Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Combat Warriors

#LJCRC98

WANNA BE A WARRIOR? well then WELCOME TO COMBAT WARRIORS! One of the most active clubs in AU. Dis:TQyuEhe 2nd club: Combat Elite

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+89 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-15,448 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 554,040
RankYêu cầuSố cúp cần có 12,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,233 - 30,986
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 21 = 72%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 7 = 24%
Chủ tịch League 10GavinDerp

Members (29/30)

GavinDerp

GavinDerp

(P)
30,986
Số liệu cơ bản (#8R2L02VL)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 30,986
Power League Solo iconVai trò President
Capcom

Capcom

(VP)
26,945
Số liệu cơ bản (#PQLLVLUGP)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 26,945
Power League Solo iconVai trò Vice President
ispoon

ispoon

(VP)
25,650
Số liệu cơ bản (#22RJC9JQ)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 25,650
Power League Solo iconVai trò Vice President
25,134
Số liệu cơ bản (#YPYUVLG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 25,134
Power League Solo iconVai trò Member
Arent

Arent

(VP)
24,179
Số liệu cơ bản (#PPG08920Q)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 24,179
Power League Solo iconVai trò Vice President
Chao

Chao

(M)
24,108
Số liệu cơ bản (#2C09PYCC8)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 24,108
Power League Solo iconVai trò Member
23,967
Số liệu cơ bản (#2JC0Q8Q0L)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 23,967
Power League Solo iconVai trò Member
Rowlet

Rowlet

(VP)
22,467
Số liệu cơ bản (#2QVVLP0UP)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 22,467
Power League Solo iconVai trò Vice President
RY4N3W6

RY4N3W6

(VP)
21,429
Số liệu cơ bản (#9P92LYUL)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 21,429
Power League Solo iconVai trò Vice President
César

César

(M)
20,753
Số liệu cơ bản (#P2GCQC0RJ)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 20,753
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 20,243
Số liệu cơ bản (#YCRYGVJLV)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 20,243
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

19,550
Số liệu cơ bản (#8Y9RQQ99)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 19,550
Power League Solo iconVai trò Vice President
19,101
Số liệu cơ bản (#PC0GVJRCL)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 19,101
Power League Solo iconVai trò Member
18,954
Số liệu cơ bản (#YJGQ0VCL)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 18,954
Power League Solo iconVai trò Member
YareDaze

YareDaze

(M)
18,024
Số liệu cơ bản (#2Y0JG8Q0)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 18,024
Power League Solo iconVai trò Member
17,481
Số liệu cơ bản (#PVVJG8C92)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 17,481
Power League Solo iconVai trò Member
16,551
Số liệu cơ bản (#9R2VU2YU0)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 16,551
Power League Solo iconVai trò Vice President
kma_98

kma_98

(M)
16,523
Số liệu cơ bản (#88V9JLJJ2)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 16,523
Power League Solo iconVai trò Member
16,299
Số liệu cơ bản (#8JGV9LG00)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 16,299
Power League Solo iconVai trò Member
jrot

jrot

(M)
15,986
Số liệu cơ bản (#2GY8CV8C)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 15,986
Power League Solo iconVai trò Member
15,579
Số liệu cơ bản (#20CGQRJUU)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 15,579
Power League Solo iconVai trò Member
15,397
Số liệu cơ bản (#8LV8CYGJU)
Search iconPosition 22
League 8Cúp 15,397
Power League Solo iconVai trò Member
15,064
Số liệu cơ bản (#8JG29V882)
Search iconPosition 23
League 8Cúp 15,064
Power League Solo iconVai trò Member
14,959
Số liệu cơ bản (#PGP89LCR)
Search iconPosition 24
League 8Cúp 14,959
Power League Solo iconVai trò Member
elijah

elijah

(M)
(1) 14,829
Số liệu cơ bản (#P29P0P0LV)
Search iconPosition 25
League 8Cúp 14,829
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

egg

egg

(M)
13,663
Số liệu cơ bản (#88JPCL080)
Search iconPosition 26
League 8Cúp 13,663
Power League Solo iconVai trò Member
×Derek×

×Derek×

(M)
(1) 13,566
Số liệu cơ bản (#PJ00R8LG2)
Search iconPosition 27
League 8Cúp 13,566
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 13,420
Số liệu cơ bản (#9V0RJLPUR)
Search iconPosition 28
League 8Cúp 13,420
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 13,233
Số liệu cơ bản (#Y82989UUJ)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 13,233
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (1)

(2) 17,400
Số liệu cơ bản (#LJLCJV9CQ)
League 9Cúp 17,400
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify