
League 1Cúp 620
Power League Solo iconVai trò Member
101
Số liệu cơ bản (#QP889GGP)
Search iconPosition 18
No LeagueCúp 101
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (2)

(1) 2,824
Số liệu cơ bản (#LPGPP8QGV)
League 3Cúp 2,824
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

lulali

lulali

(M)
(1) 15,645
Số liệu cơ bản (#9QQJJVLRP)
League 8Cúp 15,645
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify