Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

滬江戰隊

#JVRGCQ9L

just for 滬江 friends or......

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+54 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-6,754 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 177,297
RankYêu cầuSố cúp cần có 4,500
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 697 - 24,458
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 16 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 3 = 18%
Thành viên cấp cao 1 = 6%
Phó chủ tịch 11 = 68%
Chủ tịch League 9123

Members (16/30)

電腦3

電腦3

(VP)
24,458
Số liệu cơ bản (#CJJC0VC8)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,458
Power League Solo iconVai trò Vice President
123

123

(P)
(1) 22,084
Số liệu cơ bản (#9L8Y2Q2LP)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 22,084
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

18,217
Số liệu cơ bản (#299RG2PCR)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 18,217
Power League Solo iconVai trò Vice President
17,701
Số liệu cơ bản (#PR0YU0RJ9)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 17,701
Power League Solo iconVai trò Vice President
13,496
Số liệu cơ bản (#QRR98QGY)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 13,496
Power League Solo iconVai trò Vice President
Isaac

Isaac

(S)
12,497
Số liệu cơ bản (#PGQR2LP00)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 12,497
Power League Solo iconVai trò Senior
傳說

傳說

(M)
12,360
Số liệu cơ bản (#LRPVPPY98)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 12,360
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 12,276
Số liệu cơ bản (#LR2JYUJQ)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 12,276
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

12,039
Số liệu cơ bản (#2PL8QQG9J)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 12,039
Power League Solo iconVai trò Member
10,842
Số liệu cơ bản (#2GV9U29G0)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 10,842
Power League Solo iconVai trò Vice President
Isabella

Isabella

(VP)
5,740
Số liệu cơ bản (#Y0UURQV0Y)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 5,740
Power League Solo iconVai trò Vice President
VIP

VIP

(VP)
(1) 5,078
Số liệu cơ bản (#LYY09U0GG)
Search iconPosition 12
League 5Cúp 5,078
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

3,857
Số liệu cơ bản (#2L2G9RRYJ)
Search iconPosition 13
League 4Cúp 3,857
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,192
Số liệu cơ bản (#9CVCLQYG9)
Search iconPosition 14
League 4Cúp 3,192
Power League Solo iconVai trò Vice President
Anonymous

Anonymous

(VP)
2,763
Số liệu cơ bản (#PVRV98PP0)
Search iconPosition 15
League 3Cúp 2,763
Power League Solo iconVai trò Vice President
super

super

(VP)
697
Số liệu cơ bản (#Y8Y8QLJC9)
Search iconPosition 16
League 1Cúp 697
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (4)

(1) 16,344
Số liệu cơ bản (#8JPU2RLG9)
League 9Cúp 16,344
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 14,109
Số liệu cơ bản (#PJGGQJRRV)
League 8Cúp 14,109
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Lukas

Lukas

(M)
(2) 7,503
Số liệu cơ bản (#9J20P8LJQ)
League 6Cúp 7,503
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Rockstar

Rockstar

(M)
(2) 7,465
Số liệu cơ bản (#PJ288J200)
League 6Cúp 7,465
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify