Club Icon

滬江戰隊

#JVRGCQ9L

just for 滬江 friends or......

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+35,590 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+35,590 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 406,370
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 697 - 29,551
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 10 = 33%
Thành viên cấp cao 2 = 6%
Phó chủ tịch 17 = 56%
Chủ tịch League 9123

Club Log (2)

Type (1)

Badge (3)

Members (30/30)

123

123

(P)
29,551
Số liệu cơ bản (#9L8Y2Q2LP)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,551
Power League Solo iconVai trò President
(1) 27,222
Số liệu cơ bản (#2UYPVC0JU)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 27,222
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Isaac

Isaac

(S)
26,048
Số liệu cơ bản (#PGQR2LP00)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 26,048
Power League Solo iconVai trò Senior
電腦3

電腦3

(VP)
24,434
Số liệu cơ bản (#CJJC0VC8)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 24,434
Power League Solo iconVai trò Vice President
(1) 24,008
Số liệu cơ bản (#PR88CJVGY)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 24,008
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 23,648
Số liệu cơ bản (#UVLRQCGU)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 23,648
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

23,275
Số liệu cơ bản (#299RG2PCR)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 23,275
Power League Solo iconVai trò Vice President
21,321
Số liệu cơ bản (#LR2JYUJQ)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 21,321
Power League Solo iconVai trò Vice President
傳說

傳說

(M)
21,295
Số liệu cơ bản (#LRPVPPY98)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 21,295
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 20,072
Số liệu cơ bản (#LY08RYQ0)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 20,072
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

18,360
Số liệu cơ bản (#PR0YU0RJ9)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 18,360
Power League Solo iconVai trò Vice President
17,279
Số liệu cơ bản (#8JPU2RLG9)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 17,279
Power League Solo iconVai trò Vice President
Leo

Leo

(S)
(2) 13,901
Số liệu cơ bản (#200C8820U)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 13,901
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

13,496
Số liệu cơ bản (#QRR98QGY)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 13,496
Power League Solo iconVai trò Vice President
13,253
Số liệu cơ bản (#2PL8QQG9J)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 13,253
Power League Solo iconVai trò Member
Isabella

Isabella

(VP)
12,851
Số liệu cơ bản (#Y0UURQV0Y)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 12,851
Power League Solo iconVai trò Vice President
契機

契機

(M)
11,570
Số liệu cơ bản (#GP9CLQ0Y9)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 11,570
Power League Solo iconVai trò Member
10,842
Số liệu cơ bản (#2GV9U29G0)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 10,842
Power League Solo iconVai trò Vice President
Leo-Ng

Leo-Ng

(M)
(1) 9,354
Số liệu cơ bản (#QRR98R2L0)
Search iconPosition 19
League 7Cúp 9,354
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 9,169
Số liệu cơ bản (#QRGLG2YY9)
Search iconPosition 20
League 7Cúp 9,169
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

cherry=)

cherry=)

(M)
6,808
Số liệu cơ bản (#8L8VCJJC8)
Search iconPosition 21
League 6Cúp 6,808
Power League Solo iconVai trò Member
lzy

lzy

(M)
(1) 5,399
Số liệu cơ bản (#QJC92UV2Y)
Search iconPosition 22
League 5Cúp 5,399
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

VIP

VIP

(VP)
5,078
Số liệu cơ bản (#LYY09U0GG)
Search iconPosition 23
League 5Cúp 5,078
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,857
Số liệu cơ bản (#2L2G9RRYJ)
Search iconPosition 24
League 4Cúp 3,857
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,192
Số liệu cơ bản (#9CVCLQYG9)
Search iconPosition 25
League 4Cúp 3,192
Power League Solo iconVai trò Vice President
HJ

HJ

(M)
2,949
Số liệu cơ bản (#Y0YGJ0YYL)
Search iconPosition 26
League 3Cúp 2,949
Power League Solo iconVai trò Member
Anonymous

Anonymous

(VP)
2,835
Số liệu cơ bản (#PVRV98PP0)
Search iconPosition 27
League 3Cúp 2,835
Power League Solo iconVai trò Vice President
grfgdf

grfgdf

(M)
2,407
Số liệu cơ bản (#QUCV9LYC9)
Search iconPosition 28
League 3Cúp 2,407
Power League Solo iconVai trò Member
Ocean 2

Ocean 2

(M)
(1) 2,199
Số liệu cơ bản (#Q0808UL9V)
Search iconPosition 29
League 3Cúp 2,199
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

super

super

(VP)
697
Số liệu cơ bản (#Y8Y8QLJC9)
Search iconPosition 30
League 1Cúp 697
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (9)

clever

clever

(S)
(2) 2,080
Số liệu cơ bản (#QP998LU22)
League 3Cúp 2,080
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Skyhook

Skyhook

(M)
(1) 1,769
Số liệu cơ bản (#G8L2GY82J)
League 2Cúp 1,769
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

sans99

sans99

(M)
(1) 1,555
Số liệu cơ bản (#YJ28GC892)
League 2Cúp 1,555
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 1,405
Số liệu cơ bản (#G2VPVUQ28)
League 2Cúp 1,405
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 1,290
Số liệu cơ bản (#G99YPGC22)
League 2Cúp 1,290
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

yyyyy

yyyyy

(M)
(1) 1,047
Số liệu cơ bản (#P9GVUYY28)
League 2Cúp 1,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

pp

pp

(M)
(1) 1,045
Số liệu cơ bản (#8LGYCY98Y)
League 2Cúp 1,045
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

小蘋果

小蘋果

(M)
(1) 1,000
Số liệu cơ bản (#LQQC0PPPG)
League 2Cúp 1,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 1,007
Số liệu cơ bản (#G8GCV9GL2)
League 2Cúp 1,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify