Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Off |Nike

#LQJ8PUL9

|Official club|Off| Nike|👾КВ лига ЛЕГЕНДАРНАЯ 🟥🟥максимальная,GAME OVER🪦🪦🪦

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+45 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 46,006
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 22,922 - 23,084
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 2 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 1 = 50%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9⚡Wizⱥrd⚡

Club Log (1)

Type (1)

Members (2/30)

23,084
Số liệu cơ bản (#J829GQG0)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 23,084
Power League Solo iconVai trò President
(1) 22,922
Số liệu cơ bản (#YRJVUVL)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 22,922
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (1)

PyRo

PyRo

(M)
(1) 22,944
Số liệu cơ bản (#PRLQQGVVJ)
League 9Cúp 22,944
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify